WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Автоматизація Журналу-ордеру №1 - Контрольна робота

Автоматизація Журналу-ордеру №1 - Контрольна робота

нумеруються однаковими номерами. Приписки та необумовлені виправлення в касовій книзі забороняються. Зроблені виправлення завіряють підписами касира і головного бухгалтера підприємства або особи, яка його замінює.
Записи в касовій книзі здійснюються касиром одразу ж після отримання або по замінюючих його документах. В кінці кожного робочого дня касир підбиває підсумки операцій за день, виводить залишок грошей на наступне число і передає до бухгалтерії звіт касира.
Звіт касира - це документ, який передається касиром підприємства в бухгалтерію, і представляє собою відривний листок касової книги з додатком прибуткових та видаткових касових документів.
Документи з обліку інших коштів.
Надходження і видача грошових документів оформлюються прибутковими та видатковими касовими ордерами або накладними, що їх замінюють. Касир складає звіт про рух грошових документів.
Здача виручки інкасатору оформлюється супровідною відомістю, яка складається в трьох примірниках через копіювальний папір: перший примірник (супровідна відомість) вкладають в інкасаторську сумку, другий (накладна) - віддають інкасатору при отриманні ним сумки, третій (копія супровідної відомості) - залишається в касі підприємства (інкасатор розписується на цьому примірнику і ставить відповідний штамп) і служить підставою для списання коштів з касира, який підтверджує здачу грошей до каси банку. На зворотному боці першого і другого примірників вказаних документів матеріально відповідальні особи заповнюють покупюрний опис грошей, що здаються.
Підставою для прийняття сум грошових коштів в дорозі облік є:
1) при здачі виручки - квитанція установи банку, ощадної каси, поштового відділення, копії супровідних відомостей на здачу виручки інкасатором банку тощо;
2) по сумах, що переказані вищестоящими організаціями, - отримані від них повідомлення (авізо) із зазначеною датою, номером платіжногодоручення, суми і назви установи банку чи поштового відділення, яке прийняло перерахування.
1.4 Відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку.
Таблиця 1. Кореспонденція по дебету рахунків каси та інших коштів.
№ Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
1 2 3 4
1. Одержано готівкою дивіденди від об'єктів інвестування. 30 "Каса" 14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
2. Повернено готівкою довгострокову заборгованість. 30 "Каса", 33 "інші кошти" 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"
3. Передано гроші з операційної каси в касу підприємства. 30 "Каса" 30 "Каса"
4. Передано гроші з банку в касу. 30 "Каса" 31 "Рахунки в банках"
5. Перераховано гроші для придбання або продажу іноземної валюти. 33 "інші кошти" 31 "Рахунки в банках"
6. Одержано готівку в погашення радніших векселів. 30 "Каса" 34 "Короткострокові векселі одержані"
7. Одержано готівку від покупця в оплату раніше відвантаженої продукції, товарів, послуг. 30 "Каса" 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"
8. Одержано гроші від винної особи, підзвітних осіб, працівників в погашення раніше виданої безвідсоткової позики. 30 "Каса", 33 "інші кошти" 37 "Розрахунки з різними дебіторами"
9. Зроблено внесок готівкою учасником споживчого товариства. 30 "Каса" 41 "Пайовий капітал"
10. Отримано готівкою безповоротну фінансову допомогу. 30 "Каса" 42 "Додатковий капітал"
11. Перепродані акції власної емісії або продано частку власника в капіталі підприємства. 30 "Каса" 41 "Пайовий капітал"
12. Погашено заборгованість за внесками засновників до власного капіталу. 30 "Каса" 46 "Неоплачений капітал"
13. Отримано готівкою цільове фінансування з бюджету. 30 "Каса" 48 "Цільове фінансування і цільове надходження"
14. Надійшла в касу довгострокова позика готівкою.
30 "Каса", 33 "інші кошти" 50 "Довгострокові позики"
1 2 3 4
15. Оприбутковано фінансову допомогу на зворотній основі. 30 "Каса" 55 "Інші довгострокові зобов'язання"
16. Оприбутковано в касу короткострокова позика банку. 30 "Каса", 33 "інші кошти" 60 "Короткострокові позики"
17.Повернено заробітну плату надлишково видану працівникам. 30 "Каса" 66 "Розрахунки з оплати праці"
18. Одержано гроші від наймачів квартир чи орендарів не житлових приміщень 30 "Каса", 33 "інші кошти" 68 "Розрахунки за іншими операціями"
19. Надійшла в касу виручка від продажу товарів в роздрібній торгівлі. 30 "Каса" 70 "Доходи від реалізації"
20. Одержано готівкою штрафи, пені, неустойки за невиконання господарських договорів. 30 "Каса" 71 "Інший операційний дохід"
21. Одержано готівкою дивіденди від інших підприємств. 30 "Каса" 73 "Інші фінансові доходи"
22. Одержано доходи від реалізації необоротних активів. 30 "Каса" 74 "Інші доходи"
23. Одержано надзвичайні доходи готівкою. 30 "Каса" 75 "надзвичайні доходи"
24. Збільшено страхові платежі у вигляді надходжень у страховика. 30 "Каса" 76 "Страхові платежі"
Таблиця 2. Кореспонденції по кредиту рахунків каси.
№ Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
1 2 3 4
1. Придбано акції або облігації інших підприємств. 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" 30 "Каса"
2. Оплачено готівкою витрати на монтаж або ремонт основних засобів. 15 "Капітальні інвестиції" 30 "Каса", 33 "інші кошти"
3. Передано гроші з каси в банк 31 "Рахунки в банках" 30 "Каса"
4. Зараховано на поточний рахунок виручку, що була у інкасатора (придбана або продана валюта). 31 "Рахунки в банках" 33 "інші кошти"
5. Передано гроші інкасатору. 33 "інші кошти 30 "Каса"
6. Видано готівкою безвідсоткову позику працівнику, видано підзвіт, виплачено аліменти. 37 "Розрахунки з різними дебіторами" 30 "Каса", 33 "інші кошти"
7. Проведено передоплату за газети і журнали. 39 "Витрати майбутніх періодів" 30 "Каса"
8. Повернуто власникам пайові частки. 41 "Пайовий капітал" 30 "Каса"
9. Викуплено підприємством акції власної емісії. 41 "Пайовий капітал" 30 "Каса"
10. Використано фонд цільового фінансування. 48 "Цільове фінансування і цільове надходження" 30 "Каса"
11. Погашено готівкою довгострокову позику банку. 50 "Довгострокові позики"
30 "Каса"
12. Погашено готівкою заборгованість по раніше виданому векселю 52 "Довгострокові векселі видані" 30 "Каса"
13. Погашено готівкою довгострокові зобов'язання оренди. 53

 
 

Цікаве

Загрузка...