WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Рахунок 92 “Адміністративні витрати” - Реферат

Рахунок 92 “Адміністративні витрати” - Реферат

каналізація тощо);
o амортизаційні відрахування (орендна плата),витрати на поточний ремонт, технічний огляд, технічне обслуговування легкових автомобілів та поточний ремонт гаражів i місць стоянки автомобілів;
o витрати на матеріально-технічне забезпечення апарату управління будівельної організації;
o витрати на придбання канцелярських товарів i приладів, бланків обліку, звітності; витрати на виготовлення i придбання бланків цінних паперів, а також інші витрати, пов'язані з емісією цінних паперів;
o витрати на утримання, експлуатацію та поточний ремонт будинків, споруд, приміщень, що використовуються для апарату управління;
o амортизаційні відрахування за основними фондами, призначеними для обслуговування апарату управління (крім легкових автомобілів);
o вартість швидкозношуваного інвентаря та малоцінних предметів, що використовуються в управлінні підприємством;
o витрати на утримання i експлуатацію усіх видів зв'язку та радіо, що використовуються для здійснення управління i перебувають на балансі будівельної організації; оплату послуг зв'язку, обчислювальних центрів, засобів сигналізації та інших технічних засобів управління;
o витрати, пов'язані з нарахуванням i виплатою дивідендів учасникам та засновникам будівельної організації (оплата повідомлень у засобах масової інформації, конвертів, послуг зв'язку);
o витрати на утримання, ремонт та експлуатацію лічильно-обчислювальної, машинописної, розмножувальної та іншої оргтехніки, що перебуває на балансі будівельної організації;
o оплату консультаційних та інформаційних послуг, аудиторських перевірок;
o оплату вартості ліцензій та інших державних дозволів на провадження господарської діяльності будівельної організації;
o оплату передбаченого законодавством збору за реєстрацію будівельної організації в органах державної виконавчої влади;
o витрати, пов'язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ, включаючи плату за розрахункове обслуговування, отримання гарантій, вексельного авалю, зі здійсненням факторингових i довірчих операцій, обліком боргових вимог i зобов'язань, включаючи цінні папери, надання поштово-телеграфних послуг та інші витрати, пов'язані з грошовим обігом;
o витрати на оприлюднення річного звіту;
o витрати на службові відрядження робітників апарату управління; одноразова допомога, що виплачується працівникам згідно з чинним законодавством під час переведення, прийому i направлення на роботу в іншу місцевість;
o відрахування структурних підрозділів на утримання апарату управління будівельної організації.
Рахунок 92 "Адміністративні витрати"
На рахунку 92 "Адміністративні витрати" відображають і накопичують протягом року витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства. Витрати на управління та обслуговування підприємства (загальногосподарські витрати), на відміну від попереднього порядку, не розподіляються між реалізованою та нереалізованою продукцією, а списуються щомісяця або наприкінці року на фінансові результати основної діяльності в загальній сумі наростаючим підсумком з початку року з кредиту рахунка 92 на дебет субрахунка 791 "Результати основної діяльності".
Раціональна організація аналітичного обліку витрат загалом та аналітичний облік адміністративних витрат зокрема мають важливе значення для визначення їх рівня, контролю й аналізу, а також об'єктивного відображення фінансових результатів діяльності підприємства.
Організація і порядок ведення аналітичного обліку витрат підприємства розглядаються на прикладі аналітичного обліку до рахунка 92 "Адміністративні витрати" (табл. 1). Аналітичний облік до синтетичних рахунків 23, 91, 93, 94 та інших рахунків витрат доцільно вести аналогічно рахунку 92 "Адміністративні витрати", пам'ятаючи, що витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) та загальновиробничі витрати списуються на виробничу собівартість продукції (робіт, послуг) щомісяця.
Аналітичний облік витрат до рахунка 92 "Адміністративні витрати" рекомендується вести в спеціальній відомості (книзі), як показано в таблиці 2.
Таблиця 2
ВІДОМІСТЬ
аналітичного обліку до рахунка 92 "Адміністративні витрати"
Дата № запису Кор. рахунок Зміст запису Адміністративні витрати Разом Спи-
сання сальдо адмін. витрат
загальні та корпо-
ративні на персонал офісу на утри-
мання примі-
щень та обла-
днання за ст. 4 - 10 адмін витрат
З початку року 545 7600 1542 2859 12546
Сальдо на 01.10.200_ р. 12546
31.10 15 66 Нараховано зарплату 680 680
31.10 16 65 Нараху-
вання на зарплату тощо 255 255
Разом за жовтень 168 1060 410 802 2440
Сальдо на 01.11.200_ р. 14986
Так само до кінця року
31.12 38 791 Списано сальдо витрат 6748
З початку року 1382 8300 2452 4614 16748 16748
Сальдо на 01.01.200_ р. -
Як видно із даних таблиці, в аналітичному обліку до рахунка 92 "Адміністративні витрати" протягом звітного року накопичуються витрати підприємства на управління для заповнення відповідної статті звіту (рядок 070) за кожний квартал і за звітний рік. Дані аналітичного обліку адміністративних витрат необхідні також для контролю та аналізу, передусім для порівняння сум фактичних витрат із сумами адміністративних витрат за кошторисом.
Аналітичний облік до всіх інших синтетичних рахунків витрат доцільно вести аналогічно аналітичному обліку адміністративних витрат.
Порядок розподілу адміністративних витрат на окремі види основної діяльності підприємства з метою визначення в управлінському обліку їх рентабельності та ефективності інструкцією не встановлений. Тому підприємство під час ведення управлінського обліку повинно розв'язувати це питання самостійно, з урахуванням специфіки діяльності за аналогією з розподілом загальновиробничих витрат.
Як вести аналітичний облік адміністративних витрат
До видання галузевих методичних рекомендацій з обліку витрат і калькулювання собівартості готової продукції (робіт, послуг), згідно з пунктом 18 П(С)БО 16 "Витрати", рекомендується вести аналітичний облік адміністративних витрат за наведеною нижче номенклатурою статей.
За дебетом:
1) загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);
2) витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;
3) витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);
4) винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);
5) витрати на зв'язок

 
 

Цікаве

Загрузка...