WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Державна податкова адміністрація України - Реферат

Державна податкова адміністрація України - Реферат

Державним податковим організаціям в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі. Про застосування вексельної форми оплати податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України.Державна податкова адміністрація України надсилає для відома та керівництва на роботі постанову Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 1997 р. №1104 "Про Затвердження Порядку випуску, обігу за погашення податкових векселів і повідомляє.
Зазначеною постановою не враховані положення закону України від 20.09.98 р. №550/93-ВР "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про податок на додану вартість", а тому необхідно керуватися зазначеною постановою з урахуванням положень вказаного Закону, а саме:
1. При видачі довідки про відповідність статусу імпортера вимогам Закону:
- не враховувати питання наявності заборгованості перед бюджетом; в бланку довідки в рядку, що стосується наявності заборгованості, проставляти позначку "Х";
- враховувати, що право на одержання такої довідки має платник податку, у якого обсяг оподаткованих операцій за останні 12 місяців дорівнює п'яти і більше мільйонам гривень.
Оскільки бланк довідки є бланком суворої звітності, необхідно терміново в державних податкових адміністраціях всіх рівнів визначити наказом по державній податковій адміністрації відповідальну особу за видачу таких довідок та ведення їх обліку у спеціальному журналі.
ЖУРНАЛ
видачі довідок, про відповідність статусу імпортера вимогам абзацу п'ятого пункту 11.5 Закону України "Про податок на додану вартість"
Дані про звернення платника Дані про видачу довідки Термін дії довідки Посада, прізвище інспектора, яким підготовлено заключення про надання довідки Примітка
№ запиту Дата запиту № Дата
1 2 3 4 5 6 7
Не допускається зволікань у розгляді запитів платників та забезпечити безперебійну видачу довідок з якомога короткий термін.
2. До затвердження Кабінетом Міністрів України переліку товарів критичного імпорту податковий вексель може бути видано платником податку на всі види ввезених (пересланих) ним на митну територію України товарів, крім підакцизних товарів (за виключенням тютюнової сировини) та товарів, що відносяться до товарних груп 1-24 гармонізованої системи опису та кодування товарів.
Оплата податку на додану вартість за ввезену на митну територію України тютюнову сировину здійснюється шляхом надання податкового векселя.
3. Терміново повідомити регіон митні органи про прийняття зазначеної постанови та провести її до відома платників податків через держ. податкові адміністрації всіх рівнів та через засоби масової інформації.
ПОРЯДОК
випуску, обігу та погашення податкових векселів, що видаються на суму податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1. Цим Порядком, розробленим відповідно до пункту 11.5 Закону України "Про податок на додану вартість" (далі - Закон), встановлюються єдині правила випуску, обігу обліку та погашення векселів, які випускаються (далі - видаються) платниками податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України на суму податкового зобов'язання.
Дія цього Порядку поширюється на ввезені (імпортовані) товари, оформлення митної декларації щодо яких проводиться з дня набрання чинності Законом незалежно від дати укладення договорів (контрактів), відповідно до яких здійснюється їх ввезення, та дати перетину державного кордону України.
2. У цьому Порядку наведені нижче терміни мають таке значення:
податковий вексель - простий вексель, що видається платником податку на додану вартість на суму податкового зобов'язання при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України;
аваль - вексельне поручительство, згідно з яким комерційний банк приймає на себе відповідальність за оплату податкового векселя перед векселедержателем і яке оформляється гарантійним написом банку на векселі чи на спеціальному додатковому аркуші (алонж) окремо для кожного окремого примірника кожного векселя. Забороняється оформлення аваля одним документом більше ніж на один вексель.
3. Зобов'язання щодо сплати податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України виникають у день оформлення ввізної митної декларації, але сплату можна відстрочити шляхом видачі податкового векселя.
4. Податковий вексель може бути видано лише особою, яка відповідає всім наведеним нижче вимогам:
є платником податку на додану вартість відповідно до вимог статті 2 Закону;
зареєстрована як платник податку на додану вартість згідно з статтею 9 Закону та внесена до реєстру платників податку на додану вартість;
має індивідуальний податковий номер, присвоєний як платнику податку на додану вартість.
Особи, які не відповідають хоча б одній з вимог цього пункту сплачують податок на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України в установленому порядку без видачі податкового векселя.
5. Податковий вексель не може бути видано на суму податку на додану вартість щодо ввезених (пересланих) на митну територію України підакцизних товарів та товарів, які відносяться до товарних груп 1-24 Гармонізованої системи опису та кодування товарів.
Виданий податковий вексель не підлягає передачі шляхом індосаменту.
Обов'язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам, незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем.
За користування податковим векселем не нараховуються проценти або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів.
II. ВИДАЧА ПОДАТКОВИХ ВЕКСЕЛІВ.
6. Видача податкового векселя здійснюється за бажанням платника податку на додану вартість. Векселедержателем є державна податкова адміністрація за місцем реєстрації векселедавця як платника податку на додану вартість.
7. Податковий

 
 

Цікаве

Загрузка...