WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік витрат на підприємстві - Курсова робота

Облік витрат на підприємстві - Курсова робота

підрядниками"
64 "Розрахунки за податками й платежами"
65 "Розрахунки за страхуванням"
66 "Розрахунки з оплати праці"
68 "Розрахунки за іншими операціями"
80 "Матеріальні витрати"
81 "Витрати на оплату праці"
82 "Відрахування на соціальні заходи"
83 "Амортизація"
84 "Інші операційні витрати"
?
Додаток № 3
Основні операції
з обліку загальновиробничих витрат
№п/п Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
1. Відображено суму амортизації, нарахованої на вартість необоротніх активів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення і визнаної витратами звітнього періоду 91
"Загально- виробничі витрати" 13
"Знос необоротніх активів"
2. Списано вартість виробничих запасів, використаних на загальновиробничі потреби:
-під час обслуговування виробничого процесу;
-у процесі управління цехами, дільницями тощо;
-на утримання, експлуатацію та ремонт необоротних активів загальновиробничого призначення;
-на вдосконалення технології та організації виробництва;
-на охорону праці і техніку безпеки тощо 91
"Загально- виробничі витрати" 20
"Виробничі запаси"
3. Списано вартість МШП, визнану витратами звітнього періоду у зв'язку з використанням на загальновиробничі потреби 91
"Загально- виробничі витрати" 22
"Малоцінні та швидкозношувані предмети"
4. Відображено суму готівкових коштів, безготівкових коштів, визнану витратами звітнього періоду 91
"Загально- виробничі витрати" 30
"Каса"
5. Оплачено загальновиробничі витрати з рахунку в банку 91
"Загально- виробничі витрати" 31
"Рахунки в банках"
6. Відображено суму дебіторської заборгованості, визнану витратами звітнього періоду 91
"Загально- виробничі витрати" 37
"Розрахунки з різними дебіторами"
7. Списано витрати на відрядження персоналу цехів, дільниць тощо 91
"Загально- виробничі витрати" 372
"Розрахунки з підзвітними особами"
8. Відображено суму раніше віднесену до складу витрат майбутніх періодів і визнану витратами звітнього періоду 91
"Загально- виробничі витрати" 39
"Витрати майбутніх періодів"
9. Відображено суму, спрямовану на формування резерву для забазпечення майбутніх виплат таплатежів та визнану витратами звітнього періоду 91
"Загально- виробничі витрати" 47
"Забезпечення майбутніх виплат та платежів"
10. Нараховано суму забезпечення виплат майбутніх відпусток персоналу, який здійснює організацію виробництва та управління цехами, дільницями, бригадами тощо, а також суму обов'язкових відрахувань (зборів) на соціальні заходи, розраховану виходячи від суми забезпечення виплат майбутніх відпусток 91
"Загально- виробничі витрати" 471
"Забезпечення виплат відпусток"
11. Відображено вартість робіт та послуг, виконаних для підприємства, яку визнано витратами звітнього періоду 91
"Загально- виробничі витрати" 63
"Розрахунки з постачальниками та підрядчиками"
12. Відображено суму податків та обов'язкових платежів, визнану витратами звітнього періоду 91
"Загально- виробничі витрати" 64
"Розрахунки за податками і платежами"
13. Відображено суму страхових внесків, визнану витратами звітнього періоду 91
"Загально- виробничі витрати" 65
"Розрахунки за страхуванням"
14. Нараховано на суму зборів на соціальне страхування персоналу, розраховану виходячи із суми витрат на оплату праці та інші виплати персоналу, який виконує роботи з:
-обслуговування виробничого процесу;
-організації виробництва та управління цехами, дільницями, відділеннями, бригадами тощо
-обслуговування та ремонту необоротніх активів загальновиробничого призначення
-вдосконалення технологій та організації виробництва, поліпшення якості продукції
-охорони праці й техніки безпеки тощо
91
"Загально- виробничі витрати" 651 "За пенсійним забезпеченням"
652 "За соціальним страхуванням"
653 "За страхуванням на випадок безробіття"
654 "За індивідуальним страхуванням"
15. Нараховано суму страхового внеску на страхування майна підприємства 91
"Загально- виробничі витрати" 655
"За страхуванням майна"
16. Відображено суму розрахунків, визнану витратами звітнього періоду
-оплату праці
-за іншими операціями 91
"Загально- виробничі витрати" 66 "Розрахунки з оплати праці"
68 "Розрахунки за іншими операціями"
17.
Нараховано орендну плату 91
"Загально- виробничі витрати" 685
"Розрахунки з іншими кредиторами"
18. Нараховано послуги на опалення та освітлення, водопостачання та інші послуги третіх осіб з утримання виробничих приміщень 91
"Загально- виробничі витрати" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками"
685 "Розрахунки з іншими кредиторами"
19. Списано суму загальновиробничих змінних витрат та розподілених постійних загальновиробничих витрат 23
"Виробництво" 91
"Загально- виробничі витрати"
20. Списано суми витрат за елементами на загальновиробничі витрати (для підприємств, що застосовують рахунки класу 8) 91
"Загально- виробничі витрати" 80 "Матеріальні витрати"
81 "Витрати на оплату праці"
82 "Відрахування на соціальні заходи"
83 "Амортизація"
84 "Інші операційні витрати"
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16. 07. 99 року № 996.
2. Інструкція про застосування Плану рахунків. Затверджено наказом Міністерства фінансів України за № 291 від 30. 11. 99 року.
3. Регістри бухгалтерського обліку Затверджено наказом Міністерства фінансів України за № 356 від 29. 12. 2000 року.
4. Положення (стандарт) Бухгалтерського обліку № 16 "Витрати".
5. Бутинець Ф. Ф. "Бухгалтерський фінансовий облік" Житомир ПП "Рута" 2001 рік.
6. Бутинець Ф. Ф. "Бухгалтерський фінансовий облік" Житомир.
7. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні Львів "Інтелект - Захід", за редакцією Хом'яка Р. Л.
8. Бутинець Ф. Ф., Івахненков С. В., Давидюк Т. В., Шахрайчук Т. В. "інформаційні системи бухгалтерського обліку" Рута" 2002 року.
9. Швець В. Г. "Теорія бухгалтерського обліку" Київ.
10. Грабова Н. М. "Теорія бухгалтерського обліку" Тернопіль.
11. Пушкар М. С. "Теоретичні основи бухгалтерського обліку" Тернопіль.
12. Чабанова Н. В., Василенко Ю.А. "Бухгалтерський фінансовий облік" Київ.

 
 

Цікаве

Загрузка...