WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку (повний обсяг) - Реферат

Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку (повний обсяг) - Реферат

продажними цінами відображають торгові націнки на товари, тобто різницю між покупною та продажною (роздрібною) вартістю товарів. За кредитом субрахунку 285 відображається збільшення суми торгових націнок, за дебетом - зменшення (списання). Списання за розрахунками суми торгової націнки на реалізовані товари відображається за дебетом субрахунку 285 і кредитом субрахунків 281 і 282. У звітність включається згорнуте за всіма субрахунками сальдо рахунку 28.
Рахунок 28 "Товари" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
15 "Капітальні інвестиції"
20 "Виробничі запаси"
27 "Продукція
сільськогосподарського
виробництва"
28 "Товари"
37 "Розрахунки з різними
дебіторами"
41 "Пайовий капітал"
42 "Додатковий капітал"
46 "Неоплачений капітал"
63 "Розрахунки з постачальниками
та підрядниками"
64 "Розрахунки за податками й
платежами"
68 "Розрахунки за іншими
операціями"
71 "Інший операційний дохід"
73 "Інші фінансові доходи"
74 "Інші доходи" за кредитом з дебетом рахунків:
15 "Капітальні інвестиції"
20 "Виробничі запаси"
23 "Виробництво"
28 "Товари"
37 "Розрахунки з різними
дебіторами"
42 "Додатковий капітал"
80 "Матеріальні витрати"
84 "Інші операційні витрати"
85 "Інші затрати"
90 "Собівартість реалізації"
92 "Адміністративні витрати"
93 "Витрати на збут"
94 "Інші витрати операційної
діяльності"
99 "Надзвичайні витрати"
______________________________
КЛАС 3. КОШТИ, РОЗРАХУНКИ ТА ІНШІ АКТИВИ
Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів (у національній та іноземній валюті у касах, на розрахункових (поточних), валютних та інших рахунках у банках), грошових документів, короткострокових векселів одержаних і фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, резерву сумнівних боргів і витрат майбутніх періодів.
Грошові кошти в іноземній валюті, операції з ними та розрахунки іноземною валютою на рахунках цього класу та класів 4 "Власний капітал та забезпечення зобов'язань", 5 "Довгострокові зобов'язання", 6 "Поточні зобов'язання" та на рахунках 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" і 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" обліковуються у гривнях у сумі, що визначається шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом Національного банку України на дату здійснення грошової операції, оформлення митних документів, підписання документів про виконання робіт (послуг), підписання установчих документів, затвердження авансового звіту про використання підзвітних грошових коштів. Одночасно грошові кошти, фінансові інвестиції та розрахунки відображаються в тій валюті, в якій здійснюються розрахунки й платежі. Курсові різниці за такими операціями відносяться на рахунки 71 "Інший операційний дохід", 74 "Інші доходи", 85 "Інші затрати", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 97 "Інші витрати".
Рахунок 30 "Каса"
Рахунок 30 "Каса" призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі підприємства.
Рахунок 30 "Каса" має такі субрахунки:
301 "Каса в національній валюті"
302 "Каса в іноземній валюті"
За дебетом рахунку 30 "Каса" відображається надходження грошових коштів у касу підприємства, за кредитом - виплата грошових коштів із каси підприємства.
На підприємствах, де працюють операційні каси (продаж квитків, оплата послуг зв'язку, обмін валюти тощо) відкриваються субрахунки "Операційна каса в національній валюті" та "Операційна каса в іноземній валюті".
Рахунок 30 "Каса" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
14 "Довгострокові фінансові
інвестиції"
15 "Капітальні інвестиції"
16 "Довгострокова дебіторська
заборгованість"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
34 "Короткострокові векселі
одержані"
36 "Розрахунки з покупцями та
замовниками"
37 "Розрахунки з різними
дебіторами"
41 "Пайовий капітал"
42 "Додатковий капітал"
45 "Вилучений капітал"
46 "Неоплачений капітал"
48 "Цільове фінансування і цільові
надходження"
50 "Довгострокові позики"
52 "Довгострокові зобов'язання за
облігаціями"
55 "Інші довгострокові зобов'язання"
60 "Короткострокові позики"
63 "Розрахунки з постачальниками та
підрядниками"
66 "Розрахунки з оплати праці"
68 "Розрахунки за іншими
операціями"
69 "Доходи майбутніх періодів"
70 "Доходи від реалізації"
71 "Інший операційний дохід"
73 "Інші фінансові доходи"
74 "Інші доходи"
75 "Надзвичайні доходи"
76 "Страхові платежі"
97 "Інші витрати" за кредитом з дебетом рахунків:
14 "Довгострокові фінансові
інвестиції"
15 "Капітальні інвестиції"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
33 "Інші кошти"
35 "Поточні фінансові інвестиції"
36 "Розрахунки з покупцями та
замовниками"
37 "Розрахунки зрізними
дебіторами"
39 "Витрати майбутніх періодів"
41 "Пайовий капітал"
45 "Вилучений капітал"
46 "Неоплачений капітал"
48 "Цільове фінансування і цільові
надходження"
50 "Довгострокові позики"
51 "Довгострокові векселі видані"
52 "Довгострокові зобов'язання за
облігаціями"
53 "Довгострокові зобов'язання з
оренди"
55 "Інші довгострокові зобов'язання"
60 "Короткострокові позики"
61 "Поточна заборгованість за
довгостроковими
зобов'язаннями"
62 "Короткострокові векселі видані"
63 "Розрахунки з постачальниками та
підрядниками"
65 "Розрахунки за страхуванням"
66 "Розрахунки з оплати праці"
67 "Розрахунки з учасниками"
68 "Розрахунки за іншими
операціями"
69 "Доходи майбутніх періодів"
76 "Страхові платежі"
84 "Інші операційні витрати"
85 "Інші затрати"
91 "Загальновиробничі витрати"
92 "Адміністративні витрати"
93 "Витрати на збут"
94 "Інші витрати операційної
діяльності"
95 "Фінансові витрати"
97 "Інші витрати"
99 "Надзвичайні витрати"
Рахунок 31 "Рахунки в банках"
Рахунок 31 "Рахунки в банках" призначено для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, які можуть бути використані для поточних операцій.
Рахунок 31 "Рахунки в банках" має такі субрахунки:
311 "Поточні рахунки в національній валюті"
312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"
313 "Інші рахунки в банку в національній валюті"
314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті"
За дебетом рахунку 31 "Рахунки в банках" відображається надходження грошових коштів, за кредитом - їх використання.
Субрахунки 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" та 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті" призначені для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в іноземній валюті.
Рахунок 31 "Рахунки в банках" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
14 "Довгострокові фінансові
інвестиції"
15 "Капітальні інвестиції"
16 "Довгострокова дебіторська
заборгованість"
18 "Інші необоротні активи"
30

 
 

Цікаве

Загрузка...