WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Автоматизація Журналу-ордеру №1 - Контрольна робота

Автоматизація Журналу-ордеру №1 - Контрольна робота

готівки.
Підприємства можуть мати у касі готівку тільки в межах лімітів залишку. Ліміт залишку готівки - це гранична сума грошових коштів, яка може знаходитись в касі підприємства.
Всю готівку понад суми встановлених лімітів підприємства повинні здавати для зарахування на поточний рахунок у порядку та в строки, встановлені і узгоджені з установою банку, в якому відкритий поточний рахунок.
Ліміт залишку готівки в касі для кожного підприємства встановлюється банками з урахуванням режиму і специфіки роботи підприємства, його віддаленості від установи банку, розміру касових оборотів, встановлених строків і порядкуздавання касової виручки.
Понадлімітні залишки готівки в касі підприємства визначаються прямим розрахунком за кожен робочий день шляхом порівняння залишку готівки в касі суб'єкта господарювання на кінець дня з встановленим йому (або самостійно визначеним) обслуговуючою установою банку лімітом залишку готівки в касі, незалежно від того, здійснювались в цей день касові операції (надходження і витрачання готівки) чи ні.
У випадку, якщо підприємству ліміт залишку готівки в касі не встановлений, вся наявна в його касі на кінець дня готівка вважається понадлімітною.
Готівка видана в підзвіт, але з об'єктивних причин не витрачена (частково або в повній сумі), має бути повернена до каси підприємства одночасно з авансовим звітом не пізніше наступного робочого дня після її видачі (за відрядженнями - не пізніше 3-х робочих днів після повернення з відрядження, на закупівлю сільськогосподарської продукції та заготівлю вторинної сировини і металобрухту - не пізніше 10-ти робочих днів з дня видачі її в підзвіт).
Строки і порядок здавання виручки встановлюється установами банків кожному підприємству за погодженням з його керівником, виходячи з необхідності прискорення обіговості грошей і своєчасного надходження їх до кас банків:
- для підприємств, що розташовані в місцевості, де є установи банків і виручка здається до банку (а при відсутності в місцевості установ банків - на підприємства зємства з'язку), - щоденно в день надходження грошей до їх кас;
- для підприємств, що мають невеликі суми виручки (які за 5 днів не перевищують 10-кратного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян) і знаходяться на значній відстані від установ банків або підприємств зв'язку, - не рідше одного разу на 5 днів.
Грошові документи.
Грошовими документами вважають документи, що знаходяться в касі підприємства: оплачені путівки в санаторії, пансіонати і будинки відпочинку; поштові марки; проїзні квитки тощо.
Згідно з Порядком, встановленим Національним банком України від 25.06.93 р. № 21, бланки акцій також зберігаються в касі.
Грошові кошти в дорозі.
Гроші, здані до банку або інкасатором, але не зараховані на поточний рахунок (до 24-ої години наступного дня), є грошовими коштами в дорозі.
1.2 Характеристика рахунків з обліку грошових коштів.
Характеристика рахунку 30
Рахунок 30 "Каса" призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі підприємства.
Рахунок 30 активний, балансовий, призначений для обліку господарських засобів підприємства, має такі субрахунки:
301 "Каса в національній валюті";
302 "Каса в іноземній валюті".
На підприємствах, де працюють операційні каси (продаж квитків, оплата послуг зв'язку, обмін валюти тощо), відкриваються субрахунки "Операційна каса в національній валюті" та "Операційна каса в іноземній валюті".
По дебету рахунку 30 "Каса" відображається надходження грошових коштів до каси підприємства, по кредиту - виплата готівки.
Аналітичний облік може вестись за центрами відповідальності: за кожною операційною касою чи касиром, а також за видами валют.
Характеристика рахунку 33 "Інші кошти"
Рахунок 33 "Інші кошти" призначений для узагальнення інформації про наявність та Рух грошових документів (у національній та іноземній валюті), які знаходяться в касі підприємства (поштових марок, марок гербового збору, сплачених проїзних документів, сплачених путівок до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку тощо), та про кошти в дорозі. Рахунок 33 активний, балансовий, призначений для обліку господарських засобів підприємства, має такі субрахунки:
331 "Грошові документи в національній валюті";
332 "Грошові документи в іноземній валюті";
333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті";
334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті".
По дебету рахунку 33 "Інші кошти" відображається надходження грошових документів до каси підприємства та коштів в дорозі, по кредиту - вибуття грошових документів та списання коштів у дорозі після їх зарахування на відповідні рахунки.
На субрахунку 331 відображаються грошові документи за їх номінальною вартістю. Надходження грошових документів відображається по дебету рахунку 331, списання - по кредиту рахунку.
Аналітичний облік грошових документів ведеться за їх видами.
На субрахунках 333 та 334 обліковуються грошові кошти (переважно грошова виручка), внесені до касс банків, ощадних касс чи касс поштових відділень для зарахування на поточний рахунок підприємства, Але ще не зараховані за призначенням. По дебету цих рахунків відображаються суми, що здані до банку, по кредиту - суми, зараховані на поточні рахунки. На перше число кожного місяця сальдо по субрахунках 333 та 334 повинно збігатись з розміром виручки, зданої до банківської установи в останній день місяця.
В балансі (ф. № 1) залишки по рахунках 30 "Каса", 33 "Інші кошти" відображаються разом із залишками по рахунку 31 "Рахунки в банках" та субрахунку 351 "Еквіваленти грошових коштів", рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції" в статях балансу 230 та 240 окремо в національній валюті та в іноземній валюті. В кінці року підприємство складає звіт про Рух грошових коштів (ф. №3), який призначений для відображення руху грошових потоків в розрізі надходжень та виплат в рамках операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
Синтетичний облік по рахунках 30 "Каса", 33 "Інші кошти" ведеться в журналі-ордері №1 (зразок 21.1) та відомості №1.
Зразок 21.1
Журнал-ордер №1.
За червень ц.р.
Дата З кредиту рахунку 30 в дебет рахунків Всього К-т рах.30
311 372 377 66 70 91 92
Всього за місяць
1.3 Документування касових операцій та

 
 

Цікаве

Загрузка...