WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бух.облік реалізації цінностей і податкових зобов'язань з ПДВ - Реферат

Бух.облік реалізації цінностей і податкових зобов'язань з ПДВ - Реферат

обліковими купівельними цінами в сумі 1700 грн.
3а даними прикладу 1 необхідно зробити записи на бухгалтерських рахунках :
1. На суму передоплати цінностей, що надійшла від покупця, - 2400 грн.:
1.1. Дт 51 - Кт 62 - 2400
1.2. Одночасно відображається в обліку виникнення податкового зобов'язання з ПДВ - 400 грн. :
Дт 67-1 "3 податкових зобов'язань"
Кт 68, субрахунок "3 податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав" - 400 (п. 7).
2. Списуються із підзвіту матеріально відповідальної особи відвантажені покупцю цінності за фактичною собівартістю (обліковими купівельними цінами) - 1700 грн.:
2.1. Дт 46 - Кт 40, 41 і ін. - 1700
2.2. Одночасно відображається в обліку реалізація відвантажених цінностей за договірними відпускними цінами, включаючи ПДВ, - 2400 грн.:
Дт 62 - Кт 46 - 2400
3. Списуються нараховані податкові забов'язання з податку на додану вартість - 400 грн. (оп. 1.2):
Дт 46 - Кт 67-1 "3 податкових зобов'язань" - 400
4.Відображається в обліку фінансовий результат від реалізації відвантажених цінностей ( Кт 46 - 2400 минус Дт 46 - 1700 + 400) - 300 грн. :
Дт 46 - Кт 80 - 300
Записи в обліку на виникнення і погашення податкових зобов'язань з ПДВ при відвантаженні цінностей після їх передоплати (Дт 67-1 - Кт 68 і Дт 46 - Кт 67-1, оп.1.2 і 3) доцільно робити в синтетичному обліку по підсумку облікових записів за місяць на підставі відповідних записів в облікових регістрах.
6. У тому разі, коли оплата цінностей здійснена покупцем після їх відвантаження зі складу на умовах наступної оплати, за даними прикладу 1 записи на бухгалтерських рахунках будуть наступними :
1. Дт 46 - Кт 40, 41 і ін. - 1700
2. Дт 62 - Кт 46 - 2400
3. Дт 46 - Кт 68 - 400
4. Дт 46 - Кт 80 - 300
5. Дт 51 - Кт 62 - 2400
7. Згідно зі змінами, внесеними до Закону України "Про податок на додану вартість" (п. 1), до 1 жовтня 1998 р. належна до сплати сума ПДВ за відвантаженими, але неоплаченими цінностями включалася до податкових зобов'язань наступних звітних періодів, на які припадало надходження коштів на розрахунковий рахунок платника податку (ст.11.8, п.3).
З 1 жовтня 1998 р. виникнення податкових зобов'язань з ПДВ від сум передоплат, отриманих від покупців, відображається в обліку як показано в п. 5, а цінностей, відвантажених без передоплат, - як показано в п. 6. При цьому ПДВ від суми реалізованих, але не оплачених цінностей відноситься на кредит рахунку 68, субрахунок "3 податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав" ( Дт 46 - Кт 68).
Облік податкових зобов'язань з ПДВ
8. У зв'язку з тим, що протягом місяця в обліку відображається реалізація відвантажених (відпущених) цінностей, передоплата яких покупцями (замовниками) здійснена і не здійснена, зобов'язання з податку на додану вартість від суми реалізації цінностей за звітний місяць складаються із двох частин:
1. Сума нарахованих податкових зобов'язань від сум одержаних передоплат ( Дт 67-1 - Кт 68), в рахунок яких цінності відвантажені.
2. Сума нарахованих податкових зобов'язань від вартості цінностей, відвантажених протягом звітного місяця з наступною оплатою, що в даному місяці покупцями і замовниками не оплачені, та реалізованих за готівкові грошові кошти ( п. 1).
9. Таким чином, вся сума ПДВ на цінності, оплачені і відвантажені та після їх відвантаження не оплачені, списується по підсумку за місяць з рахунку 46 "Реалізація" двома бухгалтерськими проводками:
1. Дт 46 "Реалізація" - Кт 67-1 "З податкових зобов'язань" - на суму податкових зобов'язань з ПДВ, нарахованих при надходженні передоплат за цінності від покупців і замовників, в рахунок яких в звітному місяці цінності відвантажено ( п. п. 3, 4, 15).
2. Дт 46 "Реалізація" - Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав" - на суму податкових зобов'язань з ПДВ на цінності, відвантажені протягом місяця без попередньої оплати або гроші одержано готівкою, тобто вся сума податкових зобов'язань з ПДВ від суми реалізації за вирахуванням сум ПДВ від реалізації цінностей на умовах передоплати ( Дт 46 - Кт 67- 1).
Очевидно, що в цьому разі в обліковому регістрі по дебету рахунку 51 "Розрахунковий рахунок " і інших банківських рахунків повинні бути виділені суми оплат цінностей покупцями і замовниками, в тому числі ПДВ з передоплат цінностей, що підлягають відвантаженню покупцям і замовникам.
10. Застосування рахунку 67-1 "З податкових зобов'язань" до всіх господарських операцій з відвантаження (реалізації) цінностей на умовах передоплати викликає необхідність встановлення бухгалтером за кожною з операцій з оплати і відвантаження цінностей, яка із подій відбулася раніше, застосовувати рахунок 67-1 "З податкових зобов'язань" чи ні, а також масу додаткових записів в аналітичному обліку податкових розрахунків з ПДВ по дебету і кредиту рахунку 67-1. Інструкція цього питання не регламентує і вказівок з правильного і раціонального ведення цього обліку не дає.
11. Виходячи із вище викладеного, сума реалізації цінностей по підсумку за звітний місяць повинна бути розділена на дві частини:
1. Реалізація цінностей, оплачених покупцями і замовниками в попередні звітні періоди і в звітному місяці авансовими платежами.
2. Реалізація цінностей, відвантажених у звітному місяці без попередньої оплати та оплачених готівковими грошовими коштами.
Відповідно до такого поділу обороту з реалізації цінностей і мають бути зроблені записи в обліку на списання з дебета рахунку 46 "Реалізація" податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав, на кредит рахунку 68 (п.п. 3, 4, 9) та нарахованих податкових зобов'язань з ПДВ з кредита рахунку 67-1.
Зазначимо, що до податкових зобов'язань з ПДВ звітного місяця, розрахунковий період яких настав, відносяться також суми ПДВ, отримані в складі авансових платежів покупців і замовників, в рахунок яких цінності в даному місяці не відвантажені (п. 1).
12. Виходячи із логіки положень Інструкції, рахунок 67 "Податкові розрахунки" повинен застосовуватись тільки у випадках, коли в зв'язку з врахуванням події, що відбулася раніше ( п. 1 ), нема законних підстав відобразити в обліку податкове зобов'язання з ПДВ безпосередньо на рахунку 68, субрахунок "З податку на

 
 

Цікаве

Загрузка...