WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку (повний обсяг) - Реферат

Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку (повний обсяг) - Реферат

видані"
63 "Розрахунки з постачальниками та
підрядниками"
64 "Розрахунки за податками й
платежами"
65 "Розрахунки за страхуванням"
68 "Розрахунки за іншими
операціями"
84 "Інші операційні витрати"
91 "Загальновиробничі витрати"
92 "Адміністративні витрати"
93 "Витрати на збут"
94 "Інші витрати операційної
діяльності"
95 "Фінансові витрати"
99 "Надзвичайні витрати"
Рахунок 51 "Довгострокові векселі видані"
На рахунку 51 "Довгострокові векселі видані" ведеться облік розрахунків з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами за матеріальні цінності, виконані роботи, отримані послуги та за іншими операціями, заборгованість за якими забезпечена виданими векселями та не є поточним зобов'язанням.
Рахунок 51 "Довгострокові векселі видані" має такі субрахунки:
511 "Довгострокові векселі, видані в національній валюті"
512 "Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті"
На рахунку 51 "Довгострокові векселі видані" за кредитом відображається видача векселя в забезпечення за одержані матеріальні цінності, послуги, виконані роботи та за іншими операціями, за дебетом - погашення заборгованості, забезпеченої виданим векселем.
Аналітичний облік ведеться за кожним виданим векселем.
Рахунок 51 "Довгострокові векселі видані" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
36 "Розрахунки з покупцями та
замовниками"
37 "Розрахунки з різними
дебіторами"
46 "Неоплачений капітал"
50 "Довгострокові позики"
60 "Короткострокові позики"
61 "Поточна заборгованість за
довгостроковими
зобов'язаннями"
74 "Інші доходи" за кредитом з дебетом рахунків:
63 "Розрахунки з постачальниками та
підрядниками"
64 "Розрахунки за податками й
платежами"
65 "Розрахунки за страхуванням"
68 "Розрахунки за іншими
операціями"
84 "Інші операційні витрати"
94 "Інші витрати операційної
діяльності"
Рахунок 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"
Рахунок 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" призначено для обліку розрахунків з іншими особами за випущеними та сплаченими власними облігаціями строком погашення більше дванадцяти місяців з дати балансу.
Рахунок 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" має такі субрахунки:
521 "Зобов'язання за облігаціями"
522 "Премія за випущеними облігаціями"
523 "Дисконт за випущеними облігаціями"
За кредитом субрахунку 521 "Зобов'язання за облігаціями" ведеться облік боргових зобов'язань за номінальною вартістю облігацій, за дебетом - погашення заборгованості за розрахунками з власниками облігацій.
За кредитом субрахунку 522 "Премія за випущеними облігаціями" ведеться облік нарахування сум премій за випущеними облігаціями, за дебетом - погашення заборгованості з нарахованих премій за облігаціями.
За дебетом субрахунку 523 "Дисконт за випущеними облігаціями" ведеться облік сум дисконту за випущеними облігаціями, за кредитом - списання нарахованих сум.
Аналітичний облік довгострокових зобов'язань за облігаціями ведеться за їх видами та термінами погашення.
Рахунок 52"Довгострокові зобов'язання за облігаціями" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
46 "Неоплачений капітал"
50 "Довгострокові позики"
52 "Довгострокові зобов'язання за
облігаціями"
61 "Поточна заборгованість за
довгостроковими
зобов'язаннями"
74 "Інші доходи" за кредитом з дебетом рахунків:
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
44 "Нерозподілені прибутки
(непокриті збитки)"
45 "Вилучений капітал"
50 "Довгострокові позики"
52 "Довгострокові зобов'язання за
облігаціями"
63 "Розрахунки з постачальниками та
підрядниками"
68 "Розрахунки за іншими
операціями"
95 "Фінансові витрати"
Рахунок 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди"
Рахунок 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" призначений для узагальнення інформації про стан розрахунків з орендодавцями за необоротні активи, передані на умовах довгострокової оренди.
Рахунок 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" має такі субрахунки:
531 "Зобов'язання з фінансової оренди"
532 "Зобов'язання з оренди цілісних майнових комплексів"
За кредитом рахунку 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" відображається нарахування заборгованості перед орендодавцем за одержані об'єкти довгострокової оренди, за дебетом - її погашення, переведення до короткострокових зобов'язань, списання тощо.
Аналітичний облік ведеться за кожним орендодавцем та об'єктом орендованих необоротних активів.
Рахунок 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
50 "Довгострокові позики"
60 "Короткострокові позики"
61 "Поточна заборгованість за
довгостроковими
зобов'язаннями"
74 "Інші доходи" за кредитом з дебетом рахунків:
10 "Основні засоби"
11 "Інші необоротні матеріальні
активи"
12 "Нематеріальні активи"
15 "Капітальні інвестиції"
95 "Фінансові витрати"
Рахунок 54 "Відстрочені податкові зобов'язання"
На рахунку 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" ведеться облік суми податків на прибуток, які сплачуватимуться в наступних періодах внаслідок виникнення тимчасової різниці між балансовою вартістю активів або зобов'язань та оцінкою цих активів або зобов'язань, яка використовується з метою оподаткування.
За кредитом рахунку 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" відображається сума податку на прибуток, що підлягає сплаті в майбутніх періодах відповідно до оподатковуваних тимчасових різниць, за дебетом - зменшення відстрочених податкових зобов'язань за рахунок нарахування поточних податкових зобов'язань.
Визначення суми відстроченого податкового зобов'язання здійснюється згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 "Податки на прибуток". Аналітичний облік відстрочених податкових зобов'язань ведеться за видами активів або зобов'язань, між оцінками яких для відображення в балансі та цілей оподаткування виникла різниця.
Рахунок 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
17 "Відстрочені податкові активи" за кредитом з дебетом рахунків:
17 "Відстрочені податкові активи"
64 "Розрахунки за податками й
платежами" 64 "Розрахунки за податками й
платежами"
85 "Інші затрати"
98 "Податки на прибуток"
Рахунок 55 "Інші довгострокові зобов'язання"
Рахунок 55 "Інші довгострокові зобов'язання" призначено для узагальнення інформації про розрахунки з іншими кредиторами та за іншими операціями, заборгованість за якими не є поточним зобов'язанням та облік яких не відображається на решті рахунках класу 5 "Довгострокові зобов'язання". Зокрема, на цьому рахунку відображається відстрочена відповідно до законодавства заборгованість з податків, зборів (обов'язкових платежів), фінансова допомога на зворотній основі тощо.
За кредитом рахунку 55

 
 

Цікаве

Загрузка...