WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку (повний обсяг) - Реферат

Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку (повний обсяг) - Реферат

"Інші довгострокові зобов'язання" відображається збільшення довгострокових зобов'язань, за дебетом - їх погашення, переведення до короткострокових, списання тощо.
Аналітичний облік ведеться за кожним кредитором та видами залучених коштів.
Рахунок 55 "Інші довгострокові зобов'язання" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
61 "Поточна заборгованість за
довгостроковими
зобов'язаннями"
74 "Інші доходи"
за кредитом з дебетом рахунків:
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
50 "Довгострокові позики"
60 "Короткострокові позики"
63 "Розрахунки з постачальниками та
підрядниками"
64 "Розрахунки за податками й
платежами"
65 "Розрахунки за страхуванням"
68 "Розрахунки за іншими
операціями"
______________________________
КЛАС 6. ПОТОЧНІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ
Рахунки цього класу призначені для обліку даних та узагальнення інформації про зобов'язання, які будуть погашені у звичайному ході операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
На рахунках цього класу ведеться облік короткострокових позик, довгострокових зобов`язань, що стали поточною заборгованістю із строком погашення на дату балансу не більше дванадцяти місяців, короткострокових векселів виданих, розрахунків з постачальниками та підрядниками, розрахунків з податків і платежів, розрахунків за страхуванням, розрахунків з оплати праці, розрахунків з учасниками, а також інших розрахунків та операцій, доходів майбутніх періодів.
На окремих субрахунках синтетичних рахунків 63, 64, 65, 68 сальдо на кінець місяця може бути не лише кредитовим, але й дебетовим. Такі показники не згортаються, а сальдо синтетичного рахунку визначається розгорнуто за дебетом і кредитом як сума відповідного сальдо на субрахунках.
Рахунок 60 "Короткострокові позики"
На рахунку 60 "Короткострокові позики" ведеться облік розрахунків у національній і іноземній валютах за кредитами банків, строк повернення яких не перевищує дванадцяти місяців з дати балансу, та за позиками, термін погашення яких минув.
За кредитом рахунку відображаються суми одержаних кредитів (позик), за дебетом - сума їх погашення та переведення до довгострокових зобов'язань у разі відстрочення кредитів (позик).
Рахунок 60 "Короткострокові позики" має такі субрахунки:
601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті"
602 "Короткострокові кредити банків в іноземній валюті"
603 "Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті"
604 "Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті"
605 "Прострочені позики в національній валюті"
606 "Прострочені позики в іноземній валюті"
Аналітичний облік ведеться за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та строками їх погашення.
Рахунок 60 "Короткострокові позики" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
закредитом з дебетом рахунків:
14 "Довгострокові фінансові
інвестиції"
15 "Капітальні інвестиції"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
33 "Інші кошти"
34 "Короткострокові векселі
одержані"
36 "Розрахунки з покупцями та
замовниками"
37 "Розрахунки з різними
дебіторами"
41 "Пайовий капітал"
46 "Неоплачений капітал"
48 "Цільове фінансування і цільові
надходження"
50 "Довгострокові позики"
55 "Інші довгострокові зобов'язання"
60 "Короткострокові позики"
68 "Розрахунки за іншими
операціями"
71 "Інший операційний дохід"
73 "Інші фінансові доходи"
75 "Надзвичайні доходи" 14 "Довгострокові фінансові
інвестиції"
15 "Капітальні інвестиції"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
33 "Інші кошти"
35 "Поточні фінансові інвестиції"
37 "Розрахунки з різними
дебіторами"
45 "Вилучений капітал"
48 "Цільове фінансування і цільові
надходження"
50 "Довгострокові позики"
51 "Довгострокові векселі видані"
53 "Довгострокові зобов'язання з
оренди"
60 "Короткострокові позики"
61 "Поточна заборгованість за
довгостроковими
зобов'язаннями"
62 "Короткострокові векселі видані"
63 "Розрахунки з постачальниками та
підрядниками"
64 "Розрахунки за податками й
платежами"
65 "Розрахунки за страхуванням"
68 "Розрахунки за іншими
операціями"
84 "Інші операційні витрати"
91 "Загальновиробничі витрати"
92 "Адміністративні витрати"
93 "Витрати на збут"
94 "Інші витрати операційної
діяльності"
95 "Фінансові витрати"
99 "Надзвичайні витрати"
Рахунок 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"
Рахунок 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" призначено для узагальнення інформації про стан розрахунків за поточними зобов'язаннями, переведеними зі складу довгострокових, при настанні строку погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
Рахунок 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" має такі субрахунки:
611 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті"
612 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті"
За кредитом рахунку 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" відображається та частина довгострокових зобов'язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, за дебетом -погашення поточної заборгованості, її списання тощо.
На субрахунку 611 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті" ведеться облік частини довгострокових зобов'язань, заборгованість за якими виражена в національній валюті.
На субрахунку 612 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті" ведеться облік частини довгострокових зобов'язань, заборгованість за якими виражена в іноземній валюті.
Аналітичний облік ведеться за кредиторами та видами заборгованості.
Рахунок 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
37 "Розрахунки з різними
дебіторами"
50 "Довгострокові позики"
60 "Короткострокові позики"
62 "Короткострокові векселі видані"
71 "Іншій операційний дохід" за кредитом з дебетом рахунків:
50 "Довгострокові позики"
51 "Довгострокові векселі видані"
52 "Довгострокові зобов'язання за
облігаціями"
53 "Довгострокові зобов'язання з
оренди"
55 "Інші довгострокові зобов'язання
Рахунок 62 "Короткострокові векселі видані"
На рахунку 62 "Короткострокові векселі видані" ведеться облік розрахунків за заборгованістю постачальникам, підрядникам та іншим кредиторам за одержані сировину, матеріали, товари, послуги, роботи та за іншими операціями, на яку підприємством видані векселі.
Рахунок 62 "Короткострокові векселі видані" має такі субрахунки:
621 "Короткострокові векселі, видані в національній валюті"
622 "Короткострокові векселі, видані в

 
 

Цікаве

Загрузка...