WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бух.облік реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі - Реферат

Бух.облік реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі - Реферат

відвантаження товарів покупцям.
Фінансовий результат від реалізації товарів (валовий дохід торгівлі) відображається в обліку за даними розрахунку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів.
3. На суму платежів, що надійшли від покупців товарів на розрахунковий рахунок підприємства в звітному місяці, 10000 грн., в т.ч. ПДВ - 1667 грн.:
Дт 51 - Кт 62 - 10000
4. На суму відвантажених товарів в рахунок оплат покупців, отриманих у звітному місяці, - 9000 грн., в т.ч. ПДВ - 1500 грн. Облікова продажна вартість відвантажених товарів складає 10880 грн.:
4.1. Дт 46 - Кт 41-2 - на вартість відвантажених товарів за відпускними цінами (без ПДВ) - 7500
(9000 - 1500)
4.2. Одночасно на договірну відпускну вартість товарів, включаючи ПДВ:
Дт 62 - Кт 46 - на відображення в обліку реалізації відвантажених товарів - 9000
4.3. Дт 42-2 - Кт 41-2 - на суму товарних надбавок на відвантажені товари (10880 - 7500) - 3380
5. Дт 46 - Кт 68, субрахунок "З податку на джодану вартість, розрахунковий період якого настав" - на суму ПДВ з оплачених і відвантажених в звітному місяці товарів згідно з податковими накладними -1500 (п.п. 11 - 16 ).
6. На суму ПДВ, сплаченого покупцями за товари в складі авансових платежів (передоплат), що надійшли на розрахунковий рахунок підприємства в звітному місяці, згідно із сальдовою відомістю за станом на кінець звітного місяця по кредиту рахунку 62 (76 і ін.) - 1000 грн., в т.ч. ПДВ - 167 грн.:
Дт 67-1 "З податкових зобов'язань"
Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав" - 167
Таким чином, записи в обліку на відвантаження товарів, оплачених у звітному місяці, будуть здійснюватись у звичайному порядку без вияснення за кожною операцією, пов'язаною з відвантаженням товарів, яка із подій сталася раніше. При цьому кореспонденція рахунків визначається без застосування рахунку 67-1 "З податкових зобов'язань". В наступному місяці рахунок 67-1 застосовується тільки по відношенню до податкових зобов'язань з ПДВ на товари, що були передоплачені за станом на початок звітного місяця, але покупцям не відвантажені.
Нетрудно прийти до висновку наскільки спроститься в цьому випадку облік реалізації товарів і податкових зобов'язань з ПДВ, скільки часу та коштів буде зекономлено. Але зазначимо, що й спрощений облік ще не є достатньо раціональним і дохідливим з розглянених вище причин.
25. При спрощеному бухгалтерському обліку реалізації товарів і податкових зобов'язань з ПДВ записи платежів в обліковому регістрі по дебету рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" та інших рахунків підприємства в банку необхідно здійснювати в наступному порядку:
По дебету рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" та інших рахунків підприємства в банку на надходження патежів від покупців (Дт 51 і ін. - Кт 62 і ін.) суми отриманих платежів необхідно записувати одною сумою без виділення ПДВ, а суму ПДВ, що входить до цих платежів, треба записати в окремих графах після графи "Разом" по дебету рахунку 51 і ін. - "в т.ч. ПДВ" з виділенням сум ПДВ:
- в складі оплат за відвантажені товари;
- в складі отриманих незбалансованих передоплат покупців.
На підставі підсумкових даних облікового регістру по дебету рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" та інших рахунків в банку мають бути зроблені записи:
1. Дт 51 і ін. - Кт 62 і ін. на всю суму оплат, отриманих від покупців згідно з платіжними документами.
2. Дт 67-1 - Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав" - на суми ПДВ у складі авансових платежів, одержаних від покупців за даними сальдової відомості ( п. 23).
3. Дт 46 - Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав" - на суму ПДВ в складі отриманих платежів за товари, відвантажені і оплачені в звітному місяці.
Запис Дт 46 - Кт 67-1 здійснюють по підсумку за місяць за документами на відвантаження товарів в рахунок авансових платежів, отриманих в попередніх звітних періодах.
Підсумки сум ПДВ в графі "в т.ч. ПДВ" облікових регістрів по дебету рахунків 51 і ін. є контрольними для сум бухгалтерських проводок, вказаних в операціях 2 і 3 (п. 25). Із наведених вище бухгалтерських проводок видно, що записи на підставі платіжних документів у відповідних графах облікового регістру "в т.ч. ПДВ" є підставою для відображення в бухгалтерському обліку податкових зобов'язань з ПДВ в кореспонденції з дебетами рахунків 46 і 67-1.
Запис Дт 46 - Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав" - на суму податкових зобов'язань з реалізації відвантажених і не оплачених товарів складається за даними аналітичного обліку розрахунків з покупцями та обліку реалізації товарів (п. 14 ).
26. Вище розглядались спрощені записи в синтетичному обліку податкових зобов'язань з ПДВ з використанням рахунку 67 "Податкові розрахунки". Очевидно, що аналітичний облік до рахунку 67 повинен вестись в розрізі субрахунків 1 "З податкових зобов'язань" і 2 "З податкового кредиту" із записами сум ПДВ на підставі відповідних товарних і платіжних документів та податкових накладних або в спеціальних відомостях лінійно-позиційним способом. Без такого обліку неможливо забезпечити належний контроль за правильністю і повнотою розрахунків з бюджетом з ПДВ.
Враховуючи, що остаточні платежі до бюджету податку на додану вартість здійснюються за підсумком господарських операцій за звітний місяць або квартал, викладений вище порядок спрощегого обліку податкових розрахунків з ПДВ на повноту здійснення цих платежів не впливає. Такий порядок обліку вирішує лише питання спрощення бухгалтерського обліку ПДВ та посилення контролю за платежами до бюджету, за наявністю заборгованості з ПДВ.
Спрощений бухгалтерський облік податкових розрахунків з ПДВ доцільний і після 1 січня 1999 р., коли відносно податкових розрахунків з ПДВ буде застосовуватись Закон без зміни від 26.09.97 р., який передбачає розрахунки з ПДВ за подією, що відбулася раніше. Проблема надто великої складності та трудомісткості цього обліку залишається.
Аналогічно як в роздрібній торгівлі ведеться облік реалізації товарів (в тому числі спрощений) на підприємствах громадського харчування та на оптово-збутових підприємствах, які обліковують товари на складах в продажних цінах роздрібної торгівлі, з використанням відповідно рахунків 41-3, 42-3 і 46-3 та 41-1, 42-1 і 46-1.
Належно організований і поставлений бухгалтерський облік реалізаціїтоварів і податкових зобов'язань з ПДВ, що забезпечує стан ажуру в обліку здійснених господарських операцій, має важливе значення для підвищення ефективності роботи підприємств роздрібноі торгівлі, для забезпечення своєчасних і повних розрахунків з бюджетом за податковими зобов'язаннями з податку на додану вартість.
Проф. І. Павлюк
15 серпня 1998 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...