WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Роль автоматизування бухгалтерії - Реферат

Роль автоматизування бухгалтерії - Реферат

виберiть його, натиснувши "Enter"
Тепер цей номер субрахунка (рахунка) з'явився в полi "Рахунок кредиту" прибуткового ордера. Пiдтвердiть вибір натисканням
"Enter"
3. Якщо вибраний рахунок має аналiтичний облiк, то вiдразу ж побачите список субконто, що "прив'язаний" до цього субрахунка (рахунка).
Нумерацiя документiв є унiкальною в межах кожного виду, наприклад, не iснує двох прибуткових ордерiв з однаковим номером. Початково пропонується наступний вiльний номер.
Найімовірніше, це або працiвники, або контрагенти. Виберiть iз запропонованого списку потрiбне. Процедура вибору аналогiчна до попередньої.
4. Далi проставте суму i заповнiть поле "Пiдстава" - все, що ви там запишете, з'явиться в журналi операцiй в графi "Змiст", а також у друкованiй формi прибуткового касового ордера.
5. Для того щоб отримати друковану форму, необхiдно натиснути кнопку "Документ", вiдкриється вiкно, де ви i побачите, як виглядатиме цей документ надрукованим.
А можливостей надрукувати цей документ - величезна кiлькiсть:
натиснути у верхньому рядi ек-рана серед ряду кнопочок "Прінтер"
у роздiлi "Дiї" головного меню вибрати функцiю "Друк";
натиснути F8
натиснути комбiнацiю клавiш (подано з урахуванням латинської розкладки клавiатури).
Control + "P"
Пiсля реалiзацiї будь-якої з цих можливостей перед вами з'явиться вiконечко "Друк документа". Встановiть потрiбну вам кiлькiсть копiй i вкажiть, скiльки їх має бути на сторiнцi - одна чи двi. Пiсля цього натиснiть клавiшу або кнопку "OK".
"Enter"
Прибутковий ордер ви надрукували, тепер варто його зберегти в вашiй бухгалтерськiй програмi. Для цього або натискаєте кнопку "ОК", або клавiшу "Esc"
або кнопочку з хрестиком у правому верхньому кутку вiкна прибуткового ордера. Перед вами з'являється вiкно із запитанням "Зберегти документ?" i три варiанти вiдповiдi: "Так", "Нi", "Вiдмiна", кожен з яких ви можете вибрати "мишкою" або, пiдсвiтивши за допомогою клавiш управлiння курсором, натиснути "Enter"
Описана процедура друку, збереження i проведення стосується всiх документiв
При виборi ствердної відповіді запишеться в журналi операцiй сам документ, помiчений жовтим аркушем, i з'явиться наступне вiкно із запитанням "Сформувати проводки?".
Якщо ви погодитесь (натиснете "Так"), то програма сформує проводки, де в дебетi стоятиме 50.01, а в кредитi - той рахунок, який ви вказали, заповняючи прибутковий ордер.
Якщо ви вiдмовитесь, то проводки сформовано не буде, проте сам документ збережеться i при бажаннi може бути проведений.
При виборi заперечної вiдповiдi вiкно з прибутковим ордером зникне, а створений вами прибутковий ордер нiде в журналi операцiй не запишеться, проводки також не iснуватимуть, навiть якщо ви встигли його роздрукувати.
При виборi третього варiанта ви зможете продовжити коректування прибуткового ордера, вибираючи "мишкою" потрiбне вам поле.
Демонстрацiйний приклад з компакту "Готовi рiшення для бухгалтера"
На пiдприємствi "Перевал" головний бухгалтер Семченко одержав грошi до каси вiд засновника Iванчука i при цьому оформив ордер ОПР №2 вiд 06.02.99 р. У цьому ордерi в графi "Аналiтика кредиту" вибрано об'єкт з субконто "Засновники".
Операцiї отримання грошей з банку можна розглянути на прикладi прибуткового ордера №3 вiд 05.03.99 р., а надходження виторгу в касу - на прикладi ордера №4 вiд 06.03.99 р.
Нагадуємо, що для швидкого пошуку потрiбних документiв необхiдно виконати такі дiї:
