WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бух.облік реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі - Реферат

Бух.облік реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі - Реферат

купівельну ціну і товарні надбавки: податок на додану вартість і торговельну націнку підприємства на покриття витрат обігу та створення доходу від роздрібної торгівлі.
В теперішніх умовах організації торгівлі торговельні підприємства не мають чіткої спеціалізації й поряд з роздрібною торгівлею за готівку здійснюють дрібнооптову та оптову торгівлю товарами за безготівковим розрахунком з відпуском (відвантаженням) товарів покупцям зі складів і безпосередньо із крамниць. У зв'язку з цим бухгалтерський облік реалізації товарів повинен вестись на двох окремих субрахунках або аналітичних рахунках до рахунку 46 "Реалізація". В цьому разі відображення в обліку реалізації товарів на рахунку 46 "Реалізація" повинно здійснюватись з врахуванням особливостей, які наглядно показані на схемі 1 (п. 3, 4).
3. При організації і веденні бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації товарів треба виходити зі змін і доповнень до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні від 3.04.93 р. № 250, п. 72, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1997 р. № 869 : "Датою реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) вважається дата відвантаження (передачі) продукції, товарів, підписання документів про виконані роботи, надані послуги".
Враховуючи відносну новизну обліку реалізації товарів за відвантаженням (способом нарахування) наводимо загальну схему бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації товарів (рис. 1).
Рисунок 1
ЗАГАЛЬНА С Х Е М А
бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації товарів
41 46 62(45)
1. 1/1. 2.
67-1
4. 44. 50,51
3.
68
5. 555.
4. Зміст записів на загальній схемі бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації товарів:
1. Списання проданих населенню і відвантажених (відпущених) покупцям товарів із підзвіту матеріально відповідальної особи за обліковими продажними цінами.
2. Відображення в обліку реалізації товарів, відвантажених або відпущених покупцям за безготівковим розрахунком за відпускними цінами, включаючи ПДВ.
3. Реалізація товарів за готівкові грошові кошти, здані в касу підприємства або безпосередньо на розрахунковий рахунок в банку.
4. Списання нарахованого податкового зобов'язання з ПДВ, що виникло при надходженні передоплати від покупця (п. 8).
5. Відрахування ПДВ по підсумку за місяць від обороту з реалізації товарів за безготівковим розрахунком ( п. 9)
Записи 1, 2, 4 і 5 застосовуються на підприємствах, що здійснюють прожаж товарів за безготівковим розрахунком.
При поверненні покупцями відвантажених (відпущених) товарів торговельне підприємство одночасно з оприбуткуванням повернених товарів за обліковими цінами повинно сторнувати суму їх реалізації записом на рахунках: Дт 62(45) - Кт 46 - сторнувальним червоним записом на відпускну (з ПДВ) вартість повернених товарів. При визначенні суми обороту з реалізації товарів за даними товарних звітів складів і аналітичного обліку із суми обороту по кредиту рахунку 46 "Реалізація" необхідно виключити відпускну (продажну) вартість повернених товарів.
Особливості обліку відвантаження і реалізації товарів на підприємствах споживчої кооперації
5. На торговельних підприємствах і в організаціях споживчої кооперації, що ведуть облік реалізації товарів оперативно-бухгалтерським способом без застосування рахунку 46 "Реалізація", в журналах форми К-З і К-4 за загальною схемою бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації товарів (п.п. 3, 4) в записах господарських операцій 1 і 2 та 1 і 3 проміжний запис по дебету і кредиту рахунку 46 "Реалізація" треба виключити, і ці записи зробити без використання цього рахунку.
На підприємствах роздрібної торгівлі і громадського харчування, що обліковують товари за продажними цінами, на реалізовані за готівку товари замість записів 1-3 за загальною схемою треба зробити два зустрічних записи:
1. В крамницях і підприємствах громадського харчування за даними товарно-грошових звітів:
Дт 50 - Кт 41 - на суму зданоі в касу виручки від реалізації товарів за продажними цінами
2. В касі підприємства за даними прибуткових касових ордерів на суму зданої в касу виручки:
Дт 50 - Кт 41 - на суму отриманої виручки від продажу товарів
Після звірки зустрічних записів один із зроблених в синтетичному обліку записів за даними журналів форми К-3 і К-4 виключається.
На підприємствах роздрібної торгівлі споживчої кооперації, що обліковують товари за продажними цінами, на реалізацію товарів за безготівковим розрахунком замість записів 1 і 2 на відвантаження (відпуск) товарів треба скласти дві бухгалтерські проводки
1: Просту - на списання різниці між вартістю товарів за обліковими продажними і договірними відпускними (без ПДВ) цінами (товарних надбавок):
Дт 42-2 - Кт 41-2
2. Складну - на відображення в обліку відвантаження (відпуску) і реалізації товарів:
Дт 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - на суму товарів до
оплати покупцем,
Кт 41 "Товари", субрахунок 2 "Товари на підприємствах роздрібної торгівлі"- на суму відвантажених товарів за договірними відпускними (без ПДВ) цінами,
Кт 67-1 "3 податкових зобов'язань" - на суму нарахованого ПДВ, якщо відвантаження (відпуск) товарів здійснено після передоплат, отриманих від покуців, або
Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав" - на суму ПДВ на відвантажені товари, якщо відвантаження товарів здійснено в порядку наступної їх оплати (п.п. 8, 9, 11 - 16)
Сума різниці між відпускними (без ПДВ) і купівельними (без ПДВ) цінами на відвантажені (відпущені) товари відображається в обліку як валовий дохід роздрібноі торгівлі за розрахунком товарних надбавок, що відносяться до реалізованих за місяць товарів, який складається в порядку, встановленому пунктом 5 Інструкції.
Облік реалізації товарів, що обліковуються за продажними цінами
6. При відображенні в обліку реалізації товарів на підприємствах роздрібноі торгівлі необхідно враховувати наступне:
!. Реалізація товарів населенню за готівку відображається на рахунку 46 "Реалізація" по дебету і кредиту в продажних цінах, а сума ПДВ з роздрібного продажу товарів визначається за спеціальним розрахунком товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, згідно з пунктом 5 Інструкції і на рахунку 46 не відображається.
2. При наявності на підприємстві операцій з дрібнооптового і оптового відпуску товарів облік реалізації товарів за безготівковим розрахунком повинен вестись на окремому субрахунку або аналітичному рахунку з врахуванням методології реалізації цінностей та визначенням і відображенням на цьому рахункуподатку на додану вартість згідно з виписаними товарними документами та податковими

 
 

Цікаве

Загрузка...