WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку (повний обсяг) - Реферат

Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку (повний обсяг) - Реферат

іноземній валюті"
За кредитом рахунку 62 "Короткострокові векселі видані" відображається видача векселів в забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників та інших кредиторів та в забезпечення інших операцій, за дебетом - погашення заборгованості за виданими векселями, її списання тощо.
Аналітичний облік ведеться за кожним виданим векселем та за строками їх погашення.
Рахунок 62 "Короткострокові векселі видані" кореспондує:
за дебетом з кредитом рахунків:
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
36 "Розрахунки з покупцями та
замовниками"
37 "Розрахунки з різними
дебіторами"
46 "Неоплачений капітал"
50 "Довгострокові позики"
60 "Короткострокові позики"
64 "Розрахунки за податками й
платежами"
71 "Іншій операційний дохід" за кредитом з дебетом рахунків:
45 "Вилучений капітал"
61 "Поточна заборгованість за
довгостроковими
зобов'язаннями"
63 "Розрахунки з постачальниками та
підрядниками"
64 "Розрахунки за податками й
платежами"
65 "Розрахунки за страхуванням"
68 "Розрахунки за іншими
операціями"
84 "Інші операційні витрати"
94 "Інші витрати операційної
діяльності"
Рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
На рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" ведеться облік розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконанні роботи і надані послуги.
За кредитом рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" відображається заборгованість за одержані від постачальників та підрядників товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги, за дебетом - її погашення, списання тощо.
Рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" має такі субрахунки:
631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"
632 "Розрахунки з іноземними постачальниками"
На субрахунку 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" ведеться облік розрахунків за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги з вітчизняними постачальниками та підрядниками.
На субрахунку 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками" ведеться облік розрахунків з іноземними постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги.
Аналітичний облік ведеться окремо за кожним постачальником та підрядником в розрізі кожного документа (рахунку) на сплату.
Рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
24 "Брак у виробництві"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
34 "Короткострокові векселі
одержані"
36 "Розрахунки з покупцями та
замовниками"
37 "Розрахунки з різними
дебіторами"
41 "Пайовий капітал"
46 "Неоплачений капітал"
48 "Цільове фінансування і цільові
надходження"
50 "Довгострокові позики"
51 "Довгострокові векселі видані"
52 "Довгострокові зобов'язання за
облігаціями"
55 "Інші довгострокові
зобов'язання"
60 "Короткострокові позики"
62 "Короткострокові векселі видані"
68 "Розрахунки за іншими
операціями"
70 "Доходи від реалізації"
71 "Інший операційний дохід"
74 "Інші доходи" за кредитом з дебетом рахунків:
15 "Капітальні інвестиції"
20 "Виробничі запаси"
21 "Тварини на вирощуванні та
відгодівлі"
22 "Малоцінні та швидкозношувані
предмети"
23 "Виробництво"
24 "Брак у виробництві"
28 "Товари"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
39 "Витрати майбутніх періодів"
47 "Забезпечення майбутніх витрат і
платежів"
64 "Розрахунки за податками й
платежами"
68 "Розрахунки за іншими
операціями"
80 "Матеріальні витрати"
84 "Інші операційні витрати"
85 "Інші затрати "
91 "Загальновиробничі витрати"
92 "Адміністративні витрати"
93 "Витрати на збут"
94 "Інші витрати операційної
діяльності"
99 "Надзвичайні витрати"
Рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами"
Рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами" призначено для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства, та за фінансовими санкціями, що справляються в дохід бюджету.
Порядок справляння таких платежів регулюється чинним законодавством.
За кредитом рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" відображаються нараховані платежі до бюджету, за дебетом - належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо.
Рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами" має такі субрахунки:
641 "Розрахунки за податками"
642 "Розрахунки за обов'язковими платежами"
643 "Податкові зобов'язання"
644 "Податковий кредит"
На субрахунку 641 "Розрахунки за податками" ведеться облік податків, які нараховуються та сплачуються відповідно до чинного законодавства (податок на прибуток, податок на додану вартість інші податки).
На субрахунку 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами" ведеться облік розрахунків за зборами (обов'язковими платежами), які справляються відповідно до чинного законодавства та облік яких не ведеться на рахунку 65 "Розрахунки з страхування".
На субрахунку 643 "Податкові зобов'язання" ведеться облік суми податку на додану вартість, визначену, виходячи із суми одержаних авансів (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні цінності та нематеріальні активи, роботи, послуги, що підлягають відвантаженню (виконанню).
На субрахунку 644 "Податковий кредит" ведеться облік суми податку на додану вартість, на яку підприємство набуло право зменшити податкове зобов'язання.
Аналітичний облік розрахунків за податками й платежами ведеться за їх видами.
Рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
15 "Капітальні інвестиції"
17 "Відстрочені податкові активи"
31 "Рахунки в банках"
34 "Короткострокові векселі
одержані"
36 "Розрахунки з покупцями та
замовниками"
37 "Розрахунки з різними
дебіторами"
48 "Цільове фінансування і цільові
надходження"
50 "Довгострокові позики"
51 "Довгострокові векселі видані"
54 "Відстрочені податкові
зобов'язання"
55 "Інші довгострокові зобов'язання"
60 "Короткострокові позики"
62 "Короткострокові векселі видані"
63 "Розрахунки з постачальниками та
підрядниками"
64 "Розрахунки за податками й
платежами"
65 "Розрахунки за страхуванням"
68 "Розрахунки за іншими
операціями"
74 "Інші доходи"
98 "Податки на прибуток"
99 "Надзвичайні витрати" за кредитом з дебетом рахунків:
15 "Капітальні інвестиції"
17 "Відстрочені податкові активи"
20 "Виробничі запаси"
21 "Тварини на вирощуванні та
відгодівлі"
22 "Малоцінні та швидкозношувані
предмети"
23 "Виробництво"
28 "Товари"
31 "Рахунки в банках"
35 "Поточні фінансові інвестиції"
37 "Розрахунки з різними
дебіторами"
39 "Витрати

 
 

Цікаве

Загрузка...