WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку (повний обсяг) - Реферат

Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку (повний обсяг) - Реферат

"Каса"
31 "Рахунки в банках"
33 "Інші кошти"
34 "Короткострокові векселі
одержані"
35 "Поточні фінансові інвестиції"
36 "Розрахунки з покупцями та
замовниками"
37 "Розрахунки з різними
дебіторами"
41 "Пайовий капітал"
42 "Додатковий капітал"
45 "Вилучений капітал"
46 "Неоплачений капітал"
48 "Цільове фінансування і цільові
надходження"
50 "Довгострокові позики"
52 "Довгострокові зобов'язання за
облігаціями"
55 "Інші довгострокові зобов'язання"
60 "Короткострокові позики"
63 "Розрахунки з постачальниками
та підрядниками"
64 "Розрахунки за податками й
платежами"
65 "Розрахунки за страхуванням"
68 "Розрахунки за іншими
операціями"
69 "Доходи майбутніх періодів"
70 "Доходи від реалізації"
71 "Інший операційний дохід"
73 "Інші фінансові доходи"
74 "Інші доходи"
75 "Надзвичайні доходи"
76 "Страхові платежі"
97 "Інші витрати" за кредитом з дебетом рахунків:
14 "Довгострокові фінансові
інвестиції"
15 "Капітальні інвестиції"
18 "Інші необоротні активи"
24 "Брак у виробництві"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
33 "Інші кошти"
35 "Поточні фінансові інвестиції"
36 "Розрахунки з покупцями та
замовниками"
37 "Розрахунки з різними
дебіторами"
39 "Витрати майбутніх періодів"
41 "Пайовий капітал"
45 "Вилучений капітал"
46 "Неоплачений капітал"
47 "Забезпечення майбутніх витрат і
платежів"
48 "Цільове фінансування і цільові
надходження"
50 "Довгострокові позики"
51 "Довгострокові векселі видані"
52 "Довгострокові зобов'язання за
облігаціями"
53 "Довгострокові зобов'язання з
оренди"
55 "Інші довгострокові зобов'язання"
60 "Короткострокові позики"
61 "Поточна заборгованість за
довгостроковими
зобов'язаннями"
62 "Короткострокові векселі видані"
63 "Розрахунки з постачальниками та
підрядниками"
64 "Розрахунки за податками й
платежами"
65 "Розрахунки за страхуванням"
66 "Розрахунки з оплати праці"
67 "Розрахунки з учасниками"
68 "Розрахунки за іншими
операціями"
69 "Доходи майбутніх періодів"
76 "Страхові платежі"
84 "Інші операційні витрати"
85 "Інші затрати"
91 "Загальновиробничі витрати"
92 "Адміністративні витрати"
93 "Витрати на збут"
94 "Інші витрати операційної
діяльності"
95 "Фінансові витрати"
97 "Інші витрати"
99 "Надзвичайні витрати"
Рахунок 33 "Інші кошти"
На рахунку 33 "Інші кошти" ведеться узагальнення інформації про наявність та рух грошових документів (у національній та іноземній валюті), які знаходяться в касі підприємства (поштових марок, марок гербового збору, сплачених проїзних документів, сплачених путівок до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку тощо), та про кошти в дорозі, тобто грошові суми, внесені в каси банків, ощадні каси або поштові відділення для подальшого їх зарахування на розрахункові або інші рахунки підприємства.
Рахунок 33 "Інші кошти" має такі субрахунки:
331 "Грошові документи в національній валюті"
332 "Грошові документи в іноземній валюті"
333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті"
334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"
За дебетом рахунку 33 "Інші кошти" відображається надходження грошових документів у касу підприємства та коштів в дорозі, за кредитом - вибуття грошових документів та списання коштів у дорозі після їх зарахування на відповідні рахунки.
Аналітичний облік грошових документів ведеться за їх видами.
Рахунок 33 "Інші кошти" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
16 "Довгострокова дебіторська
заборгованість"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
37 "Розрахунки з різними
дебіторами"
50 "Довгострокові позики"
60 "Короткострокові позики"
68 "Розрахунки за іншими
операціями" за кредитом з дебетом рахунків:
15 "Капітальні інвестиції"
18 "Інші необоротні активи"
31 "Рахунки в банках"
37 "Розрахунки з різними
дебіторами"
60 "Короткострокові позики"
66 "Розрахунки з оплати праці"
84 "Інші операційні витрати"
85 "Інші затрати"
92 "Адміністративні витрати"
93 "Витрати на збут"
94 "Інші витрати операційної
діяльності"
99 "Надзвичайні витрати"
Рахунок 34 "Короткострокові векселі одержані"
На рахунку 34 "Короткострокові векселі одержані" ведеться облік заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи, надані послуги та за іншими операціями, яказабезпечена векселями.
Рахунок 34 "Короткострокові векселі одержані" має такі субрахунки:
341 "Короткострокові векселі, одержані в національній валюті"
342 "Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті"
На рахунку 34 "Короткострокові векселі одержані" за дебетом відображається отримання векселя за продані товари (роботи, послуги) та за іншими операціями, за кредитом - отримання коштів у погашення векселів, погашення отриманим векселем кредиторської заборгованості, продаж векселя третій стороні тощо.
Аналітичний облік ведеться за кожним одержаним векселем.
Рахунок 34 "Короткострокові векселі одержані" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
36 "Розрахунки з покупцями та
замовниками"
37 "Розрахунки з різними
дебіторами"
46 "Неоплачений капітал"
70 "Доходи від реалізації"
71 "Іншій операційний дохід"
73 "Інші фінансові доходи"
74 "Інші доходи"
за кредитом з дебетом рахунків:
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
45 "Вилучений капітал"
50 "Довгострокові позики"
60 "Короткострокові позики"
63 "Розрахунки з постачальниками та
підрядниками"
64 "Розрахунки за податками й
платежами"
68 "Розрахунки за іншими
операціями"
84 "Інші операційні витрати"
85 "Інші затрати"
94 "Інші витрати операційної
діяльності"
97 "Інші витрати"
99 "Надзвичайні витрати"
Рахунок 35 "Поточні фінансові інвестиції"
На рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції" ведеться облік наявності та руху поточних фінансових інвестицій та еквівалентів грошових коштів, у тому числі депозитних сертифікатів.
Рахунок 35 "Поточні фінансові інвестиції" має такі субрахунки:
351 "Еквіваленти грошових коштів"
352 "Інші поточні фінансові інвестиції"
За дебетом рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції" відображається придбання (надходження) еквівалентів грошових коштів та поточних фінансових інвестицій, за кредитом - зменшення їх вартості та вибуття.
Аналітичний облік ведеться за видами фінансових інвестицій із забезпеченням можливості отримання інформації про інвестиції як на території країни, так і закордоном.
Рахунок 35 "Поточні фінансові інвестиції" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
14 "Довгострокові фінансові
інвестиції" за кредитом з дебетом рахунків:
14 "Довгострокові фінансові
інвестиції"
16 "Довгострокова дебіторська
заборгованість"
18 "Інші

 
 

Цікаве

Загрузка...