WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бух.облік реалізації товарів і податкових зобовязань з ПДВ в роздрібній торгівлі - Реферат

Бух.облік реалізації товарів і податкових зобовязань з ПДВ в роздрібній торгівлі - Реферат

товарів, оплачених раніше. При цьому на товарних документах на відвантаження таких товарів мають бути зроблені записи бухгалтерських проводок з використанням рахунку 67-1 "З податкових зобов'язань: Дт 46 - Кт 41 і Дт 62 - Кт 46 - на відвантаження й реалізацію товарів та Дт 46 - Кт 67-1 - на списання нарахованого при передоплаті товарів податкового зобов'язання з ПДВ.
На товари, відвантажені і оплачені та передоплачені покупцями в звітному місяці, бухгалтерські записи здійснюються без застосування рахунку 67-1 "З податкових зобов'язань", як показано в прикладі 1.
На підставі сальдової відомості на суми податку на додану вартість, отримані підприємством в складі передоплат товарів в звітному місяці, в рахунок яких в цьому місяці товари не відвантажені (відпущені), складають відповідну бухгалтерську проводку на нарахування податкових зобов'язань з ПДВ: Дт 67-1 - Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав" ( табл. 1).
Розглянемо спрощений порядок обліку реалізації товарів торговельними підприємствами, що обліковують товари за продажними цінами, на прикладі.
Приклад 1. На відображення в обліку спрощеним способом відвантаження (реалізації) товарів, що обліковуються за продажними цінами, покупцям і податкових зобов'язань з ПДВ.
1. Початкове сальдо передоплат товарів, отриманих від покупців у попередньому місяці, - 1200 грн., в т.ч. ПДВ 200 грн.
2. У звітному місяці на розрахунковий рахунок підприємства надійшли платежі від покупців на суму 10000 грн., в т.ч. ПДВ - 1667 грн.
3. Відвантажено товари покупцям, оплачені в попередньому місяці, на суму 1200 грн., в т.ч. ПДВ - 200 грн. Облікова продажна вартість відвантажених товарів - 1450 грн.
4. У звітному місяці оплачені покупцями і відповідно відвантажені їм товари на суму 9000 грн., в т.ч. ПДВ - 1500 грн. Облікова продажна вартість відвантажених покупцям товарів - 10880 грн.
5. Кінцеве сальдо передоплат товарів, отриманих від покупців у звітному місяці, - 1000 грн., в т.ч. ПДВ - 167 грн.
За даними наведеного прикладу 1 мають бути складені бухгалтерські проводки:
1. На суму товарів, відвантажених покупцям в рахунок передоплат, отриманих від них у попередньому місяці, - 1200 грн., в т.ч. ПДВ - 200 грн. Облікова продажна вартість відвантажених товарів складає 1450 грн.:
1.1. Дт 46 - Кт 41 - на вартість відвантажених товарів за відпускними (без ПДВ) цінами (1200 - 200) - 1000
1.2. Одночасно на договірну відпускну вартість товарів, включаючи ПДВ, - 1200 грн.:
Дт 62 - Кт 46 - на відображення в обліку реалізації відвантажених товарів - 1200
1.3. Дт 42 - Кт 41 - на суму товарних надбавок, що відносяться до відвантажених товарів (1450 - 1000) - 450
2. Дт 46 - Кт 67-1 "З податкових зобов'язань" - на списання суми нарахованого податкового зобов'язання з ПДВ на відвантажені товари згідно з податковою накладною в рахунок передоплати попереднього місяця - 200
Запис Дт 46 - Кт 67-1 - на списання нарахованих податкових зобов'язань від сум одержаних передоплат від покупців може бути зроблений тільки на суми ПДВ, що надійшли у складі авансових платежів в попередні звітні періоди. В результаті цього запису списується нараховане в попередньому місяці по дебету рахунка 67-1 податкове зобов'язання (Дт 67-1 - Кт 68), що рахується на цьому рахунку до відвантаження товарів покупцям.
