WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку (повний обсяг) - Реферат

Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку (повний обсяг) - Реферат

премій"
495 "Частка перестраховиків у резервах збитків"
496 "Частка перестраховиків в інших страхових резервах"
497 "Результат зміни резервів незароблених премій"
498 "Результат зміни резервів збитків"
Обчислена на звітну дату величина резервів незароблених премій, які включають частку від суми надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату, відображається за кредитом субрахунку 491 "Резерви незароблених премій" і дебетом субрахунку 497 "Результат зміни резервів незароблених премій".
Обчислена на звітну дату величина резервів збитків, що включають зарезервовані несплачені суми страхового відшкодування за певними вимогами страхувальників, відображається за кредитом субрахунку 492 "Резерви збитків" у кореспонденції з субрахунком 498 "Результат зміни резервів збитків".
За дебетом субрахунків 491 "Резерви незароблених премій" та 492 "Резерви збитків" відображаються суми резервів незароблених премій та резервів збитків на минулу звітну дату в кореспонденції з субрахунками 497 "Результат зміни резервів незароблених премій" та 498 "Результат зміни резервів збитків" відповідно.
За дебетом субрахунку 494 "Частка перестраховиків у резервах незароблених премій" відображається сума часток перестраховиків у резервах незароблених премій на звітну дату в кореспонденції з субрахунком 497 "Результат зміни резервів незароблених премій".
За дебетом субрахунку 495 "Частка перестраховиків у резервах збитків" відображається сума часток перестраховиків у резервах збитків на звітну дату в кореспонденції з субрахунком 498 "Результат зміни резервів збитків".
За кредитом субрахунків 494 "Частка перестраховиків у резервах незароблених премій" та 495 "Частка перестраховиків у резервах збитків" відображаються сума часток перестраховиків у резервах незароблених премій та сума часток перестраховиків у резервах збитків на минулу звітну дату в кореспонденції з субрахунками 497 "Результат зміни резервів незароблених премій" та 498 "Результат зміни резервів збитків" відповідно.
Щомісяця субрахунок 497 "Результат зміни резервів незароблених премій" закривається списанням з нього суми в кореспонденції з субрахунком 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" рахунку 70 "Доходи від реалізації", а субрахунок 498 "Результат зміни резервів збитків" закривається списанням з нього суми в кореспонденції з рахунком 79 "Фінансові результати".
На субрахунках 493 "Інші страхові резерви" та 496 "Частка перестраховиків в інших страхових резервах" ведеться облік всіх інших страхових резервів (крім технічних), які формуються страховиками у випадках, передбачених чинним законодавством.
Рахунок 49 "Страхові резерви" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
49 "Страхові резерви"
70 "Доходи від реалізації"
79 "Фінансові результати" за кредитом з дебетом рахунків:
49 "Страхові резерви"
70 "Доходи від реалізації"
79 "Фінансові результати"
______________________________
КЛАС 5. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ
Рахунки цього класу призначені для обліку даних та узагальнення інформації про: заборгованість підприємства банкам за отриманими від них кредитами, яка не є поточним зобов'язанням (заборгованість, яка не підлягає погашенню протягом операційного циклу підприємства або протягом дванадцяти місяців з дати балансу); заборгованість підприємства щодо зобов'язань іззалученням позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки; суму податку на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки; заборгованість за виданими довгостроковими векселями й розповсюдженими облігаціями.
Довгострокові зобов'язання відображаються на рахунках бухгалтерського обліку, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок їх погашення.
Рахунок 50 "Довгострокові позики"
На рахунку 50 "Довгострокові позики" ведеться облік розрахунків за довгостроковими позиками банків та іншими залученими позиковими коштами у інших осіб, які не є поточним зобов'язанням.
За кредитом рахунку 50 "Довгострокові позики" відображаються суми одержаних довгострокових позик а також переведення короткострокових (відстрочених), за дебетом - погашення заборгованості за ними та переведення до поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями.
Рахунок 50 "Довгострокові позики" має такі субрахунки:
501 "Довгострокові кредити банків у національній валюті"
502 "Довгострокові кредити банків в іноземній валюті"
503 "Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті"
504 "Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті"
505 "Інші довгострокові позики в національній валюті"
506 "Інші довгострокові позики в іноземній валюті"
На субрахунках 501, 502 відображаються суми довгострокової заборгованості банкам за наданий кредит відповідно в національній та іноземній валюті.
На субрахунках 503, 504 відображаються суми відстроченої заборгованості банкам за кредит, термін погашення якого відстрочено, відповідно в національній та іноземній валюті.
На субрахунках 505, 506 відображаються суми довгострокової заборгованості щодо зобов'язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), відповідно в національній та іноземній валюті.
Аналітичний облік ведеться за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та строками погашення кредиту (позик).
Рахунок 50 "Довгострокові позики" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
14 "Довгострокові фінансові
інвестиції"
15 "Капітальні інвестиції"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
33 "Інші кошти"
34 "Короткострокові векселі
одержані"
36 "Розрахунки з покупцями та
замовниками"
37 "Розрахунки з різними
дебіторами"
41 "Пайовий капітал"
46 "Неоплачений капітал"
48 "Цільове фінансування і цільові
надходження"
50 "Довгострокові позики"
52 "Довгострокові зобов'язання за
облігаціями"
55 "Інші довгострокові зобов'язання"
60 "Короткострокові позики"
61 "Поточна заборгованість за
довгостроковими
зобов'язаннями"
68 "Розрахунки за іншими
операціями"
71 "Інший операційний дохід"
73 "Інші фінансові доходи"
74 "Інші доходи"
75 "Надзвичайні доходи" за кредитом з дебетом рахунків:
14 "Довгострокові фінансові
інвестиції"
15 "Капітальні інвестиції"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
33 "Інші кошти"
35 "Поточні фінансові інвестиції"
37 "Розрахунки з різними
дебіторами"
45 "Вилучений капітал"
48 "Цільове фінансування і цільові
надходження"
50 "Довгострокові позики"
51 "Довгострокові векселі видані"
52 "Довгострокові зобов'язання за
облігаціями"
53 "Довгострокові зобов'язання з
оренди"
60 "Короткострокові позики"
61 "Поточна заборгованість за
довгостроковими
зобов'язаннями"
62 "Короткострокові векселі

 
 

Цікаве

Загрузка...