"Control" + 2 - i ви посортували журнал операцiй по дебету (а також за назвами документiв)
"Spese" + О + П + Р - i ви вийшли на перший прибутковий ордер
"Control" + 1 - i ви впорядкували записи за датою
Якщо ваш покупець здiйснює передоплату готiвкою через касу за товари, роботи чи послуги, то в стандартному настроюванні факт проплати не реєструється як перша подiя з точки зору податкового облiку. А наступне вiдвантаження не буде сприйнято як перша подiя, тому що у цього покупця на момент вiдвантаження iснуватиме кредитове сальдо. Якщо описанi подiї вiдбуваються в один день, то варто спочатку провести вiдвантаження, встановивши для нього вищий прiоритет документа (початково прiоритет - 5 i для касових документiв також).
Для цього потрiбно виконати такі дiї:
виберiть пiдроздiл "Документи i розрахунки" роздiлу "Операцiї" головного меню;
виберiть документ "Каса прибутковий ордер";
натиснiть кнопочку "Настройка" в нижнiй частинi вiкна, що вiдкриється;
в маленькому полi "прiоритет" поставте цифру 6;
натиснiть кнопку "ОК".
Пiсля цього вашi прибутковi касовi ордери будуть проводитися пiсля накладних на вiдвантаження незалежно вiд реального часу внесення обох документiв до журналу операцiй.
Хочемо звернути вашу увагу на особливостi вiдображення в журналi операцiй реалiзацiї роздрiбної торгiвлi. Про сам документ, що це описує, ми поговоримо пiзнiше, а зараз зазначимо, що реалiзацiя вiдображається проводкою Дт 56.01 Кт 46.02. Це дозволяє коректно показати або здачу виручки в касу Дт 50.01 Кт 56.01, якщо працiвник з магазину її до каси везе, або iнкасацiю виручки з магазину вiдразу ж до банку Дт 51.01 Кт 56.01. Саме тому при одержаннi виручки з магазину в касу пiдприємства в прибутковому ордерi як кореспондентський рахунок слiд писати 56.01.
Якщо на вашому пiдприємствi один працiвник буде вносити операцiї по касi, а iнший - обробляти банкiвськi документи, то прихiд грошей до каси з банку варто вiдображати не проводкою Дт 50.01 Кт 51.01, як ви звикли, а двома:
той, хто обробляє операцiї по касi, внесе Дт 50.01 Кт 56.01;
той, хто обробляє операцiї по банку, внесе Дт 56.01 Кт 51.01.
Це гарантує вам завжди правильне вiдображення операцiй по касi i банку без подвiйної реєстрацiї в журналi операцiй цiєї подiї. Якщо кожен з працiвникiв - один, дивлячись в банкiвську виписку, а другий - в касовi документи - зроблять проводку Дт 50.01 Кт 51.01, то ви матимете помилку внаслiдок подвоєння обороту по бухгалтерськiй операцiї.
Демонстрацiйний приклад
На пiдприємствi "Перевал" перший виторг з'явився 06.03.99 р.
Касовим ордером №4 Семченко прийняв грошi в сумi 312,78 грн, а 09.03.99 р. оприбуткував 300,00 грн через банкiвську виписку (БНВР №14). Загальний оборот по касi дебетовий - 312,78, кредитовий - 300,00 грн, залишок в касi 12,78, по банку 09.03.99 р. дебетовий оборот 5317,20, залишок на рахунку 6148,93 грн. Тепер спробуйте в документi БНВР №14 помiняти 56 на 50, а в касовому ордерi ОПР №4 56 на 50. Проведiть цi документи. Подивiться на залишки по касi i банку, вибравши з роздiлу "Звiтнiсть" "Аналiз рахунка по датах". Злякалися? Даремно. Це демонстрацiйний приклад, наякому ми вас навчимо, як дiяти правильно. Повернiть все до попереднього стану. Якщо не виходить або лiньки - ще раз перепишiть демонстрацiйну базу даних з компакту "Готовi рiшення для бухгалтера". Це можна робити доти, доки не навчитесь. Але на "живiй" базi краще вiдразу все робити правильно.
Зауваження. Якщо в ордерi ви поставите нульову суму, то програма запише документ i сформує проводки з нульовою сумою, що, вiдповiдно, нiяк не відобразиться на бухгалтерських

 
 

Цікаве

Загрузка...