WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік витрат на підприємстві - Курсова робота

Облік витрат на підприємстві - Курсова робота

вузли, вироби та незакінчені технологічні процеси (Додаток № 2).
4. Фактори, що впливають на організацію обліку витрат
На організацію обліку витрат впливають різноманітні фактори, основними з яких є: види діяльності, характер виробництва, і продукції, яка виробляється, структура управління і розміри підприємства, особливості технології та організації виробництва.
Можна виділити наступні загальні принципи організації обліку витрат:
ў показники обліку витрат і калькулювання собівартості продукції повинні бути погоджені з плановими і нормативними показниками;
ў документування витрат в момент їх здійснення, різне відображення витрат за нормами і відхиленнями від норм витрат ресурсів і оплати праці;
ў всі витрати, які відносяться до виробництва продукції даного періоду, повинні бути включені до її собівартості;
ў всі витрати через систему рахунків бухгалтерського обліку повинні бути згруповані за об'єктами обліку витрат статями витрат;
ў собівартість продукції калькулюється на основі даних бухгалтерського обліку витрат, що потребує ідентифікації об'єктів обліку втрат з об'єктами калькулювання.
Розглянемо класифікацію виробництва з точки зору їх впливу на організацію обліку витрат виробництва. Всі виробництва в залежності від технологічного процесу можна поділити на дві групи: видобувні і переробні.
До галузей видобувної промисловості відносятьвиробництва з видобутку з надр землі, з води і лісів мінеральних та органічних ресурсів для наступної їх переробки і використання. Найбільш характерними представниками цієї групи є підприємства по видобутку вугілля. нафти, газу. руди, лову риби, заготівлі лісу тощо. Вони характеризуються, як правило, масовістю виробництва і відносно простою технологією.
Галузі переробної промисловості являють собою групу виробництв, яка характеризується великою різноманітністю. За технологічною ознакою створення продукту вони, в свою чергу, поділяються на дві підгрупи.
Перша з них охоплює виробництва, в яких кінцевих продукт утворюється шляхом послідовної переробки вихідної сировини. Технологічний процес в цих виробництвах характеризується рядом переділів, процесів (фаз). Продукт кожного переділу, який називається напівфабрикатом, передається на наступний переділ. В ряді випадків він може бути використаний і в інших виробництвах. Прикладом виробництва цієї підгрупи є металургійний завод з повним циклом виготовлення продукції, текстильна фабрика.
Другу підгрупу утворюють виробництва, в різних цехах яких створюються окремі деталі, які збираються в проміжні вузли. які в кінці з'єднуються в завершений виріб. Найбільш характерним прикладом такого типу виробництва є машинобудівний завод, швейна фабрика.
На організацію обліку витрат і калькулювання собівартості продукції істотно впливають ступінь спеціалізації підприємства і масовість випуску продукції. За цією ознакою виробництва поділяються на одиничні, серійні і масові.
Одиничним називається виробництво окремих видів продукції. Прикладом такого типу виробництва бути кораблебудівні заводи, заводи важкого машинобудування. продукції яких, як правило, не повторюється.
Серійне виробництво характеризується періодичним випуском визначених партій (серій) продукції. Організація виробництва по цьому типу найбільш часто зустрічається у верстато- і приладобудуванні, інструментальному виробництві.
Масове виробництво являє собою найбільш досконалий тип організації виробництва, при якому в більшій мірі, ніж в інших виробництвах, забезпечується автоматизація і механізація багатьох процесів. В масовому виробництві випускається безперервно однотипна продукція при відносно обмеженій номенклатурі. До нього, як правило, відносяться видобувні виробництва. В оброблюваних галузях масове виробництво характерно для ряду галузей машинобудування (автомобільної, тракторної промисловості), легкої і харчової промисловості.
Великі і середні виробничі підприємства в свою чергу поділяються на цехи, ділянки або інші структурні підрозділи. На підприємстві, як правило створюються дві групи таких підрозділів (виробництві): основні і допоміжні.
5. Формування та облік собівартості
Випуск будь-якої продукції потребує здійснення певних витрат, які впливають на величину собівартості. При калькулюванні собівартості реалізованої продікції необхідно керуватись вимогами П(с)БО № 3, тобто врахувати , що з доходом від реалізації продукції, робіт, послуг, необхідно співставляти тільки виробничу собівартість реалізованої продукції, до якої не в
ключаються наступні позиції:
Адміністративні витрати;
Витрати на збут;
Інші операційні витрати;
Фінансові витрати;
Інші витрати;
Таким чином собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартісті продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітнього періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат і понаднормових виробничих витрат.
До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються
такі витрати:
ў прямі матеріальні витрати;
ў прямі витрати на оплату праці;
ў інші прямі витрати;
ў загальновиробничі витрати;
Не включаються до виробничої собівартісті і списуються на витрати періоду (витрати виробництва, обігу), в якому були здійснені наступні витрати:
ў понаднормові відходи;
ў витрати на зберігання, крім тих, які необхідні у виробничому процесі, що перебував у наступній стадії виробництва;
ў адміністративні накладні витрати;
ў витрати на збут.
Крім того не визначаються витратами, а отже не враховуються до калькуляції собівартісті вироблених, готових, реалізованих продуктів, товарів, робіт і послуг:
1. Попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг;
2. Погашення ожержаних позик;
3. Витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу у відповідності з П(с)БО;
4. Інше зменшення активів, або збільшення зобо'язань, якщо порушуються обов'язкові умови датовірності оцінки витрат.
Формування та облік виробничої собівартісті реалізованої продукції (робіт, послуг) зображено нижче на схемі.
Схема формування та обліку виробничої собівартості
реалізованої продукції
Додаток № 1
Зареєстровано в Міністерстві юстиції
України від 31 грудня 1999 р. N 318
Зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 19 січня 2000 р. за N 27/4248
(Із змінам і доповненнями, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2000р. №131)
Загальні положення
1. Це

 
 

Цікаве

Загрузка...