WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Журнал реєстрації господарських процесів - Реферат

Журнал реєстрації господарських процесів - Реферат

Журнал реєстрації господарських процесів
Основним регістром для обліку за спрощеною формою бухгалтерського обліку є Журнал реєстрації господарських операцій
Ці журнали нагадують Головну книгу підприємства і теж застосовують принцип подвійного запису. Застосовується також Відомість обліку основних засобів та нарахування амортизації, Відомість обліку розрахунків, Відомість обліку витрат виробництва та вищезгадана спрощена форма Балансу. Можуть застосовуватися й інші регістри бухобліку.
Щодо заповнення граф Журналу реєстрації господарських операцій, то пунктом 6.6 Методичних рекомендацій пропонується платежі господарства до бюджету за рахунок доходу (плата за землю, податок з власників особистих транспортних засобів тощо) відображати в графі 20 "Витрати за рахунок доходу", а не в графах 6 - 7 як податки.
У той же час, відповідно до підпункту 5.2.5 пункту 5.2 статті 5 Закону України від 22.05.97 р. №283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств", до валових витрат включаються суми внесених (нарахованих) податків, зборів (обов'язкових платежів), установлених Законом України "Про систему оподаткування".
Таким чином, плата за землю та з власників транспортних засобів теж повинна включатися до витрат фермерських господарств, а не здійснюватися за рахунок їх доходів.
Є ще й таке зауваження. Відповідно до пункту 7.5 Методичних рекомендацій, до складу виробничих витрат не включаються використані на будівництво і придбання основних засобів та закладення багаторічних насаджень кошти та товарно-матеріальні цінності.
Ці суми відображають у графі 16 як збільшення вартості об'єктів, що споруджуються. У той же час це не відноситься до витрат на придбання та будівництво, які проведені для добудови придбаних у процесі приватизації довгобудів, як це передбачено Законом України від 14.09.2000 р. №1953-III "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва".
Відповідно до частини другої статті 27 зазначеного Закону, суб'єктам підприємницької діяльності дозволяється з моменту придбання об'єкта незавершеного будівництва протягом строку будівництва, визначеного умовами приватизації, включати витрати, пов'язані з придбанням об'єкта незавершеного будівництва, його добудовою та введенням в експлуатацію, до валових витрат під час розрахунку податку на прибуток.
Звісно, це стосується лише платників податку на прибуток, а платники фіксованого сільськогосподарського податку цим скористатися не можуть (та й це їм не потрібно).
Перш ніж перейти до процесу відображення вартості активів і пасивів на рахунках скажемо, що кожна господарська операція впливає на зміни в стані як мінімум двох об'єктів балансу. У зв'язку з цим господарські операції поділяються на три види:
1. Ті, котрі викликають зміни тільки в стані активів підприємства. Прикладом таких операцій може служити оприбуткування коштів з поточного рахунка в банку в касу підприємства. Кошти на поточному рахунку зменшилися рівно на стільки, на скільки збільшилися в касі. При цьому загальна сума (баланс) активів підприємства не зміниться і збережеться рівність між пасивом і активом балансу. Те ж саме відбудеться якщо, наприклад, передати матеріали у виробництво, видати гроші з каси в підзвіт тощо.
2. Ті, які викликають зміни тільки в стані пасивів підприємства. Прикладом таких операцій може служити заміна одного кредитора іншим. Припустимо, ми взяли кредит в банку для того, щоб розрахуватися з боргом (погасити кредиторську заборгованість), наприклад, перед постачальником товарів. "Зник" борг перед постачальником, але виник такий самий перед банком. При цьому загальна сума (баланс) пасивів підприємства не зміниться і збережеться рівність між пасивом і активом балансу. Те саме відбудеться якщо, наприклад, створити резервний фонд за рахунок прибутку тощо.
