WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку (повний обсяг) - Реферат

Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку (повний обсяг) - Реферат

торгівлі.
За дебетом рахунку 91 "Загальновиробничі витрати" відображається сума визнаних витрат, за кредитом - щомісячне, за відповідним розподілом, списання на рахунки 23 "Виробництво" та 90 "Собівартість реалізації".
Аналітичний облік ведеться за місцями виникнення, центрами і статтями (видами) витрат.
Рахунок 91 "Загальновиробничі витрати" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
13 "Знос необоротних активів"
20 "Виробничі запаси"
22 "Малоцінні та швидкозношувані
предмети"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
37 "Розрахунки з різними
дебіторами"
39 "Витрати майбутніх періодів"
47 "Забезпечення майбутніх витрат і
платежів"
50 "Довгостроковіпозики"
60 "Короткострокові позики"
63 "Розрахунки з постачальниками та
підрядниками"
64 "Розрахунки за податками й
платежами"
65 "Розрахунки за страхуванням"
66 "Розрахунки з оплати праці"
68 "Розрахунки за іншими
операціями"
80 "Матеріальні витрати"
81 "Витрати на оплату праці"
82 "Відрахування на соціальні
заходи"
83 "Амортизація"
84 "Інші операційні витрати" за кредитом з дебетом рахунків:
23 "Виробництво"
90 "Собівартість реалізації"
Рахунок 92 "Адміністративні витрати"
На рахунку 92 "Адміністративні витрати" відображаються загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства.
За дебетом рахунку 92 "Адміністративні витрати" відображається сума визнаних адміністративних витрат, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".
До загальногосподарських витрат, зокрема, належать витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, витрати на їх службові відрядження, витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, комунальні послуги), охорона, юридичні, аудиторські, транспортні послуги, поштово-телеграфні, канцелярські витрати, сума податків, зборів (обов'язкових платежів).
Аналітичний облік ведеться за статтями витрат.
Рахунок 92 "Адміністративні витрати" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
13 "Знос необоротних активів"
20 "Виробничі запаси"
22 "Малоцінні та швидкозношувані
предмети"
26 "Готова продукція"
27 "Продукція
сільськогосподарського
виробництва"
28 "Товари"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
33 "Інші кошти"
37 "Розрахунки з різними
дебіторами"
39 "Витрати майбутніх періодів"
47 "Забезпечення майбутніх витрат і
платежів"
50 "Довгострокові позики"
60 "Короткострокові позики"
63 "Розрахунки з постачальниками та
підрядниками"
64 "Розрахунки за податками й
платежами"
65 "Розрахунки за страхуванням"
66 "Розрахунки з оплати праці"
68 "Розрахунки за іншими
операціями"
80 "Матеріальні витрати"
81 "Витрати на оплату праці"
82 "Відрахування на соціальні
заходи"
83 "Амортизація"
84 "Інші операційні витрати" за кредитом з дебетом рахунків:
79 "Фінансові результати"
Рахунок 93 "Витрати на збут"
На рахунку 93 "Витрати на збут" ведеться облік витрат, пов'язаних із збутом (реалізацією, продажем) продукції, товарів, робіт і послуг.
За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат на збут, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".
До витрат на збут, зокрема, належать витрати пакувальних матеріалів, транспортування продукції, товарів за умовами договору, витрати на маркетинг та рекламу, витрати на оплату праці й комісійні продавцям, торговим агентам, працівникам відділу збуту, амортизація, ремонт та утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, що використовуються для забезпечення збуту продукції, товарів, робіт і послуг.
Рахунок 93 "Витрати на збут" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
13 "Знос необоротних активів"
20 "Виробничі запаси"
22 "Малоцінні та швидкозношувані
предмети"
25 "Напівфабрикати"
26 "Готова продукція"
27 "Продукція
сільськогосподарського
виробництва"
28 "Товари"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
33 "Інші кошти"
36 "Розрахунки з покупцями та
замовниками"
37 "Розрахунки з різними
дебіторами"
38 "Резерв сумнівних боргів"
39 "Витрати майбутніх періодів"
47 "Забезпечення майбутніх витрат і
платежів"
50 "Довгострокові позики"
60 "Короткострокові позики"
63 "Розрахунки з постачальниками та
підрядниками"
64 "Розрахунки за податками й
платежами"
65 "Розрахунки за страхуванням"
66 "Розрахунки з оплати праці"
68 "Розрахунки за іншими
операціями"
80 "Матеріальні витрати"
81 "Витрати на оплату праці"
82 "Відрахування на соціальні
заходи"
83 "Амортизація"
84 "Інші операційні витрати" за кредитом з дебетом рахунків:
79 "Фінансові результати"
Рахунок 94 "Інші витрати операційної діяльності"
На рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності" ведеться облік витрат операційної діяльності підприємства, крім витрат, які відображаються на рахунках 90 "Собівартість реалізації", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут".
Рахунок 94 "Інші витрати операційної діяльності" має такі субрахунки:
941 "Витрати на дослідження і розробки"
942 "Собівартість реалізованої іноземної валюти"
943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"
944 "Сумнівні та безнадійні борги"
945 "Втрати від операційної курсової різниці"
946 "Втрати від знецінення запасів"
947 "Нестачі і втрати від псування цінностей"
948 "Визнані штрафи, пені, неустойки"
949 "Інші витрати операційної діяльності"
За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".
На субрахунку 941 "Витрати на дослідження і розробки" ведеться облік витрат, пов'язаних з дослідженнями та розробками, що здійснює підприємство, якщо такі дослідження та розробки відповідають Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи".
На субрахунку 942 "Собівартість реалізованої іноземної валюти" відображається балансова вартість реалізованої іноземної валюти на дату її реалізації.
На субрахунку 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів" ведеться облік собівартості реалізованих виробничих запасів (сировини, матеріалів, відходів тощо).
На субрахунку 944 "Сумнівні та безнадійні борги" узагальнюється інформація про нарахування резерву сумнівних боргів на заборгованість, за реалізовану продукцію, товари, роботи і послуги та про суму списання поточної дебіторської заборгованості, що визнана безнадійною та утворення якої не було пов'язано з реалізацією продукції, товарів, робіт і послуг.
На субрахунку 945 "Витрати від операційної курсової різниці" ведеться облік втрат за активами й зобов'язаннями операційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти.
На субрахунку 946 "Втрати від знецінення запасів" ведеться облік

 
 

Цікаве

Загрузка...