WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Журнал операцій - Реферат

Журнал операцій - Реферат

проводок (документа);
F6 - для сортування по опису операцiї.
Назви цих клавiш виведенi над графами таблицi. Назви клавiш, якi вiдповiдають бiжучому порядковi виводу проводок журналу, виведенi iнверсним кольором.
Зауваження.
Бiльш точно порядок виводу проводок i документiв можна описати слiдуючим чином:
1. Сортування по датах ( F2 ). Документи i проводки групуються по датах. Всерединi кожної дати порядок записiв слiдуючий:
звичайнi проводки (впорядкованi по графi "Короткий змiст");
документи та вiдповiднi їм проводки (цi проводки мiстяться вiдразу за заголовкомдокумента);
звичайнi проводки, перенесенi натисненням Ctrl Т "в кiнець дати" (перенос "в кiнець дати" описано нижче). Якщо таких проводок кiлька, то вони впорядковуються по графi "Короткий змiст";
документи, перенесенi натисненням Ctrl Т "в кiнець дати", i вiдповiднi їм проводки (цi проводки розмiщаються за заголовком документа).
2. Сортування по рахунках дебета або по типу документа ( F3 ). Спочатку виводяться заголовки документiв, впорядкованi по типах документiв ( документи з однаковими типами виводяться в порядку наростання номерiв документiв). Потiм виводяться проводки, впорядкованi по рахунках дебету проводки (проводки з однаковим рахунком дебету виводяться в порядку їх дат).
3. Сортування по рахунках кредиту або по номерах документiв ( F4 ). Спочатку виводяться заголовки документiв, впорядкованi по номерах документiв (документи з однаковими номерами виводяться в порядку типiв документiв). Потiм виводяться проводки впорядкованi по рахунках кредиту проводки (проводки з однаковим рахунком кредита виводяться в порядку їх дат).
4. Сортування по сумi ( F5 ). Записи сортуються по сумi, а записи з однаковими сумами впорядковуються по датi.
5. Сортування по змiсту ( F6 ). Записи сортуються по графi "Короткий змiст", а записи з однаковим коротким описом впорядковуються по датi.
Приклади використання порядку записiв.
Змiни порядку виводу документiв i проводок в журналi операцiй може бути зручним засобом для швидкого пошуку iнформацiї в журналi.Як правило, при звичайнiй роботi запси в журналi операцiй впорядковуються по датi (F2 ). Встановивши курсор на проводку, що Вас цiкавить, Ви можете:
натиснувши F3 ,згрупувати разом операцiї по дебету рахунка проводки, наприклад всi операцiї по приходу в касу (дебет 50 рахунка);
натиснувши F4 , згрупувати разом операцiї по дебету рахунка проводки, наприклад, всi проводки по реалiзацiї (кредит 46 рахунка).
Якщо курсор було встановлено на заголовку документа, то натиснення F3 дозволить згрупувати заголовки документiв того ж виду, i Ви зможете швидко перейти до слiдуючого або попереднього документа того ж типу. Наприклад, для переходу до попереднього документа того ж типу в журналi операцiй слiд натиснути F3 , i F2 . Натиснувши F4 , Ви згрупуєте заголовки документiв з тими ж номерами. Наприклад, якщо Ви пiдтримуєте вiдповiднiсть номерiв рахунків i накладних на вiдпуск товарiв, то натиснення F4 дозволить вивести поряд iз заголовком рахунка заголовок вiдповiдної накладної.
Переключення в режим перегляду по змiсту (F6) може дозволити, наприклад, для кожної проводки, зв"язаної з деяким договором, переглянути всi iншi проводки з даним договором, вияснити, чи була оплата по цьому договору i т.д.
Режим перегляду в послiдовностi сум (F5) може бути використаний, наприклад, якщо Вам прийшла платiжка на якусь суму, а Ви не знаєте, вiд кого могли прийти грошi. Пошук по сумi дозволить пiдiбрати всi операцiї з заданою сумою.
Перенесення проводок i документiв "в кiнець дати". В бiльшостi стандартних звiтiв вiдомостi про проводки згрупованi по датах. Але деколи буває зручно, щоб проводки в звiтах були певним чином згрупованi. Наприклад, операцiя по приходу грошей в касу повинна передувати операцiям видачi грошей. Потрiбний порядок, звичайно, можна встановити з допомогою графи "Короткий опис" проводок (так як проводки всерединi дати групуються саме по цiй графi). Однак програма має бiльш зручний метод перенесення проводок i документiв "в кiнець дати".
Для переносу окремої проводки або документа "в кiнець дати" слiд встановити курсор на цю проводку або на заголовок документа i натиснути Ctrl Т . Для вiдмiни переносу натиснiть Ctrl Р .
Зауваження.
Документи можна перенести "в кiнець дати" тiльки повнiстю. Окремi проводки, породженi документами, "в кiнець дати" не переносяться.
4.8. Пошук в журналi операцiй
Швидкий пошук. Для пошуку операцiй по датi, рахунку дебета або кредита, сумi або по перших буквах опису операцiї слiд встановити натисненням клавiш '-- вiдповiдний порядок сортування записiв i почати вводити символи графи, яка шукається. Для пошуку по датi вказуйте спочатку рiк, потiм (без крапки) мiсяць i день, наприклад,"930123". Для пошуку документа по його назвi натиснiть F3 , Пробіл i першi символи скороченої назви документа. При пошуку по сумi для пропуску розрядiв,якi нiчого не означають, злiва вводьте пробiли.
У випадку,коли введений символ найдено, вiн вiдображається в нижнiй частинi списка, а курсор встановлюється на перший елемент, що вiдповiдає введеним символам. Для зняття останнього символа зi стрiчки використовуйте клавiшу Backspace (стрілка вліво над клавішею Enter) .
Детальнiше про швидкий пошук в списках розказано в розд. 2.11.
Пошук стрiчки. При переглядi журналу операцiй Ви можете шукати потрiбнi проводки також i по довiльнiй стрiчцi символiв, яка входить в опис проводки. Пошук здiйснюється з допомогою клавiш:
Alt F7 - задання стрiчки символiв i пошук її вниз вiд бiжучої позицiї в журналi операцiй;
Alt F8 - пошук слiдуючого входження даної стрiчки;
Alt F6 - пошук попереднього входження даної стрiчки.
Якщо потрiбну стрiчку не найдено, на екран виводиться вiдповiдне повiдомлення.
Зауваження.
Для пошуку стрiчки з початку журнала слiд перед пошуком перейти на початок журналу, натиснувши клавiшу Home.
Пошук по субконто. При переглядi журналу операцiй можливий пошук по субконто. Пошук здiйснюється з допомогою клавiш:
Ctrl F5 - вибiр субконто зi списка i пошук цього субконто вниз вiд бiжучої позицiї в журналi операцiй;
Shift F5 - пошук слiдуючого входження цього ж субконто;
Shift F4 - пошук попереднього входження даного субконто.
Якщо потрiбне субконто не знайдено, то на екран виводиться вiдповiдне повiдомлення. Якщо субконто найдено, вiдповiдна проводка буде вказана курсором. Назву субконто Ви зможете побачити в третiй (для субконто дебета проводки) або в четвертiй (для субконто кредита проводки) стрiчках екрану.
Зауважимо, що для пошуку субконто не обов"язково вибирати його

 
 

Цікаве

Загрузка...