WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Журнал реєстрації господарських процесів - Реферат

Журнал реєстрації господарських процесів - Реферат

Петрову П.П., що підтверджено його підписом у журналі реєстрації. Крім цього Петров П.П. поставив свій підпис на довіреності (дивися бланк довіреності) і вона була засвідчена печаткою і підписами директора Сивидовим М.М. і головного бухгалтера Карцевим В.В. ТОВ "День". У бухгалтерському обліку дана операція не відображається;
підприємство___ТОВ "День"___________
_______________________________________
ідентифікаційний код
ЄДРПОУ 44441111______________________ Типова форма № М-3
код за УКУД________________________
ЖУРНАЛ
реєстрації довіреностей
за 200 ___ р.
№ п/п
до-
віре-
ності Дата
видачі Строк
дії
дові
реності Посада і
прізви
ще
особи,
якій
видано
дові-
реність Най-
ме-
нуван-
ня
поста-
чаль-
ника № і дата
контракту,
наряду,
рахунку,
специ-
фікації
та
іншого
доку-
мента або
повідо-
млення Роз-
писка
особи,
що
одер-
жала
дові-
реність Від-
мітка
про
вико-
ристан-
ня
дові-
реності
(№ і дата
доку-
мента)
1 2 3 4 5 6 7 8
215884 10.03.03 13.03.03 Экспе-
дитор
Петров П.П. ООО "Радуга" №151 от 08.03.03
3. Петров П.П. після прибуття на ТОВ "Радуга" пред'явив у бухгалтерію довіреність і свій паспорт (можливо водійське посвідчення чи будь-який інший документ, що засвідчує його особу) у підтвердження його права на одержання телевізорів "Sumsung" призначених для ТОВ "День". Бухгалтерія ТОВ "Радуга", звіривши дані довіреності з паспортними даними Петрова П.П. і умовами договору закупівлі-продажу №151 від 08.03.03 р., підшиває довіреність в паку довіреностей, що надійшли, реєструє її в журналі і виписує "Накладну на відпустку товарно-матеріальних цінностей" форми М-20 (далі накладна М-20). Накладна М-20 виписується в двох (можливо в трьох) екземплярах на видачу 20 телевізорів "Sumsung" Петрову П.П., як довіреній особі ТОВ "День", з центрального складу ТОВ "Радуга" комірником Григоришиним К.С. У накладній М-20 обов'язково повинна бути зазначена довіреність (№ і дата) на підставі якої вона була виписана. Накладну М-20 повинні підписати головний бухгалтер і директор ТОВ "Радуга" після чого вона передається комірнику Григоришину К.С. У бухгалтерському обліку дана операція не відображається;
4. Комірник Григоришина К.С., одержавши накладну М-20, передає Петрову П.П. 20 телевізорів "Sumsung" і підтверджується здійснення даної операції підписами Петрова П.П. і Григоришина К.С. у всіх екземплярах накладної М-20. Один екземпляр накладної видається Петрову П.П.
Дана операція відображається в бухгалтерському обліку ТОВ "Радуга" проводками.
Таблиця 1
N
з/п Дата Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дт Кт
1 10.03.03 Відображена реалізація товара 361
902 702
281 20000,00
У бухгалтерському обліку ТОВ "День" дана операція не відображається, оскільки телевізори ще не надійшли на його склад.
одержувачу Затверджено
наказом Держкомстату України
від 27 липня 1998 р. № 263
ТОВ "Радуга", м. Київ, вул. Морська, 73
Типова форма № М-20
підприємство, організація
Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ 44441111_
Код за ДКУД
НАКЛАДНА _АВК___ № 777
серія
на відпуск товарно-матеріальних цінностей
_10 березня 2003 р.
Виробник (постачальник) ТОВ "Радуга", м. Київ, вул. Сагайдачного, 73, р/рах. № 260077770037, МФО 3
Святошинське від. АКБ "Хрещатик Код 156736
назва, адреса, банківські реквізити
Замовник (платник) ТОВ "День", м. Київ, вул. Нестеренко, 1,р/рах. № 260055550033 МФО 320050
Святошиннське від. АКБ "Хрещатик Код 736606
назва, адреса, банківські реквізити
Одержувач ТОВ "День", м. Київ, вул. Нестеренко, 1,р/рах. № 260055550033 МФО 320050
Святошиннське від. АКБ "Хрещатик Код 736606
назва, адреса, банківські реквізити
Підстава Договір № 17 від 06 березня 2003 р.____________________
№ договору, наряду тощо
Через кого _П П. Петров, № 215884 серія СНН, 10 березня 2003 р. Додаток до товарно-транспортної
