WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Документи i розрахунки - Реферат

Документи i розрахунки - Реферат

наприклад: П01;
" символьний вираз, що починається зi стрiчки в лапках, наприклад: ""+ЗН7+".22". Тут номер рахунка береться з значення 7 реквiзита (реквiзит має текстовий вигляд), а номер субрахунка вказується явно - 22;
" посилання на бiжучий рахунок (символ "&"), якщо використовувалася команда !ВЫБРАТЬ СЧЕТ.
3. Рахунок i субрахунок кредита проводки. Форми задання - такi ж, як для дебета проводки.
4. Сума проводки. Вказується у виглядi числового виразу. Наприклад: ЗН3*0.2.
5. Текст змiсту проводки. Вказується як текстовий вираз. Текст в лапках на початку ставити не обов'язково. Наприклад:
"РАХУНОК.ПР."+СН(:2)
6. Субконто дебета проводки. Може бути вказане як:
" значення реквiзита, який має тип "Субконто", наприклад: ЗН¦2;
" посилання на бiжуче субконто (символ "&"), якщо використовувалася команда !ВИБРАТЬ СУБКОНТО;
" номер виду субконто i номер субконто. Для розподiлу номерiв видiв субконто i субконто рiзних рiвнiв використовується символ ":". Наприклад: 4:3:34.
7. Субконто кредита проводки. Форми задання - такi ж, як для дебета проводки.
8. Кiлькiсть проводки. Вказується у виглядi числового виразу.
9. Валюта. Може бути вказана як:
" значення реквiзита, що має тип "Валюта", наприклад: ЗН7;
" посилання на бiжучу валюту (символ "&"), якщо використовуваласи команда !ВЫБРАТЬ ВАЛЮТУ;
" число, що є кодом валюти, наприклад: 1.
10. Сума в валютi. Вказується у виглядi числового виразу. Наприклад: ЗН3.
11. Номер робочого мiсця. Вказується як символ. Якщо номер робочого мiсця не вказаний, мається на увазi номер робочого мiсця, встановлений в режимi "Параметри".
6.15. Макроiмена для реквiзитiв документа
Для посилання на реквiзити документа в файлi опису форми вихiдного документа i формул генерацiї проводок використовуються слiдуючi макроiмена:
" ЗНn - значення реквiзита з номером n шапки документа;
" ЗНm¦n- значення реквiзита з номером n стрiчки m табличної частини документа;
" ЗН¦n - значення реквiзита з номером n оброблюваної в даний момент стрiчки табличної частини документа;
" ИТОГn - сума значень реквiзита з номером n для всiх стрiчок табличної частини документа. Використовується тiльки для числових реквiзитiв.
6.16. Використання реквiзитiв типа субконто, рахунок, валюта i дата
Для реквiзитiв типа субконто, рахунок, валюта i дата Ви можете використовувати з допомогою слiдуючих позначень:
" {n} - посилання на реквiзит з номером n шапки документа;
" {m¦n} - посилання на реквiзит з номером n стрiчки m табличної частини документа;
" {¦n} - посилання на реквiзит з номером n оброблюваної в даний момент стрiчки табличної частини документа.
При використаннi посилань тип реквiзиту повинен вiдповiдати типу посилання.
Приклади:
1. Для посилань на дебетовий залишок по рахунку, вказаному в четвертому реквiзитi шапки документа, можна використовувати макроiм'я СКД{4}. Даний реквiзит повинен мати тип "Рахунок".
2. Для отримання дебетового залишку по рахунку 10 по субконто, вибраному в четвертому реквiзитi бiжучої стрiчки табличної частини документа, можна використовувати макроiм'я СКД10:{¦4}. Даний реквiзит повинен мати тип "Субконто".
3. Для отримання валютного курсу по валютi, вибранiй в сьомому реквiзитi шапки документа, на дату документа, вказану в другому реквiзитi шапки, слiд використовувати макроiм'я ВКУРС{7}{2}.
6.17. Обробка багаторядковоої частини документа
Для послiдовної обробки стрiчок табличної частини документа в файлi визначення вихiдного документаi генерацiї проводок використовуються команди:
!ВЫБРАТЬ СТРОКИ
!СЛЕДУЮЩАЯ СТРОКА
Мiж цими командами помiщаються стрiчки, якi мiстять форму або розрахунок по однiй стрiчцi табличної частини документа. В цих стрiчках в макроiменах i посиланнях на реквiзити табличної частини документа номер стрiчки не вказується. Наприклад:
Назва товару Цiна Кiлькiсть Сума
!ВЫБРАТЬ СТРОКИ
[СН{¦2} ] [СЦ{¦2} ] [ЗН¦3 ] [ЗН¦4 ]
!СЛЕДУЮЩАЯ СТРОКА
В даному прикладi по кожнiй стрiчцi табличної частини документа видається назва товару (субконто, вибране в графi 2), цiна товару, кiлькiсть i сума (значення реквiзитiв 3 i 4).
6.18. Автоматичний перерахунок документiв
Для деяких видiв документiв може виникнути ситуацiя, при якiй через знищення або коректування попереднiх проводок цi документи стають не актуальними. Для бiльшої зручностi роботи з такими документами i передбачений режим автоматичного перерахунку документiв. Цей режим може бути потрiбний i при змiнi алгоритму розрахунку проводок в документах.
Включення режиму. Для включення режиму автоматичного перерахунку документiв слiд в списковi видiв документiв вказати для потрiбних видiв документiв в графi "А.П." ознаку автоматичного перерахунку - символ "+".
Виконання автоматичного перерахунку. Автоматичний перерахунок документiв виконується в процесi розрахунку пiдсумкiв. Для виконання його слiд вказати в запитi розрахунку пiдсумкiв ознаку автоматичного перерахунку i виконати розрахунок.
Перед розрахунком видається два попередження. Перше:
Перерахунок коментарiв документiв в журналi операцiй - Enter! Нi - Esc!
пропонує виконати перерахунок заголовкiв документiв в журналi операцiй, друге:
Перерахунок проводок документiв в журналi операцiй - Enter! Нi - Esc!
пропонує виконати перерахунок проводок народжених документами. На обидва цi запити можна вiдповiсти Enter.
В процесi перерахунку виконується послiдовна обробка всiх проводок розраховуваного перiоду i перерахунок документiв тих видiв, для яких вказана ознака автоматичного перерахунку.
Зауваження.
1. При виконаннi автоматичного перерахунку залишки на кiнець перiоду - це залишки на момент формування даної проводки. Iнакше кажучи, цi залишки вiдображають проводки, що знаходяться в журналi операцiй до перераховуваного документа, а також проводки згенерованi для даного документа до даної проводки. Це дуже важлива вiдмiннiсть автоматичного перерахунку вiд звичайного: при звичайному розрахунку проводок залишки на кiнець перiоду враховують i всi проводки, розмiщенi в журналi операцiй пiсля даного документа до кiнця перiоду.
2. В документах, по яких виконується автоматичний перерахунок залишкiв, не слiд задавати формування проводок з датою, вiдмiнною вiд дати документа.
6.19. Приклади документiв i розрахункiв
Зайдiть в режим "Документи i розрахунки" групи "Операцiї" головного меню,i ,переглядаючи описи структури документiв (F5) i файли форми вихiдного документа i формул генерацiї проводок (F4), розберiться з цiєю документацiєю, як працюють цi документи i розрахунки. Дуже корисно спробувати створити два-три документи для потреб свого пiдприємства.

 
 

Цікаве

Загрузка...