WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бух.облік реалізації цінностей і податкових зобов'язань з ПДВ - Реферат

Бух.облік реалізації цінностей і податкових зобов'язань з ПДВ - Реферат

складання декларації про прибуток підприємства, недоцільне, бо жодної користі не дасть.
4. Автор переконаний, що поєднювати системний бухгалтерський облік з несистемним податковим обліком валових витрат і валових доходів не можливо і не допустимо. Тому, що не можна одночасно визначати і відображати в бухгалтерському обліку реалізацію і фінансові результати за двома признаками: за відвантаженням цінностей і за подією, що відбулася раніше. Отже, одні внутрішні записи по дебету і кредиту рахунків 18 і 48 лише в синтетичному облікунедоцільні.
Не застосовується в бухгалтерських записах також рахунок 61 "Розрахунки по авансах". На думку автора, цей рахунок був необхідний при обліку реалізації цінностей за касовим способом. З введенням за Законом для оподаткування події, що відбулася раніше, та обліку реалізації цінностей за відвантаженням застосування рахунку 61 стало недоцільним. Облік розрахунків з покупцями і замовниками безпосередньо на рахунку 62 (45) та інших сприяє посиленню контролю за своєчасністю та повнотою розрахунків, дозволяє уникнути проміжних записів в синтетичному обліку по дебету і кредиту рахунку 61, а, головне, спростити аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками та знизити трудомісткість бухгалтерського обліку.
Загальна схема обліку реалізації цінностей
3. При організації і веденні бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації цінностей треба виходити зі змін і доповнень до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні від 3.04.93 р. № 250, п. 72, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1997 р. № 869 : "Датою реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) вважається дата відвантаження (передачі) продукції, товарів, підписання документів про виконані роботи, надані послуги".
Згідно з пунктом 2 Інструкції при умові надходження від покупців і замовників авансових платежів за цінності (передоплат) в бухгалтерському обліку на суми податкових зобов'язань з податку на додану вартість мають бути зроблені записи:
Дт 67-1 "З податкових зобов'язань"
Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість" - при зарахуванні коштів на розрахунковий рахунок і інші рахунки в банку за цінності, що підлягають відвантаженню, і після відвантаження цінностей:
Дт 46 "Реалізація"
Кт 67-1 "З податкових зобов'язань" - на списання суми нарахованих при передоплаті покупцями і замовниками цінностей податкових зобов'язань з ПДВ
Якщо відвантажуються цінності на умовах наступної оплати (без передоплати), то на суму податкового зобов'язання з ПДВ необхідно скласти бухгалтерську прповодку:
Дт 46 - Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість" - на суму ПДВ на відвантажені цінності, в оплату яких грошові кошти не одержано або одержано готівкою.
Інші бухгалтерські записи, пов'язані з відвантаженням і реалізацією цінностей, Інструкцією не розкриваються.
Враховуючи відносну новизну обліку реалізації цінностей за відвантаженням ( способом нарахування ) та особливості бухгалтерського обліку податкових зобов'язань з ПДВ, наводимо загальну схему бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації цінностей (рис. 1)
Рисунок 1
ЗАГАЛЬНА С Х Е М А
бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації цінностей
Облік відвантаження і реалізації цінностей з передоплатою
20, 40, 41 і ін. 46 62
1. 1/1. 2.
67-1
3. 44.
80
80
4. 5.
Особливості обліку відвантаження і реалізації цінностей без передоплати
20, 40, 41 і ін. 46 62
1. 2.
50,51
68
6. 7.
4. Зміст записів на загальній схемі бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації цінностей:
1. Списання відвантажених (відпущених) цінностей із підзвіту матеріально відповідальної особи за фактичною собівартістю або обліковими купівельними цінами.
2. Відображення в обліку реалізації цінностей, відвантажених або відпущених покупцям і замовникам в порядку безготівкових розрахунків, за договірними відпускними (продажними) цінами, включаючи ПДВ.
3. Списання нарахованого податкового зобов'язання з ПДВ, що виникло при надходженні передоплати від покупця (замовника), п.п. 5, 7.
4. Списання прибутку за місяць.
5. Списання збитків за місяць.
6. Відрахування ПДВ від обороту з реалізації по підсумку за місяць, крім відвантаження цінностей в рахунок передоплат, тобто якщо кошти від покупця (замовника) не одержані, а також у випадку одержання готівкових грошових коштів (п.п. 6, 7, 9).
7. Реалізація цінностей за готівкові грошові кошти, здані в касу підприємства або безпосередньо на розрахунковий рахунок в банку.
Записи 1 - 7 застосовуються на підприємствах, що здійснюють виробничу, оптово-збутову та торговельно-посередницьку діяльність.
При поверненні покупцями (замовниками) відвантажених (відпущених) їм цінностей підприємство одночасно з оприбуткуванням повернених цінностей за обліковими цінами повинно сторнувати суму їх реалізації записом на рахунках: Дт 62 - Кт 46 - сторнувальним червоним записом на відпускну вартість повернених цінностей. При визначенні суми обороту з реалізації цінностей за даними товарних звітів складів і аналітичного обліку із суми обороту по кредиту рахунку 46 "Реалізація" необхідно виключити відпускну ( продажну) вартість повернених цінностей.
Облік відвантаження і реалізації цінностей на виробничих, оптово-збутових і торговельно-посередницьких підприємствах, що обліковують цінності за фактичною собівартістю або за купівельними цінами, розглянемо на наступному прикладі.
5. Приклад 1. На відображення в обліку відвантаження цінностей зі складу після передоплати їх покупцем, що обліковуються за фактичною собівартістю або купівельними (без ПДВ) цінами.
1. Підприємство отримало передоплату за цінності, що за угодою повинні бути відвантажені (відпущені) покупцю, в сумі 2400 грн.
2. Відвантажено цінності покупцю (замовнику). За товарним документом значиться:
Цінності за договірними відпускними цінами - 2000 грн.
Відпускна вартість за угодою - 2000 грн.
Податок на додану вартість, 20% від 2000 - 400 грн.
До оплати покупцем - 2400 грн.
3. Цінності списуються із підзвіту матеріально відповідальної особи за фактичною собівартістю або за

 
 

Цікаве

Загрузка...