WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудиторські свідчення - Реферат

Аудиторські свідчення - Реферат

машинограми, книги)- звіти квартальні й річні.
Існують й інші варіанти зіставлення документів. Знання документальних джерел інформації та їх взаємозв'язку - необхідна умова забезпечення високої результативності використання прийому зіставлення документів.
Окремим об'єктом документального контролю є бухгалтерські реєстри синтетичного і аналітичного обліку. Аудитори установлюють відповідність даних аналітичного обліку синтетичному.
Важливим прийомом є нормативна перевірка документальної інформації яка забезпечує визначення правильності використання норм, розцінок, тарифів, ставок оподаткування доходів, нормативів на списання природних витрат та ін За допомогою нормативів виявляють перевитрати матеріальних цінностей, коштів, факти безгосподарності, нераціональне використання майна, порушення податкового законодавства, недооприбуткування продукції (наприклад, плодоовочевих соків, консервів, м'ясо продукції від забою тварин) тощо.
Паралельно з перевіркою правильності списання сировини і матеріалів, нарахування оплати праці, повноти оприбуткування продукції тощо відповідно до норм, перевіряють реальність самих норм і нормативів з урахуванням способів організації та технології виробництва продукції і виконання робіт, розвитку науково-технічного прогресу. Застосування застарілих, необґрунтованих норм приводить до нераціонального використання матеріальних і трудових ресурсів.
Широко використовують прийоми математичної перевірки цифрової інформації в документах. Зокрема, перевіряють підсумки розрахунково-платіжних відомостей, різних звітів, журналів-ордерів та інших бухгалтерських реєстрів, правильність визначення суми податків у податкових деклараціях та інших розрахунках, таксування документів тощо. Виявлені таким чином помилки можуть бути не лише наслідком технічних причин, а й навмисного викривлення інформації в незаконних корисливих цілях.
Суть поопераційної (хронологічної) перевірки полягає в аналізі щоденного поопераційного руху матеріальних цінностей з урахуванням залишків. Наприклад, залишок цукру на перше грудня по книзі складського обліку становить 100 кг, п'ятого грудня оприбутковано 2000 кг. Сьомого грудня видано 2600 кг. З приведених даних видно, що сьомого грудня видано більше, ніж його с в наявності за даними обліку (400 кг +2000 кг). Така невідповідність у господарських операціях може пояснюватись наявністю не облічених залишків, які утворилися в результаті обважування, не оприбуткування матеріальних цінностей, фіктивного, в завищених розмірах к списання, несвоєчасного відображення в обліку надходження матеріальних цінностей тощо. Цей спосіб використовується в тих випадках, коли є заяви, скарги на окремих відповідальних осіб, і установити порушення чи зловживання іншими прийомами не вдається.
Письмові пояснення - це спосіб виявлення причин та умов виникнення порушень, уточнення окремих питань, які виникли в процесі перевірки, а також спосіб остаточного доказу і визнання вини матеріально відповідальних та службових осіб з приводу нестач, псування матеріальних цінностей, привласнення їх, а також установлення розміру матеріального збитку, який підлягає відшкодуванню. Матеріально відповідальні особи, керівники виробничих підрозділів, спеціалісти зобов'язані давати аудиторам письмові пояснення, якщо в них виникла необхідність під час перевірок. Письмові пояснення підкладають до матеріалів перевірок як робочі документи аудитора.
Письмові запитання направляють у різні установи, організації (лабораторії, науково-дослідні інститути та ін.), а також окремим особам для з'ясування питань, що виникли, і одержання додаткової інформації про об'єкт контролю. Письмові запитання оформляють самі аудитори або відповідні органи управління, які призначили ревізію чи перевірку із залученням аудиторів.
Із вище наведеного видно, що практика виробила багато прийомів і способів контролю. Завдання полягає в тому, щоб уміло їх поєднувати і вибрати найбільш доцільні при перевірці відповідних господарських фактів. У разі необхідності і виходячи з конкретних завдань використовують натуральний контроль. Основними прийомами натурального (візуального) контролю є : фактичний огляд (обстеження) об'єктів господарювання в натурі, Інвентаризація, контрольні обміри, контрольні запуски у виробництво сировини і матеріалів, лабораторний аналіз, експертна оцінка, тестування (фактичне опитування осіб). Важливо ці способи застосовувати у зв'язку з різними прийомами і способами документального контролю, що особливо ефективний при внутрішньому аудиті.
Фактичний огляд (обстеження) - це перевірка наявності, стану та правильності використаним і експлуатації господарських об'єктів; складських приміщень, полів, робочих місць, а також стану трудової дисципліни, чисельною склад) персоналу підприємства та ін,
Застосування цього прийому дає можливість установити порушення правил зберігання продукції і майна на складах і у сховищах невідповідність складських приміщень вимогам зберігання в них матеріальних цінностей, а ферм - вимогам утримання тварин, недотримання правил експлуатації і зберігання техніки, забур'янення полів та виявлення багато інших недоліків і порушень. Перевірку дотримання трудової дисципліни і використання робочого часу працівниками підприємства проводять безпосередньо на робочих місцях шляхом вибіркового спостереження, хронометраж і фотографії робочого часу Така перевірка дозволяє виявити неявки і запізнення на роботу ступінь зайнятості працівників, фактичні використання на інших посадах, за фахом, простої через незадовільну організацію виробничого процесу Шляхом зіставлення штатної чисельності по платіжнихвідомостях і наявності працівників на робочих місцях можуть бути установлені випадки включення у відомість підставних осіб.
Прийом фактичного огляду (обстеження) допомагає визначити напрями більш глибокої документальної перевірки операцій, які виконуються на конкретних робочих місцях з порушенням.
Особливо ефективним і тому найбільш широко використовуваним прийомом натурального контролю є інвентаризація спосіб виявлення фактичної наявності матеріальних цінностей, фактичного стану розрахунків, обсягів незавершеного виробництва шляхом поштучного перерахунку, зважування, обмірювання та зіставлення фактичних залишків з даними бухгалтерського обліку на певну дату. В результаті цього виявляються нестачі, лишки, помилки в обліку, під час проведення інвентаризації матеріальних цінностей визначають їх технічний стан та якість і виявляють пошкоджені, зіпсовані матеріальні цінності з'ясовують причину і винних осіб, які допустили матеріальні втрати. У процесі інвентаризації можна виявити особисту худобу, яка доглядається у громадському стаді майно, яке використовують у незаконних цілях окремі матеріально відповідальні або посадові особи (транспортні засоби, холодильники, телевізори, газові плити та інші побутові речі). Крім того, виявляються невикористані господарські засоби, так звані неліквіди, що свідчать про недоліки в організації матеріально-технічного постачання, без господарність, марнотратство; заміну дефіцитних товарів неходовими, малоцінними. Одночасно оглядають місця зберігання матеріальних цінностей і установлюють порушення правил складування, невідповідність складських приміщень вимогам: пошкодження холодильників, тари, цю призводить до втрат продукції і матеріалів; недотримання правил пожежної безпеки та охорони праці тощо.
Виявлені лишки матеріальних цінностей свідчать про неоприбуткування і несвоєчасне оприбуткування, а нестачі - про привласнення і розкрадання майна та продукції (за нанесінням природних втрат, які є виправданими нестачами і списуються на

 
 

Цікаве

Загрузка...