WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Державна податкова адміністрація України - Реферат

Державна податкова адміністрація України - Реферат

вексель складається на суму податкового зобов'язання, тобто на суму податку на додану вартість, яка нарахована і має бути сплачена при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України. Вартість товарів для цілей визначення суми податку, належної до сплати, визначається відповідно до пункту 4.3 і Закону.
При митному оформленні ввезеного (пересланого) на митну територію України товару сума податкового зобов'язання за однією вантажною митною декларацією не може бути частково оплачена векселем, а частково коштами. Вексель видається на повну суму додаткового зобов'язання, нарахованого за вантажною митною декларацією і окремо для кожної вантажної митної декларації.
8. Строк, на який видається податковий вексель, не може перевищувати 30 днів, включаючи дату його видачі.
9. Видача податкового векселя здійснюється під час проведення митного оформлення ввезених (пересланих) на митну територію України товарів у строк, встановлений для сплати податку на додану вартість.
10.Податковий вексель складається:
виключно на вексельному бланку, що видається банківською установою та відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 10 вересня 1992 р. № 528 "Про затвердження Правил виготовлення і використання вексельних бланків";
у грошовій одиниці України, перерахованій за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, діючим на дату виникнення податкових зобов'язань.
На кожному з примірників зазначається послідовний номер документа, як це передбачено пунктом 64 Положення про переказний і простий вексель, затвердженого постановою ЦВК і РНК СРСР від 07 серпня 1937 р. № 104/1341 (33 СРСР, 1937 р., № 52 ст. 221).
Перший примірник векселя залишається в органі митного контролю, який здійснює митне оформлення ввезених (пересланих) на митну територію України товарів, другий примірник надсилається (передається) цим органом митного контролю не пізніше третього дня з дати видачі векселя державній податковій адміністрації, в якій особа зареєстрована як платник податку на додану вартість.
Третій примірник векселя залишається платнику податку, який його видав.
11. Податковий вексель є податковим звітним документом і підлягає обліку та зберіганню за правилами і в строки, встановлені для первинних бухгалтерських документів.
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ВЕКСЕЛІВ.
12. Податкові векселі в обов'язковому порядку підлягають забезпеченню (підтвердженню) комерційними банками шляхом авалю.
13. Не підлягають забезпеченню податкові векселі, що видані платником податку, статус якого відповідає вимогам абзацу п'ятого пункту 11.5 Закону (далі - вимогам Закону), що має підтверджуватися довідкою державної податкової адміністрації, виданою відповідно до розділу IV цього Порядку.
У разі недотримання платником податку хоча б однієї з вимог Закону та відсутності довідки податковий вексель підлягає забезпеченню відповідно до пункту 12 цього Порядку.
IV. ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОВІДКИ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ СТАТУСУ ІМПОРТЕРА ВИМОГАМ ЗАКОНУ
14. Довідка про відповідність статусу імпортера вимогам Закону видається державною податковою адміністрацією за місцем реєстрації імпортера як платника податку на додану вартість.
Довідка видається за письмовим запитом платника податку за умови відповідності статусу платника вимогам Закону в десятиденний строк з дня одержання запиту платника. Якщо останній день цього терміну припадає на вихідний, святковий чи неробочий день, строк видачі довідки продовжується до першого робочого дня після вихідного, святкового чи неробочого дня.
Довідка є дійсною протягом 90 днів з дня її видачі. Для поновлення довідки платник податку повинен звернутися до державної податкової адміністрації з повторним письмовим запитом.
15. Для видачі довідки про відповідність статусу імпортера вимогам Закону державна податкова адміністрація повинна перевірити:
відповідність обсягу оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) з урахуванням податку на додану вартість, вказаних платником податку в податкових деклараціях за останні до 1 числа місяця, в якому подано запит, 12 календарних місяців вимогам Закону;
стан платіжної дисципліни платника податку стосовно розрахунків з бюджетом за всіма видами платежів. При цьому враховується заборгованості перед бюджетом з платежів, щодо яких минув строк сплати на дату одержання державною податковою адміністрацією запиту платника крім заборгованості, що підлягає реструктуризації згідно з законодавством;
чи не порушено проти платника справу про банкрутство станом на день подання запиту.
16. Довідка про відповідність статусу імпортера вимогам Закону видається за формою, визначеною згідно з додатком № 1 до цього Порядку. Бланк довідки є бланком суворої звітності. Облік бланків довідок ведеться в порядку, передбаченому для ведення обліку інших документів цієї категорії.
У день видачі довідки реєструються в спеціальному журналі, який ведеться за формою згідно з додатком № 2 до цього Порядку. Журнал має бути пронумерований, прошнурований та скріплений гербовою печаткою державної податкової адміністрації.
17. Довідка про відповідність статусу імпортера вимогам Закону вважається недійсною до закінчення визначеного в пункті 14 цього Порядку терміну її дії у разі:
порушення проти імпортера-платника справи про банкрутство - з дня порушення такої справи;
зупинення платником податку господарської діяльності - через 30 днів з дня отримання державною податковою адміністрацією податкової декларації, в якій відсутні дані в розділі "Податкові зобов'язання";
виникнення у платника податку заборгованості перед бюджетом за одним із платежів - через 30 днів з дня виникнення заборгованості, якщо вона не погашена протягом цих 30 днів.
У разі настання однієї з обставин, визначених згідно з цим пунктом, державна податкова

 
 

Цікаве

Загрузка...