WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку (повний обсяг) - Реферат

Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку (повний обсяг) - Реферат

"Короткострокові позики"
62 "Короткострокові векселі видані" за кредитом з дебетом рахунків:
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
40 "Статутний капітал"
42 "Додатковий капітал"
46 "Неоплачений капітал"
Рахунок 46 "Неоплачений капітал"
Рахунок 46 "Неоплачений капітал" призначено для узагальнення інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства.
За дебетом рахунку відображається заборгованість засновників (учасників) господарського товариства за внесками до статутного капіталу підприємства, за кредитом - погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу.
Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведеться за видами розміщених неоплачених акцій (для акціонерних товариств) та за кожним засновником (учасником) підприємства.
Рахунок 46 "Неоплачений капітал" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
30 "Каса" за кредитом з дебетом рахунків:
10 "Основні засоби"
31 "Рахунки в банках"
40 "Статутний капітал"
42 "Додатковий капітал"
45 "Вилучений капітал" 11 "Інші необоротні матеріальні
активи"
12 "Нематеріальні активи"
14 "Довгострокові фінансові
інвестиції"
15 "Капітальні інвестиції"
20 "Виробничі запаси"
21 "Тварини на вирощуванні та
відгодівлі"
22 "Малоцінні та швидкозношувані
предмети"
28 "Товари"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
34 "Короткострокові векселі
одержані"
35 "Поточні фінансові інвестиції"
40 "Статутний капітал"
42 "Додатковий капітал"
50 "Довгострокові позики"
51 "Довгострокові векселі видані"
52 "Довгострокові зобов'язання за
облігаціями"
60 "Короткострокові позики"
62 "Короткострокові векселі видані"
63 "Розрахунки з постачальниками та
підрядниками"
66 "Розрахунки з оплати праці"
67 "Розрахунки з учасниками"
68 "Розрахунки за іншими
операціями"
Рахунок 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"
На рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" ведеться узагальнення інформації про рух коштів, які за рішенням підприємства резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів і включення їх до витрат поточного періоду.
За кредитом рахунку відображається нарахування забезпечень, за дебетом - їх використання.
Рахунок 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" має такі субрахунки :
471 "Забезпечення виплат відпусток"
472 "Додаткове пенсійне забезпечення"
473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань"
474 "Забезпечення інших витрат і платежів"
На субрахунку 471 "Забезпечення виплат відпусток" ведеться облік руху та залишків коштів на оплату чергових відпусток працівникам. Сума забезпечення визначається щомісячно як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотку, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці. На цьому субрахунку також узагальнюється інформація про забезпечення обов'язкових відрахувань (зборів) від забезпечення виплат відпусток на збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття тощо.
На субрахунку 472 "Додаткове пенсійне забезпечення" ведеться облік коштів для реалізації програми пенсійного забезпечення.
На субрахунку 473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань" ведеться облік руху та залишків коштів, зарезервованих для забезпечення майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів проданої продукції, на проведення ремонту предметів прокату тощо.
На субрахунку 474 "Забезпечення інших витрат і платежів" ведеться облік забезпеченняінших наступних витрат, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів".
Аналітичний облік забезпечення наступних витрат і платежів ведеться за їх видами, напрямками формування й використання.
Рахунок 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
20 "Виробничі запаси"
23 "Виробництво"
24 "Брак у виробництві"
25 "Напівфабрикати"
31 "Рахунки в банках"
63 "Розрахунки з постачальниками і
підрядниками"
65 "Розрахунки за страхуванням"
66 "Розрахунки з оплати праці"
68 "Розрахунки за іншими
операціями"
71 "Інший операційний дохід" за кредитом з дебетом рахунків:
15 "Капітальні інвестиції"
23 "Виробництво"
39 "Витрати майбутніх періодів"
68 "Розрахунки за іншими операціями"
81 "Витрати на оплату праці"
82 "Відрахування на соціальні
заходи"
84 "Інші операційні витрати"
91 "Загальновиробничі витрати"
92 "Адміністративні витрати"
93 "Витрати на збут"
94 "Інші витрати операційної
діяльності"
Рахунок 48 "Цільове фінансування і цільові надходження"
На рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" ведеться облік та узагальнення інформації про наявність та рух коштів, отриманих для здійснення заходів цільового призначення (в тому числі отримана гуманітарна допомога).
Кошти цільового фінансування і цільових надходжень можуть надходити як субсидії, асигнування з бюджету та позабюджетних фондів, цільові внески фізичних та юридичних осіб тощо.
За кредитом рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" відображаються кошти цільового призначення, отримані як джерело фінансування певних заходів, за дебетом - використані суми за певними напрямками, визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум.
Аналітичний облік коштів цільового фінансування і цільових надходжень та витрат провадиться за їх призначенням та джерелами надходжень.
Рахунок 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
15 "Капітальні інвестиції"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
37 "Розрахунки з різними
дебіторами"
42 "Додатковий капітал"
60 "Короткострокові позики"
64 "Розрахунки за податками й
платежами"
66 "Розрахунки з оплати праці"
69 "Доходи майбутніх періодів"
71 "Інший операційний дохід"
74 "Інші доходи" за кредитом з дебетом рахунків:
10 "Основні засоби"
11 "Інші необоротні матеріальні
активи"
12 "Нематеріальні активи"
15 "Капітальні інвестиції"
20 "Виробничі запаси"
21 "Тварини на вирощуванні та
відгодівлі"
22 "Малоцінні та швидкозношувані
предмети"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
60 "Короткострокові позики"
63 "Розрахунки з постачальниками та
підрядниками"
64 "Розрахунки за податками й
платежами"
68 "Розрахунки за іншими
операціями"
Рахунок 49 "Страхові резерви"
На рахунку 49 "Страхові резерви" ведеться облік страхових резервів. Рахунком 49 користуються підприємства, які відповідно до законодавства є страховиками і у встановленому порядку формують страхові резерви.
Рахунок 49 "Страхові резерви" має такі субрахунки:
491 "Резерви незароблених премій"
492 "Резерви збитків"
493 "Інші страхові резерви"
494 "Частка перестраховиків у резервах незароблених

 
 

Цікаве

Загрузка...