WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку (повний обсяг) - Реферат

Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку (повний обсяг) - Реферат

некапітальних робіт (будівництво тимчасових споруд, демонтаж припиненого будівництвом об'єктів).
За дебетом рахунку 23 "Виробництво" відображаються прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати, а також виробничі накладні витрати та втрати від браку продукції (робіт, послуг), за кредитом - суми фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом продукції (у дебет рахунків 26, 27), виконаних робіт та послуг (у дебет рахунку 90). За кредитом субрахунків обліку витрат допоміжних (підсобних) виробництв, з виконання некапітальних робіт у кореспонденції з дебетом рахунків 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" та субрахунків обліку витрат основного виробництва списується собівартість виготовлених у допоміжних (підсобних) виробництвах виробів, споруд, робіт, послуг (інструменту, енергії, пару, транспортних і ремонтних послуг тощо).
Аналітичний облік за рахунком 23 "Виробництво" ведеться за видами виробництв, за статтями витрат і видами або групами продукції, що виробляється. На великих виробництвах аналітичний облік витрат може вестися за підрозділами підприємства та центрами витрат і відповідальності.
Рахунок 23 "Виробництво" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
13 "Знос необоротних активів"
20 "Виробничі запаси"
21 "Тварини на вирощуванні та
відгодівлі"
22 "Малоцінні та швидкозношувані
предмети"
23 "Виробництво"
24 "Брак у виробництві"
25 "Напівфабрикати"
26 "Готова продукція"
27 "Продукція
сільськогосподарського
виробництва"
28 "Товари"
37 "Розрахунки з різними
дебіторами"
39 "Витрати майбутніх періодів"
47 "Забезпечення майбутніх витрат і
платежів"
63 "Розрахунки з постачальниками та
підрядниками"
64 "Розрахунки за податками й
платежами"
65 "Розрахунки за страхуванням"
66 "Розрахунки з оплати праці"
68 "Розрахунки за іншими
операціями"
71 "Інший операційний дохід"
80 "Матеріальні витрати"
81 "Витрати на оплату праці"
82 "Відрахування на соціальні
заходи"
83 "Амортизація"
84 "Інші операційні витрати"
91 "Загальновиробничі витрати" за кредитом з дебетом рахунків:
11 "Інші необоротні матеріальні
активи"
15 "Капітальні інвестиції"
21 "Тварини на вирощуванні та
відгодівлі"
22 "Малоцінні та швидкозношувані
предмети"
23 "Виробництво"
24 "Брак у виробництві"
25 "Напівфабрикати"
26 "Готова продукція"
27 "Продукція
сільськогосподарського
виробництва"
37 "Розрахунки з різними
дебіторами"
79 "Фінансові результати"
80 "Матеріальні витрати"
84 "Інші операційні витрати"
85 "Інші затрати"
90 "Собівартість реалізації"
94 "Інші витрати операційної
діяльності"
99 "Надзвичайні витрати"
Рахунок 24 "Брак у виробництві"
Цей рахунок призначено для обліку та узагальнення інформації про втрати від браку у виробництві. Браком у виробництві вважається продукція, напівфабрикати, деталі, вузли й роботи, які не відповідають за своєю якістю встановленим стандартам або технічним умовам і не можуть бути використані за своїм прямим призначенням або можуть бути використані тільки після додаткових витрат на виправлення. Брак продукції поділяється на зовнішній, тобто виявлений споживачем і пред'явлений для відшкодування збитків, та внутрішній, який виявлений в процесі виробництва. У залежності від характеру відхилень від нормативів він може бути остаточним або виправним.
За дебетом рахунку 24 "Брак у виробництві" відображаються витрати через виявлений зовнішній та внутрішній брак (вартість невиправного, остаточного браку та витрати на виправлення браку), витрати на гарантійний ремонт в обсязі, що перевищує норму, витрати на утримання гарантійних майстерень; за кредитом - суми, що відносяться на зменшення витрат на брак, та сума, що списується на витрати на виробництво як втрати від браку, суми зменшення втрат від браку продукції: вартість відходів від бракованої продукції або реалізації її за зменшеною ціною; вартість утримання з винуватців браку; суми відшкодувань, одержаних від постачальників недоброякісних матеріалів та напівфабрикатів, які спричинили брак продукції.
Аналітичний облік за рахунком 24 "Брак у виробництві" ведеться за видами виробництва.
Рахунок 24 "Брак у виробництві" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
20 "Виробничі запаси"
23 "Виробництво"
25 "Напівфабрикати"
31 "Рахунки в банках"
63 "Розрахунки з постачальниками та
підрядниками"
65 "Розрахунки за страхуванням"
66 "Розрахунки з оплати праці"
68 "Розрахунки за іншими
операціями"
за кредитом з дебетом рахунків:
20 "Виробничі запаси"
22 "Малоцінні та швидкозношувані
предмети"
23 "Виробництво"
37 "Розрахунки з різними
дебіторами"
47 "Забезпечення наступних витрат і
платежів"
63 "Розрахунки з постачальниками та
підрядниками"
66 "Розрахунки з оплати праці"
80 "Матеріальні витрати"
84 "Інші операційні витрати"
85 "Інші затрати"
94 "Інші витрати операційної
діяльності"
99 "Надзвичайні витрати"
Рахунок 25 "Напівфабрикати"
Цей рахунок призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух напівфабрикатів власного виробництва.
Облік напівфабрикатів власного виробництва наокремому рахунку ведуть підприємства, у яких напівфабрикати, крім використання у виробництві, реалізуються на сторону як готова продукція. До напівфабрикатів належить продукція, що не пройшла всіх установлених технологічним процесом стадій виробництва й потребує доопрацювання або укомплектування. Зокрема, на цьому рахунку можуть обліковуватися виготовлені підприємством напівфабрикати: чавун передільний у чорній металургії; сира гума і клей в гумовій промисловості; сірчана кислота на азотно-туковому комбінаті хімічної промисловості; солод у пивоварній промисловості; пряжа і сирова тканина в текстильній промисловості.
На підприємствах, на яких напівфабрикати власного виробництва використовуються тільки для власних виробничих потреб, їх рух і залишки облікуються на рахунку 23 "Виробництво".
За дебетом рахунку 25 "Напівфабрикати" відображається надходження (створених) напівфабрикатів, за кредитом - вибуття напівфабрикатів унаслідок продажу, передачі в подальшу переробку, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визначення активу.
Аналітичний облік ведеться за видами напівфабрикатів, визначеними, виходячи з потреб підприємства.
Рахунок 25 "Напівфабрикати" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
23 "Виробництво"
37 "Розрахунки з різними
дебіторами"
42 "Додатковий капітал"
71 "Інший операційний дохід"
за кредитом з дебетом рахунків:
23 "Виробництво"
24 "Брак у виробництві"
26 "Готова продукція"
27 "Продукція
сільськогосподарського
виробництва"
37 "Розрахунки з різними
дебіторами"
47 "Забезпечення майбутніх витрат і
платежів"
80 "Матеріальні витрати"
84 "Інші операційні витрати"
85 "Інші

 
 

Цікаве

Загрузка...