ініціали, прізвище, № та дата видачі довіреності накладної ТСН № 127
Кореспон-
дований рахунок Матеріальні цінності Одиниця виміру Кіль
кість Ціна,
грн. коп Сума,
грн. коп
раху-
нок, субра-
хунок код ана-
літи-
чного обліку Най
мену
вання,
сорт,
розмір,
марка номен-
кла-
турний номер код най-
мену-
вання під
ля-
гає
від
пуску відпу-
щено
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
701 Телевізор "Sumsung" 125 шт. Телевізор "Sumsung 20 20 1000,00 20000,00
Зворотна сторона ф. № М-20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Усього відпущено_ Двадцять найменувань
(літерами)
На суму_______Двадцять тисяч грн. _______ грн. коп.
(літерами)
Відпуск дозволив_Директор І.П. Кушніренко
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
Відпустив завскладом С.М.Григоришин
(посада, підпис, ініціали, прізвище) Головний бухгалтер Гол.бух. А.М. Серафимович
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
Одержав експедитор П. П. Петров
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
5. Петров П.П доставивши телевізори на територію ТОВ "День" оформляє в бухгалтерії прибутковий ордер форми М-4 (далі прибутковий ордер) у двох (можливо в трьох екземплярах). Бухгалтерія ТОВ "День" до оформлення прибуткового ордера повинна звірити дані виписаної на Петрова П.П. довіреності за значеної в журналі реєстрації і накладної М-20 виписаної ТОВ "Радуга". Якщо на даному етапі будуть виявлені невідповідності в даних зазначених документів, то прийом цінностей здійснює комісія, що створюється наказом (розпорядженням) керівника. Якщо відхилень не виявлено, прибутковий ордер передається на склад, комірнику Рясіну М.Г., де здійснюється передача 20 шт. телевізорів "Sumsung" від Петрова. П.П. Рясіну М.Г. У підтвердження здійснення даної операції вони повинні поставити свої підписи у всіх екземплярах прибуткового ордера.
___________________________ Типова форма N М-4
ООО "День" Затверджена наказом
підприємство, організація Мінстату України
ідентифікаційний код ЄДРПОУ 44441111_______ 21.06.1996 р. N 193
Код за УКУД _________
ПРИБУТКОВИЙ ОРДЕР N __354______
Но
мер
доку
-мента Дата
скла-
дання Код
виду
опе-
рації Склад Поста-
чальник Корес
пон-
дуючий
рахунок Номер
супро-
відного
доку
мента
най
ме-
нува
ння код раху-
нок
суб-
раху-
нок код
ана-
літич-
ного
обліку
7398 10.03.03 №1 ООО "Радуга 631 001
Матеріальні
цінності Одини
ця виміру Кіль
кість Ціна Сума Но
мер пас-
пор-
та Поряд-
ко
вий
номер
запису
за скла-
дською
кар-
тоте-
кою
найме-
нуван-
ня, сорт, розмір,
марка номен-
кла-
тур-
ний N код найме-
нуван-
ня за доку-
мен-
том прий-нято факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
"Sumsung" 353211 01 Шт. 20 20 1000,00 20000,00 125 187568
Синтетичний рахунок для віднесення зносу код
по МШП ____________________
Прийняв Рясін М. Г. Здав Петров П. П.
6. Один екземпляр прибуткового ордера видається комірником Рясіним М.Г. експедитору Петрову П.П. який, у свою чергу, повинен передати його в бухгалтерію для зняття з його підзвіту виписаної на його ім'я довіреності. Бухгалтерія, одержавши від Петрова П.П. оформлений і підписаний прибутковий ордер як підтвердження того, що він цілком виконав дане йому доручення робить відмітку в журналі реєстрації у проставляючи дату і номер прибуткового ордера.
Маючи в себе видаткову накладну продавця з відміткою комірника (прибуткову накладну, складену і підписану комірником) бухгалтерія дану операцію реєструє в журналі господарських операцій і відображає в бухобліку в такий спосіб (таб. 2) :
Таблиця 2
N
з/п Дата Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дт Кт
10.03.03 Оприбутковані товари від постачальника 281 631 20000,00
Історію з телевізорами можна продовжити, показати які документи оформляються на складі, при передачі їх у торгівлю і т.д., але давайте залишимо це для теми обліку запасів. А для розуміння процесу документування господарських операцій, на наш погляд, даної інформації досить.

 
 

Цікаве

Загрузка...