3. Ті, які викликають зміни одночасно і в активах, і в пасивах підприємства, причому як убік збільшення, так і убік зменшення. Прикладом такого виду операцій можуть служити операції купівлі товарів у кредит (збільшення суми балансу), і видача заробітної плати із каси підприємства (зменшення суми балансу). При покупці товарів у кредит виникає заборгованість за товар (збільшуються пасиви), а також збільшується сума товарів на ту ж суму (збільшуються активи), у такий спосіб відбувається збільшення загальної суми балансу активу і пассиву. При видачі заробітної плати відбувається зменшення грошей у касі підприємства (зменшуються активи) і "зникає" заборгованість із заробітної плати (зменшуються пасиви). Сума балансу активу і пасиву загалом зменшується. Рівність активу і пасиву балансу при цьому також не змінюється, тому що зміни відбуваються в однаковій сумі.
Отже, на кожнім рахунку, на якому відображається вартість активів, зобов'язань чи складової частини власного капіталу, повинні відображатися і зміни в їхньому стані. Ці зміни повинні бути відображені на рахунках бухгалтерського обліку в хронологічному порядку (у порядку їх здійснення в часі), а операції, що приводять до таких змін, повинні бути зареєстровані в журналі реєстрації господарських операцій.
Документація, це основа обліку. Вона на стільки важлива, що не приділити їй особливої уваги ми не могли. У першу чергу необхідно відзначити, що форми первинного обліку затверджені Наказами №№ 145, 192, 193, 253 і 352. Кожна з перерахованих у даних наказах форм, їх ще називають - типовими, призначена для документального підтвердження здійснення визначених операцій. Але ці типові форми не покривають і не можуть покрити весь спектр господарських операцій, що здійснюються підприємствами. У зв'язку з цим підприємства в разі потреби, можуть розробляти, затверджувати і використовувати для потреб внутрішньогосподарського обліку свої, не типові, форми документів. При цьому необхідно щоб вони мали обов'язкові реквізити, визначені Положенням №88 і були включені в графіку документообігу.
Ми будемо знайомити вас по мірі вивчення відповідних тем із усіма типовими, затвердженими даними наказами, і найбільш розповсюдженими на практиці нетиповими формами документів. А зараз для більш повного і чіткого розуміння процесу документування господарських операцій розглянемо невеликий приклад, що на нашу думку, досить яскраво його ілюструє.
Приклад
ТОВ "День" уклало з ТОВ "Радуга" договір закупівлі-продажу №151 від 08.03.03 р. на покупку телевізорів "Sumsung" у кількості 20 шт. за ціною 1000,00 грн. Договором передбачено, що першою подією є відвантаження, тобто спочатку телевізори передаються ТОВ "День", а після цього на протязі трьох робочих днів здійснюється їхня оплата.
Процес одержання телевізорів і його документування відбувається в такий спосіб.
1. Бухгалтером Ніколаєнко В.В., відповідальним за оформлення і видачу довірень на експедитора ТОВ "День" Петрова П.П. була виписана довіреність (Ф. № М-2) на одержання від ТОВ "Радуга" телевізорів у кількості 20 шт. У бухгалтерському обліку (бухгалтерськими проводками) дана операція невідображається;
ТОВ "День", м. Київ, вул. Нестеренко, 1
підприємство- одержувач і його адреса
ідентифікаційний код ЄДРПОУ 44441111
ТОВ "День", м. Київ, вул. Нестеренко
підприємство-платник і його адреса
рахунок 260055550033 МФО 320050
Святошиннське від. АКБ "Хрещатик"
(найменування банку) Бланк суворої звітності
Типова форма N М-2
ЗАТВЕРДЖЕНА
наказом Мінстату України
від 21 червня 1996 р. N 192
Довіреність дійсна до 13 березня 2003 р.
ДОВІРЕНІСТЬ СНН № 215884
серія
Дата видачі 10 березня 2003 р.
Видано ________________експедитору Петрову П.П. ________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
документ, що засвідчує особу ___паспорт___________________________
серія __ММ______ N __319887________ від 09 листопада 1996 р.
виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві
(ким виданий документ)
на отримання від _______ТОВ "Радуга"_______________________________
(найменування організації постачальника)
цінностей за Договором №151 від 08.03.03 р.
(N і дата наряду)
Зворотна сторона форми N М-2
Перелік цінностей, які належить отримати:
NN
п/п Найменування цінностей Одиниця
виміру Кількість
(прописом)
1 2 3 4
1 Телевізори "Sumsung" шт. Двадцять---------------------
Підпис _____Петров П.П.__________________________ засвідчую
(зразок підпису особи, що одержала довіреність)
Керівник підприємства Сивидов М.М. Головний бухгалтер Карцев В.В.
Місце печатки
2. Дана довіреність була зареєстровано в журналі реєстрації виданих довірень форми М-3 (далі журнал реєстрації) і видана

 
 

Цікаве

Загрузка...