WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку (повний обсяг) - Реферат

Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку (повний обсяг) - Реферат

"Відстрочені податкові активи" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
54 "Відстрочені податкові
зобов'язання"
64 "Розрахунки за податками й
платежами" за кредитом з дебетом рахунків:
54 "Відстрочені податкові
зобов'язання"
64 "Розрахунки за податками й
платежами"
85 "Інші затрати"
98 "Податки на прибуток"
99 "Надзвичайні витрати"
Рахунок 18 "Інші необоротні активи"
На рахунку 18 "Інші необоротні активи" ведеться облік наявності та руху необоротних активів, які не знайшли відображення на інших рахунках обліку необоротних активів.
За дебетом рахунку 18 "Інші необоротні активи" відображається надходження інших необоротних активів, за кредитом - їх вибуття.
На цьому рахунку також відображаються активи, використання яких, як очікується, неможливо протягом дванадцяти місяців з дати балансу, зокрема грошові кошти.
До рахунку 18 "Інші необоротні активи" можуть відкриватись субрахунки, на яких облік наявності та руху інших необоротних активів ведеться за видами таких активів.
Рахунок 18 "Інші необоротні активи" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
31 "Рахунки в банках"
33 "Інші кошти"
35 "Поточні фінансові інвестиції"
за кредитом з дебетом рахунків:
14 "Довгострокові фінансові
інвестиції"
31 "Рахунки в банках"
35 "Поточні фінансові інвестиції"
85 "Інші затрати"
97 "Інші витрати"
99 "Надзвичайні витрати"
Рахунок 19 "Негативний гудвіл"
На рахунку 19 "Негативний гудвіл" ведеться облік зменшення вартості негативного гудвілу з моменту його виникнення:
а) в процесі діяльності придбаного підприємства, що прогнозується з обчислюваними збитками в майбутньому;
б) в процесі корисного використання (амортизації) придбаних необоротних активів;
в) у разі перевищення справедливої вартості придбаних немонетарних
активів над вартістю негативного гудвілу.
Негативний гудвіл - перевищення вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань над вартістю придбання на дату придбання.
Немонетарні активи - всі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі грошей.
За кредитом рахунку відображається вартість виникнення негативного гудвілу, за дебетом - сума негативного гудвілу, що визнана доходом.
При обліку операцій, пов'язаних із зміною вартості негативного гудвілу, слід використовувати Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств".
Рахунок 19 "Негативний гудвіл" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
74 "Інші доходи" за кредитом з дебетом рахунків:
14 "Довгострокові фінансові
інвестиції"
37 "Розрахунки з різними
дебіторами"
68 "Розрахунки за іншими
операціями"
КЛАС 2. ЗАПАСИ
Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству предметів праці, що призначені для обробки, переробки, використання у виробництві і для господарських потреб, а також засобів праці, які підприємство включає до складу малоцінних та швидкозношуваних предметів.
Матеріальні цінності, що прийняті підприємством на відповідальне зберігання, переробку (давальницька сировина), комісію, обліковуються на рахунках класу 0 "Позабалансові рахунки".
Рахунок 20 "Виробничі запаси"
Рахунок 20 "Виробничі запаси" призначено для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству запасів сировини і матеріалів (у тому числі сировина й матеріали, які є в дорозі та в переробці), будівельних матеріалів, запасних частин, матеріалів сільськогосподарського призначення, палива, тари й тарних матеріалів, відходів основного виробництва.
За дебетом рахунку 20 "Виробничі запаси" відображаються надходження запасів на підприємство, їх дооцінка, за кредитом - витрачання на виробництво (експлуатацію, будівництво), переробку, відпуск (передачу) на сторону, уцінка тощо.
Рахунок 20 має такі субрахунки:
201 "Сировина й матеріали"
202 "Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби"
203 "Паливо"
204 "Тара й тарні матеріали"
205 "Будівельні матеріали"
206 "Матеріали, передані в переробку"
207 "Запасні частини"
208 "Матеріали сільськогосподарського призначення"
209 "Інші матеріали"
На субрахунку 201 "Сировина й матеріали" відображаються наявність та рух сировини та основних матеріалів, які входять до складу продукції, що виготовляється, або є необхідними компонентами при її виготовленні (забудовники облік будівельних матеріалів і конструкцій ведуть на субрахунку 205 "Будівельні матеріали"). На цьому субрахунку ведеться облік основних матеріалів, що використовуються підрядними будівельними організаціями при здійсненні будівельно-монтажних, ремонтних робіт. Допоміжні матеріали, які використовуються при виготовленні продукції або для господарських потреб, технічних цілей та сприяння у виробничому процесі, також відображаються на субрахунку 201. Підприємства, що заготовляють сільськогосподарську продукцію для переробки, також відображають її вартість на цьому субрахунку.
На субрахунку 202 "Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби" відображаються наявність та рух покупних напівфабрикатів, готових комплектуючих виробів (включаючи у підрядних будівельних організаціях будівельні конструкції та вироби - дерев'яні, залізобетонні, металеві, інші), що придбані для комплектування продукції, що випускається, які потребують додаткових витрат праці з їх обробки або збирання. Вироби, придбані для комплектації готової продукції, вартість яких не включається до собівартості продукції цього підприємства, відображаються на рахунку 28 "Товари".
Науково-дослідні та конструкторські організації придбані необхідні їм як комплектуючі вироби для проведення наукових (експериментальних) робіт за визначеною науково-дослідною або конструкторською темою спеціальне обладнання і інструменти, пристроїта інші прилади обліковують на субрахунку 202. Обладнання і прилади загального призначення на цьому субрахунку не обліковуються, а відображаються на рахунку 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи" або на рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" за видами предметів.
На субрахунку 203 "Паливо" (нафтопродукти, тверде паливо, мастильні матеріали) обліковуються наявність та рух палива, що придбається чи заготовляється для технологічних потреб виробництва, експлуатації транспортних засобів, а також для вироблення енергії та опалення будівель. Тут також обліковуються оплачені талони на нафтопродукти і газ.
Якщо деякі види палива використовують одночасно і як матеріали, і як паливо, то їх можна обліковувати на субрахунку 201 "Матеріали" і на субрахунку 203 "Паливо" - за ознакою переважності використання на цьому підприємстві.
Якщо на підприємстві для технологічних та експлуатаційних потреб, для вироблення енергії та опалення будівель створюються запаси газу (у газосховищах), то їх облік ведеться на субрахунку 203.
На субрахунку 204 "Тара й тарні матеріали"

 
 

Цікаве

Загрузка...