WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Державна податкова адміністрація України - Реферат

Державна податкова адміністрація України - Реферат

адміністрація, яка видала цю довідку, надсилає відповідне повідомлення Держмитслужбі. Держмитслужба інформує регіональні митниці про визнання довідки недійсною.
V. ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВИХ ВЕКСЕЛІВ.
18. Податковий вексель підлягає оплаті не пізніше дати, яка відповідно до векселя є строком платежу, без пред'явлення його векселедержателем.
Якщо сума податкового векселя не оплачена у цей строк, протест у неплатежі не здійснюється. У цьому разі сума векселя підлягає стягненню з векселедавця державною податковою адміністрацією-векселедержателем у порядку, передбаченому для стягнення недоїмки за обов'язковими платежами до бюджету.
У разі, коли податковий вексель забезпечено шляхом авалю, сума неоплаченого векселя стягується державною податковою адміністрацією-векселедержателем з векселедавця або у претензійно-судовому порядку відповідно до законодавства з банку-аваліста.
19. Сума податку на додану вартість, зазначена в податковому векселі, включається до суми податкових зобов'язань платника податку в тому звітному періоді, у якому вексель було оплачено, шляхом включення суми, вказаної в векселі, до відповідного розділу податкової декларації з податку на додану вартість. Сума податку на додану вартість, зазначена в податковому векселі, ображається в податковій декларації окремим рядком.
Після включення суми податкового векселя до суми податкових зобов'язань у податковій декларації вексель вважається погашеним.
До податкової декларації платник податку додає:
перелік оплачених у звітному (податковому) періоді, за який подається декларація, векселів, суми яких включено до податкових зобов'язань цього звітного періоду;
перелік неоплачених векселів, строк оплати яких настав у звітному (податковому) періоді, з поясненням причин несплати щодо кожного окремого векселя (такі векселі можуть бути включені до податкових зобов'язань лише того звітного періоду, в якому вони оплачуватимуться).
20. Сума податку на додану вартість, зазначена вподатковому векселі, у визначених Законом випадках включається до суми податкового кредиту платника податку, який видав цей вексель, у звітному (податковому) періоді, наступному за тим звітним (податковим) періодом, в якому вексель було погашено, і відображається в декларації окремим рядком.
Зазначена сума не включається до суми податкового кредиту платника податку повністю або частково, якщо Законом встановлено обмеження щодо врахування її при визначенні податкового кредиту у таких випадках:
ввезений (пересланий) на митну територію України товар використовується для виготовлення продукції (робіт, послуг), які не є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 3.2 Закону, або звільнені від оподаткування відповідно до статті 5 Закону (підпункт 7.4.2 Закону);
ввезені (переслані) на митну територію України товари частково використовуються для виготовлення оподатковуваної продукції, а частково - ні (підпункт 7.4.3 Закону);
вартість ввезеного (пересланого) на митну територію України товару не відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу), не підлягає амортизації (підпункт 7.4.4 Закону).
VI. ОБЛІК ПОДАТКОВИХ ВЕКСЕЛІВ.
21. Облік податкових векселів здійснюється органами митного контролю та державними податковими адміністраціями.
22. Облік податкових векселів органами митного контролю ведеться в порядку, встановленому Держмитслужбою.
23. Державна податкова адміністрація за місцезнаходженням платника податку, яким видано податковий вексель, веде облік векселів у за формою згідно з додатком № 3 до цього Порядку. Журнал має бути пронумерований, прошнурований та скріплений гербовою печаткою державної податкової адміністрації.
Податковий вексель, отриманий від органу митного контролю, реєструється в журналі вхідної кореспонденції і записується в журнал обліку податкових векселів в день його отримання.
На отриманому векселі ставиться номер, під яким вексель зареєстровано в журналі вхідної кореспонденції, номер, під яким вексель зареєстровано в журналі обліку податкових векселів та робиться запис "Взято на облік".
У журналі зазначається дата оформлення векселя, дата, коли вексель має бути оплачений, ставиться відмітка про надходження до бюджету коштів за оплачений вексель.
24. Облік податкових векселів платником податку ведеться відповідно до порядку бухгалтерського обліку податку на додану вартість, встановленого Мінфіном.
25. Контроль обліку податкових векселів здійснюють державні податкові адміністрації на підставі даних, одержаних від органів митного контролю, податкових декларацій та платіжних документів на сплату сум податку на додану вартість за оплаченими векселями.
VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ.
26. Порушення платниками податку вимог пунктів 19 та 20 цього Порядку тягне за собою відповідальність, передбачену статтею 11 Закону України "Про державну податкову службу в України".
2.5. Форми звітності по платіжному відділу готує Івано-Франківська митниця. Звіти поділяються на аналітичні і статистичні.
На митниці є два сектори:
1. Сектори створення ВМД.
2. Сектор Статистичної довідки.
Брокерська контора про всі форми не надає інформацію про всі форми звітності тому що їх є понад сто видів і це є конфіденційна інформація.
ЖУРНАЛ
"Облік податкових векселів"
№ реєстрації векселя в ДПА Дата реєстрації векселя в ДПА № реєстрації векселя в журналі вхідної кореспонденції № і дата митної декларації Сума ПДВ в оплату якої видано вексель, грн. Дата видачі векселя Строк платежу за векселем Відмітка про оплату векселя (дата списання суми векселя з рахунку платника, або з рахунку банку-аваліста) Відмітка про погашення векселя (звітний (податковий) період, у якому суму векселя включено до податкової декларації)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
 

Цікаве

Загрузка...