WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку (повний обсяг) - Реферат

Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку (повний обсяг) - Реферат

учасниками товариства, за дебетом - її зменшення (погашення), в тому числі реінвестування доходів тощо.
Рахунок 67 "Розрахунки з учасниками" має такі субрахунки:
671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами"
672 "Розрахунки за іншими виплатами"
На субрахунку 671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами" обліковують дивіденди, нараховані власникам простих та привілейованих акцій (часток у статутному капіталі) за рахунок прибутку або інших, передбачених установчими документами, джерел.
На субрахунку 672 "Розрахунки за іншими виплатами" підприємства ведуть облік інших виплат, нарахованих засновникам та учасникам за користування майном, зокрема земельним і майновим паєм, а також виплат у зв'язку з одержанням належної вибулому учаснику (засновнику) частини активів підприємства.
Аналітичний облік ведеться за кожним засновником та учасником та за видами виплат.
Рахунок 67 "Розрахунки з учасниками" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
37 "Розрахунки з різними дебіторами"
40 "Статутний капітал"
41 "Пайовий капітал"
46 "Неоплачений капітал"
64 "Розрахунки за податками й
платежами"
70 "Доходи від реалізації"
71 "Інший операційний дохід"
73 "Інші фінансові доходи"
74 "Інші доходи" за кредитом з дебетом рахунків:
40 "Статутний капітал"
41 "Пайовий капітал"
44 "Нерозподілені прибутки
(непокриті збитки)"
Рахунок 68 "Розрахунки за іншими операціями"
На рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями" ведеться облік розрахунків за операціями, що не можуть бути відображені на рахунках 63-67.
Рахунок 68 "Розрахунки за різними операціями " має такі субрахунки:
681 "Розрахунки за авансами одержаними"
682 "Внутрішні розрахунки"
683 "Внутрішньогосподарські розрахунки"
684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"
685 "Розрахунки з іншими кредиторами"
На субрахунку 681 "Розрахунки за авансами одержаними" ведеться облік одержаних авансів під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт, а також суми попередньої оплати покупцями і замовниками рахунків постачальника за продукцію і виконані роботи.
На субрахунку 682 "Внутрішні розрахунки" ведеться обліквсіх видів поточних розрахунків з дочірніми підприємствами.
На субрахунку 683 "Внутрішньогосподарські розрахунки" ведеться облік внутрішньогосподарських розрахунків з виробничими одиницями і господарствами, виділеними на окремий баланс, за взаємним відпуском матеріальних цінностей; реалізацією продукції, робіт, послуг; передачею витрат загальноуправлінської діяльності; виплатою заробітної плати працівникам цих господарств; за іншими видами розрахунків.
На субрахунку 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками" ведеться облік нарахованих відсотків за:
використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит;
використання майна, отриманого в користування (орендні, лізингові операції тощо);
іншими операціями.
На субрахунку 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" ведеться облік операцій, які не передбачені для обліку на інших субрахунках рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями", а саме: з різними організаціями за операціями некомерційного характеру (учбовими та науково-дослідними закладами тощо); з наймачами квартир і особами, які проживають у гуртожитках житлово-комунального господарства підприємства, організації; з орендарями нежитлових приміщень житлово-комунального господарства; з батьками дітей за відвідування дитячих закладів; за іншими операціями.
Аналітичний облік розрахунків з іншими кредиторами ведеться окремо за підприємствами, організаціями, установами та фізичними особами, з якими здійснюються розрахунки.
Рахунок 68 "Розрахунки за іншими операціями" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
14 "Довгострокові фінансові
інвестиції"
19 "Негативний гудвіл"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
33 "Інші кошти"
34 "Короткострокові векселі
одержані"
36 "Розрахунки з покупцями та
замовниками"
37 "Розрахунки з різними
дебіторами"
41 "Пайовий капітал"
46 "Неоплачений капітал"
47 "Забезпечення майбутніх витрат і
платежів"
48 "Цільове фінансування і цільові
надходження"
50 "Довгострокові позики"
51 "Довгострокові векселі видані"
52 "Довгострокові зобов'язання за
облігаціями"
55 "Інші довгострокові
зобов'язання"
60 "Короткострокові позики"
62 "Короткострокові векселі видані"
63 "Розрахунки з постачальниками та
підрядниками"
64 "Розрахунки за податками й
платежами"
65 "Розрахунки за страхуванням"
70 "Доходи від реалізації"
71 "Інший операційний дохід"
73 "Інші фінансові доходи"
74 "Інші доходи" за кредитом з дебетом рахунків:
12 "Нематеріальні активи"
14 "Довгострокові фінансові
інвестиції"
15 "Капітальні інвестиції"
20 "Виробничі запаси"
21 "Тварини на вирощуванні та
відгодівлі"
22 "Малоцінні та швидкозношувані
предмети"
23 "Виробництво"
24 "Брак у виробництві"
28 "Товари"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
35 "Поточні фінансові інвестиції"
37 "Розрахунки з різними
дебіторами"
39 "Витрати майбутніх періодів"
47 "Забезпечення майбутніх витрат і
платежів"
50 "Довгострокові позики"
60 "Короткострокові позики"
63 "Розрахунки з постачальниками та
підрядниками"
64 "Розрахунки за податками й
платежами"
65 "Розрахунки за страхуванням"
66 "Розрахунки з оплати праці"
80 "Матеріальні витрати"
84 "Інші операційні витрати"
85 "Інші затрати "
91 "Загальновиробничі витрати"
92 "Адміністративні витрати"
93 "Витрати на збут"
94 "Інші витрати операційної
діяльності"
95 "Фінансові витрати"
99 "Надзвичайні витрати"
Рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів"
Рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів" призначено для узагальнення інформації щодо одержаних доходів у звітному періоді, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах.
До доходів майбутніх періодів відносяться, зокрема, доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі), передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, виручка за вантажні перевезення, виручка від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних підприємств, абонентна плата за користування засобами зв'язку тощо.
За кредитом рахунку 69 "Доходи майбутніх періодів" відображається сума одержаних доходів майбутніх періодів, за дебетом - їх списання на відповідні рахунки обліку доходів та включення до складу доходів звітного періоду.
Аналітичний облік доходів майбутніх періодів ведеться за їх видами, датами їх утворення і визнання доходами звітного періоду.
Рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
70 "Доходи від реалізації"
74 "Інші доходи"
за кредитом з дебетом рахунків:
16 "Довгострокова дебіторська

 
 

Цікаве

Загрузка...