Фінансовий результат від реалізації товарів (валовий дохід торгівлі) відображається в обліку за даними розрахунку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів.
3. На суму платежів, що надійшли від покупців товарів на розрахунковий рахунок підприємства в звітному місяці, 10000 грн., в т.ч. ПДВ - 1667 грн.:
Дт 51 - Кт 62 - 10000
4. На суму відвантажених товарів в рахунок оплат покупців, отриманих у звітному місяці, - 9000 грн., в т.ч. ПДВ - 1500 грн. Облікова продажна вартість відвантажених товарів складає 10880 грн.:
4.1. Дт 46 - Кт 41 - на вартість відвантажених товарів за відпускними (без ПДВ) договірними цінами - 7500
(9000 - 1500)
4.2. Одночасно на договірну відпускну вартість товарів, включаючи ПДВ:
Дт 62 - Кт 46 - на відображення в обліку реалізації відвантажених товарів - 9000
4.3. Дт 42 - Кт 41 - на суму товарних надбавок на відвантажені товари (10880 - 7500) - 3380
5. Дт 46 - Кт 68, субрахунок "З податку на джодану вартість, розрахунковий період якого настав" - на суму ПДВ з оплачених і відвантажених та відвантажених в звітному місяці без оплати товарів згідно з податковими накладними -1500 (п.п. 11 - 15 ).
6. На суму ПДВ, сплаченого покупцями за товари в складі авансових платежів (передоплат), що надійшли на розрахунковий рахунок підприємства в звітному місяці, згідно із сальдовою відомістю за станом на кінець звітного місяця по кредиту рахунку 62 (76 і ін.) - 1000 грн. (10000 - 9000) , в т.ч. ПДВ - 167 грн.:
Дт 67-1 "З податкових зобов'язань"
Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав" - 167
Таким чином, записи в обліку на відвантаження товарів, оплачених у звітному місяці, будуть здійснюватись у звичайному порядку без вияснення за кожною операцією, пов'язаною з оплатою і відвантаженням товарів, яка із подій сталася раніше. При цьому кореспонденція рахунків визначається без застосування рахунку 67-1 "З податкових зобов'язань". В наступному місяці рахунок 67-1 застосовується тільки по відношенню до нарахованих податкових зобов'язань з ПДВ на товари, що були передоплачені за станом на початок звітного місяця, але покупцям відвантажені в звітному місяці.
При відвантаженні товарів на умовах наступної оплати податкове зобов'язання з ПДВ з 1.10.98 р. виникає в момент відвантаження товарів. Тому рахунок 67-1 також не застосовується (Дт 46 - Кт 68).
Нетрудно прийти до висновку наскільки спроститься в цьому випадку облік реалізації товарів і податкових зобов'язань з ПДВ, скільки часу та коштів буде зекономлено. Але зазначимо, що й рекомендований автором спрощений облік ще не є достатньо раціональним і дохідливим з розглянених вище причин.
При спрощеному бухгалтерському обліку реалізації товарів і податкових зобов'язань з ПДВ записи платежів в обліковому регістрі по дебету рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" та інших рахунків підприємства в банку необхідно здійснювати в наступному порядку:
По дебету рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" та інших рахунківпідприємства в банку на надходження патежів від покупців (Дт 51 і ін. - Кт 62 і ін.) суми отриманих платежів необхідно записувати одною сумою без виділення ПДВ, а суму ПДВ, що входить до цих платежів, треба записати в окремих графах облікового регістру після графи "Разом" по дебету рахунку 51 і ін. як "в т.ч. ПДВ" з виділенням сум ПДВ:
- в складі оплат за відвантажені товари;
- в складі отриманих незбалансованих передоплат покупців ( виділяється за даними сальдової відомості, табл.1).
На підставі підсумкових

 
 

Цікаве

Загрузка...