WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Журнал операцій - Реферат

Журнал операцій - Реферат

мiсця, який заданий в запитi "Встановлення параметрiв" (цей запит виводиться при натисненнi Alt F10 ).
При вводi реквiзитiв проводки слiд мати на увазi слiдуюче:
" дата проводки повинна знаходитись в iнтервалi видимостi операцiї (цей iнтервал можна встановити,натиснувши клавiшу F7, див. розд. 4.9.) i не повинна належати кварталам,що передують робочому. Якщо Ви введете недопустиму дату, програма повiдомить Вас про це. Ви змушенi будете або виправити дату, або натиснути Esc для вiдмiни вводу проводки;
" при вводi рахункiв дебета i кредита проводки Ви зможете вибрати їх зi списка рахункiв. Для цього при незаповненому полi дебету або кредиту натиснiть на клавiшу Enter , а якщо Ви вже почали редагування номера рахунка - натиснiть F3 . На екран буде виведено список рахункiв. Виберiть з нього клавiшами і потрiбний Вам i натиснiть Enter ;
" якщо по рахунку дебета чи кредита ведеться аналiтичний облiк, то пiсля вводу кода рахунка програма запропонує Вам вибрати зi списка вiдповiдне субконто. Для вибору слiд видiлити його клавiшами і i натиснути Enter . Якщо в списку немає потрiбного субконто, його можна туди ввести, натиснувши Ins (детально про це див. розд.3.6);
" якщо по рахунку дебета або кредита ведеться валютний облiк, програма запропонує Вам вибрати зi списка потрiбну валюту. Її слiд вилiлити клавiшами і в списку i натиснути Enter ;
" якщо по рахунку ведеться кiлькiсний облiк, то перед вводом суми Вам буде запропоновано ввести кiлькiсть. Пiсля вводу кiлькостi сума проводки автоматично вираховується як кiлькiсть, помножена на цiну субконто. Ви можете виправити розраховану суму або залишити її без змiн.
При вводi реквiзитiв проводки Ви можете редагувати введенi значення, як це описано в розд.2.12. Натиснувши Esc , в будь-який момент Ви можете вiдмiнити ввiд проводки. Якщо в запитi "Параметри" (вiн виводиться при натисненнi Alt F10 ) встановлений режим "Введена проводка активна", то пiсля вводу проводки на неї буде встановлений курсор. Якщо ж цей режим не встановлений, то курсор залишиться на тiй проводцi, на якiй вiн був до вводу нової проводки.
Зауваження.
Якщо по всiх рахунках кiлькiсний вираз проводки повинен бути цiлим (наприклад, Ви ведете облiк в штуках, а не в тонах), доцiльним є встановити в запитi "Параметри" режим "Кiлькiсть тiльки цiла".Тодi в журналi операцiй i в стандартних звiтах кiлькiсть буде виводитися як цiле число, а при запитi кiлькостi програма не дозволить ввести десяткову частину.
Копiювання проводок. При вводi однотипних проводок можна скористатися копiюванням проводок.
Для копiювання проводки встановiть курсор на проводку-зразок i натиснiть клавiшу F9 . Пiсля цього ввiд нової проводки буде аналогiчним описаному вище, тiльки в якостi реквiзитiв нової проводки Вам будуть запропонованi не пустi значення, а реквiзити проводки-зразка. Якщо запропонованi значення не потребують коректування, натискайте клавiшу Enter , якщо потребують - виправте їх, як це описано в розд. 2.12.
В запитi "Параметри" Ви можете встановити, якi реквiзити проводки-зразка переносяться при копiюваннi в нову проводку (натисніть клавіші Alt F10) . Для установки або вiдмiни переносу реквiзита встановiть в запитi "Параметри" курсор злiва вiд вiдповiдного напису i натиснiть Enter .
Зауваження.
Часом "Суму" i "Текст операцiї" не включають в перелiк копiйованих реквiзитiв, що дозволяє запобiгти помилковому вводу суми i змiсту операцiї.
Іншi способи вводу проводок. Крiм ручного вводу проводок, програма дозволяє заповнювати журнал операцiй слiдуючими способвми:
" використання типових операцiй дозволяє автоматизувати ввiд стандартних або часто використовуваних операцiй. При вводi типових операцiй створюються одна або кiлька проводок, причому суми цих проводок можуть вираховуватися автоматично (див. розд. 5);
" використання документiв i розрахункiв надає ще бiльш унiверсальнi засоби для вводу документiв i проведення бухгалтерських розрахункiв. З допомогою цього режиму в журнал операцiй можна ввести данi про деякий документ (платiжне доручення, рахунок, накладна i т.д.) або розрахунок (прибутку, податку i т.д.) i зв"язанi з ним проводки, якi розраховуються автоматично по заданих формулах. При цьому реквiзити документа можна потiм змiнити i програма перерахує всi зв"язанi з документом проводки. Бiльш детально цi можливостi описанi в розд.6;
" перенос проводок дозволяє iмпортувати данi, пiдготованi в других програмах або створенi в "1С:Бухгалтерiї-Проф." на iнших комп"ютерах (див. розд.10.2).
4.6. Коректування i знищення проводок
Коректування проводок. Для коректування реквiзиту проводки видiлiть її курсором, натиснiть Enter i введiть нове значення. Порядок вводу i дiї програми - тi ж, що i при вводi нових проводок (див. розд.4.5), за слiдуючими винятками:
" при вводi нових проводок Ви повиннi послiдовно заповнити всi реквiзити проводки (крiм графи з номером робочого мiсця), а при коректуваннi - тiльки змiнити вибраний реквiзит;
" при вводi нових проводок натиснення Esc призведе до вiдмiни вводу проводки (всi ранiше введенi реквiзити цiєї проводки зникають), а при коректуваннi натиснення Esc призводить тiльки до вiдмiни коректування вибраного реквiзиту ( всi iншi реквiзиити проводкии не мiняються).
Знищення проводок. Для знищення проводки встановiть курсор на неї i натиснiть клавiшу Del . Програма запитає про пiдтвердження необхiдностi знищення проводки. Для пiдтвердження натиснiть Enter, для вiдмiни знищення проводки - Esc .
Якщо перед натисненням клавiши Del курсор був встановлений на заголовок документа, то програма запитає, чи потрiбно знищувати всi проводки, породженi документом:
Знищити проводки - Enter ! Нi - Esc !
При натисненнi Enter документ буде знищено зi всiма його проводками, а при натисненнi Esc буде знищено тiльки заголовок документа, а його проводки залишаться (вони перетворяться в звичайнi проводкии, такi ж, як введенi в журнал операцiй вручну).
Якщо потрiбно знищити велику кiлькiсть проводок, можна встановити в цих проводках номер робочого мiсця, Який не використоаується в iнших проводках, i скористатися режимом групового знищення проводок (див. розд. 10.2).
4.7. Порядок запису в журналi операцiй
Проводки з журналу операцiй можуть бути вiдсортованi по датах, рахунках дебета, рахунках кредита, сумах проводок i змiсту операцiй. Для встановлення потрiбного порядку виводу проводок i документiв слiд натиснути:
F2 - для сортування по датi операцiй;
F3 - для сортування по рахунках дебету (назвi документа);
F4 - для сортування по рахунках кредиту (номеру документа);
F5 - для сортування по сумi

 
 

Цікаве

Загрузка...