WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Системи оплати праці на підприємстві - Реферат

Системи оплати праці на підприємстві - Реферат

"Кваліфікаційні вимоги".
Посадові оклади службовцям встановлює власник або уповноважений ним орган відповідно до посади і кваліфікації працівника.
Тарифна сітка як важливий елемент тарифної системи слугує для визначення в оплаті праці робітників, які виконують роботи різної складності. Вона містить певну кількість розрядів і відповідних їм тарифних коефіцієнтів. Тарифний розряд відображає рівень кваліфікації робітника, тобто у робітника вищої кваліфікації - вищий тарифний розряд сітки. Тарифні коефіцієнти показують, у скільки разів оплата праці кожного розряду кваліфікаційних робітників вища від оплати праці робітника 1-го розряду.
Співвідношенням тарифних коефіцієнтів простих розрядів є діапазоном тарифної сітки. Тарифна сітка відображає також темпи абсолютного і відносного зростання тарифних коефіцієнтів, яке може бути прогресивним, постійним і регресивним залежно від фінансових можливостей підприємства і професійно-кваліфікаційного складу кадрів (табл.1).
Прогресивне зростання тарифних коефіцієнтів доцільне в умовах дефіциту кваліфікованих кадрів, що створює матеріальну заінтересованість робітників у підвищенні кваліфікації та переході на більш складні і високооплачувані роботи. У випадку дефіциту малокваліфікованих робітників і їхньої високої плинності доцільно підвищувати тарифні коефіцієнти нижніх розрядів.
У сучасних умовах на більшості підприємств застосовують шестирозрядні та восьмирозрядні тарифні сітки. Тарифні коефіцієнти та їхні співвідношення можуть установлюватися галузевими угодами. Вирізняють чотири групи уніфікованих тарифних сіток, які диференційовані по галузях економіки:
ў Восьмирозрядна із співвідношенням тарифів 1-го і 8-го розрядів 1:24 - для оплати праці робітників цехів основного виробництва підприємств чорної металургії;
ў Восьми розрядна тарифна сітка із співвідношенням 1-го та 8-го розрядів 1,0:2,01 - для оплати праці робітників, безпосередньо зайнятих на виконанні відповідальних робіт підприємств машинобудування, включаючи електротехнічну , електронну, радіотехнічну, промисловість і виробництво засобів зв'язку;
ў Семирозрядна тарифна сітка із співвідношенням тарифів 1-го та 7-го розрядів 1,0:2,01 - для оплати праці робітників, безпосередньо зайнятих обслуговуванням, налагоджуванням і ремонтом основного устаткування теплових та електричних систем, атомних, теплових та гідроелектростанцій;
ў Шостирозрядна тарифна сітка із співвідношенням тарифів 1-го та 6-го розрядів 1,0:1,8 - для всіх інших видів виробництв та робіт.
За допомогою тарифної сітки можна встановити рівні середньої кваліфікації робітників заводу в цілому, цеху або дільниці характеризуються середнім тарифним розрядом. Середній тарифний коефіцієнт групи робітників обчислюється тільки в тому разі, якщо праця робітників даного цеху, дільниці, заводу оплачується по одній і тій самій тарифній сітці:
(2)
де Кс - середній тарифний коефіцієнт;
К - тарифний коефіцієнт певного розряду;
чp - чисельність робітників того самого розряду;
- загальна чисельність робітників.
Після обчислення середнього тарифного коефіцієнта визначається середній тарифний розряд за формулами:
або
(3)
де Рм, Рб - тарифні розряди, які відповідаються меншому і більшому із двох суміжних тарифних коефіцієнтів тарифної сітки, між якими знаходяться відомий середній тарифний коефіцієнт;
Км, Кб - менший і більший між двох суміжних тарифних коефіцієнтів тарифної сітки, між якими знаходиться відомий середній тарифний коефіцієнт.
Середній тарифний коефіцієнт робіт визначається як середня арифметична величина тарифних коефіцієнтів, зважених за обсягами робіт:
(4)
де К - тарифний коефіцієнт відповідного розряду;
Тр - трудомісткість робіт віднесених до даного розряду, нормо-годин;
- сумарна трудомісткість робіт, нормо-годин.
Знаючи середній тарифний розряд, можна визначити середній тарифний коефіцієнт за формулами:
(5)
(6)
Категорії і групи працівників Тарифні розряди, відповідні їм тарифні коефіцієнти
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1,0 1,14 1,3 1,48 1,69 1,93 2,2 2,31 2,86 3,26 3,72 4,24 4,83 5,51 6,28 7,16 8,16
І. Робітники Х Х Х Х Х Х Х Х
ІІ. Службовці Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
В тому числі:
1. Посади службовців - технічних виконавців, що загальні для всіх підприємств. Х Х Х Х
2. Посади спеціалістів, що загальні для підприємств різних галузей. Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
3. Посади спеціалістів, що специфічні для підприємств різних галузей. Х Х Х Х Х Х Х
4. Посади керівників адміністративно-господарських підрозділів підприємств, що загальні для всіх галузей. Х Х Х Х Х Х
5. Посада керівників підприємств і їх структурних підрозділів різних галузей. Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Табл.1 Єдина тарифна сітка оплати праці працівників.
наведені вище величини можуть відповідати один одному. Якщо середній розряд робіт випереджає середній розряд робітників, то це призводить до несвоєчасності освоєння виробничих потужностей, втрат робочого часу, випуску бракованої продукції. У цьому разі необхідно посилити роботу щодо підвищення кваліфікації робітників. Якщо є середній розряд робітників вищій середнього розряду робіт, то кваліфікаційна робоча сила недовикористовується, фонд заробітної плати перевитрачається.
Тарифна ставка визначає розмір заробітку за годину, день або місяць роботи. Ставка 1-го розряду від економічного стану підприємства, це мінімальна заробітна плата працівника, визначена в колективному договорі, тобто вона відбиває законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, кваліфіковану працю, нижче від якого не може здійснюватись оплата праці за виконану працівником місячну або годинну норму праці.
Ставку 1-го розряду підприємства встановлює самостійно, але не нижче мінімальної, в залежності від фінансового становища. Тарифні ставки наступних розрядів розраховують множенням тарифної ставки 1-го розряду на відповідний тарифний коефіцієнт:
Тп=Т1oКп; (7)
Де Т1 - тарифна ставка 1-го розряду;
Кп - тарифний коефіцієнт даного розряду.
Тарифні ставки на підприємстві диференціюються за складністю праці, кваліфікацією робітників. Вища ставка робітників вищих розрядів. На деяких підприємствах ще існує попередня практика диференціації залежно від форм заробітної плати, мотивуючи це тим, що праця робітників - відрядників інтенсивніша ніж почасовиків (діапазон 7%).
Тарифні ставки робітників можуть бути годинні, денні та місячні (оклади). Годинні тарифні ставки застосовуються в більшості галузей виробництва, де завдання робітнику установлюються у вигляді норм часу на одиницю виробу або операцію. Денні тарифні ставки установлюються в тих галузях, в яких розраховуються змінні норми виробітку. Місячні тарифні ставки використовуються для певних категорій допоміжних робітників, а також робітників, зайнятих

 
 

Цікаве

Загрузка...