WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Документи i розрахунки - Реферат

Документи i розрахунки - Реферат

Виможете вводити iншi стрiчки, натискаючи клавiшу Ins.
Редагування полiв запиту. При необхiдностi Ви можете помiняти будь-який з реквiзитiв документа, видiливши його з допомогою клавiш перемiщення курсора i натиснувши Enter (для переходу вiд табличної частини документа до його заголовка i назад використовуйте клавiшу Tab).
При переглядi i редагуваннi табличної частини запиту Ви можете використовувати слiдуючi клавiші:
" Ins - вставка нової стрiчки в табличну частину запиту (курсор повинен бути в табличнiй частинi запиту, його можна перевести туди з допомогою клавiши Tab);
" Del - знищення вказаної курсором стрiчки з табличної частини запиту;
" Ctrl Р - листання табличної частини запиту влiво ;
" Ctrl Т - листання табличної частини запиту вправо;
" Ctrl Home - перехiд до самої лiвої графи табличної частини запиту;
" Ctrl End - перехiд до самої правої графи табличної частини запиту.
Крiм того, Ви можете використовувати клавiші:
" F4 - редагування опису друкованого документа i формул генерацiї проводок;
" F5 - змiна структури документа (при цьому будуть змiненi всi документи даного типу);
" F8 - формування вихiдного документа i вивiд його на принтер i/або в файл;
" Ctrl F8 - повторний друк вихiдного документа.
Зауваження.
1. Змiна структури документа i задання опису друкованого документа i формул генерацiї проводок будуть описанi нижче.
2. Пiсля будь-якого перемiщення курсора або змiни значень реквiзитiв обновляється iнформацiйне табло в правому верхньому кутi екрану.
3. Пiсля вводу реквiзитiв, може вiдбутися автоматична змiна iнших реквiзитiв документа (якщо це вказано в описi структури документа). Наприклад, при змiнi цiни або кiлькостi можна задати автоматичну змiну вiдповiдної суми.
Друк вихiдного документа. Для формування вихiдного документа, зв"язаного з даним документом або розрахунком, натиснiть клавiшу F8. Програма сформує вихiдний документ i представить його для коректування. Закiнчивши його перегляд, натиснiть клавiшу Esc. На екран буде виведено запит про необхiднiсть друку документа:
Друк одного екземпляра - Enter, Вiдмова - Esc, кiлькiсть екземплярiв -
Щоб роздрукувати документ, приведiть принтер в стан готовностi i натиснiть Enter, для вiдмiни друку натиснiть Esc. Для друку кiлькох екземплярiв (вiд 2 до 9) натиснiть на цифрову клавiшу, що вiдповiдає кiлькостi екземплярiв. Друк кiлькох екземплярiв може виконуватися i при натисненнi Ctrl F8 - ця комбiнацiя клавiш виводить останнiй сформований документ.
Зауваження.
1. Якщо для документа не передбачений вихiдний документ (у вiдповiдному файлi опису друкованого документа i формул генерацiї проводок вiдсутня команда !ДОКУМЕНТ), то натиснення клавiши F8 iгнорується.
2. Якщо при формуваннi вихiдного документа будуть виявленi помилки, то їх список буде виведено на екран з вказанням номерiв стрiчок форми документа. Пiсля перегляду цього списка натиснiть клавiшу Esc. Список записується в файл FORMERR.TXT. Щоб ще раз переглянути або надрукувати цей список можна використати режим програми "Архiв документiв".
Вихiд i генерацiя проводок. Для генерацiї проводок i/або виходу в журнал операцiй натиснiть клавiшу Esc. Якщо Ви вводили новий документ або розрахунок, програма виведе запит:
Записати документ - Enter! Нi - Esc! Не виходити - пробіл!
При редагуваннi документiв, якi вже iснували в журналi операцiй, даний запит не видається.
Якщо Ви хочете, щоб документ було записано в журнал операцiй, натиснiть Enter. Якщо Ви помилково натиснули Esc, натиснiть клавiшу Пробіл, i Ви повернетеся до редагування реквiзитiв документа. Для виходу без збереження документа натиснiть Esc.
Далi програма видасть запит:
Сформувати проводки - Enter! Нi - Esc! Не виходити - пробіл!
Для формування проводок в журнал операцiй натиснiть Enter. Якщо це непорiбно, натискайте Esc. Ви також можете повернутися до редагування реквiзитiв документа, натиснувши клавiшу Пробіл.
Зауваження.
1. Якщо для документа не передбачено формування проводок (у вiдповiдному файлi опису друкованого документа i формул генерацiї проводок вiдсутня команда !ОПЕРАЦИИ), то запит про формування проводок не виводиться.
2. Вихiд без формування проводок може бути зручним при переглядi реквiзитiв документа, що присутнiй в журналi операцiй.
Якщо в файлi опису друкованого документа i формул генерацiї проводок, в роздiлi генерацiї проводок є не тiльки стрiчка !ПРОВОДКА i стрiчка розрахунку, але i стрiчки форми документа, то пiсля генерацiї проводок на екран буде виданий вiдповiдний документ (вiн може мiстити попередження по результатах генерацiї проводок, протокол генерацiї i т.д.). Пiсля перегляду цього документа натиснiть клавiшу Esc. Даний документ записується в файл OUTPROV.TXT (а не в файл OUT.TXT, щоб не затирати останню друковану форму документа). Щоб ще раз переглянути або надрукувати цей документ, можна використати режим програми "Архiв документiв".
Вид документа в журналi операцiй. Пiсля виходу в журнал операцiй в журнал заноситься спецiальний заголовочний запис (заголовок), в якому повiдомляється дата документа, його тип, номер, сума i короткий опис (останнi два реквiзити можуть бути незаповненi). Крiм того, в журнал операцiй помiщаються i згенерованi для документа проводки (вони можуть бути вiдсутнi).
Зауваження.
Заголовки документiв в журналi операцiй фактично є коментарiями - вони служать тiльки для зручностi перегляду i редагування документiв. На бухгалтерськi розрахунки наявнiсть або вiдсутнiсть заголовкiв документiв не впливає.
6.4. Приклад використання документiв - друк платiжного доручення
Як приклад використання документiв розглянемо друк платiжного доручення. Його можна виконати слiдуючим чином:
1. Ввiйдiть в журнал операцiй. Якщо вiн не пустий, натиснiть Alt F9. Якщо журнал пустий, виберiть клавiшами з виведеного меню вiдповiдь "Документ або розрахунок" i натиснiть Enter. На екранi з"явиться список видiв документiв i розрахункiв.
2. В цьому списковi слiд видiлити стрiчку з написом "Платiжне доручення" i натиснути Enter.
3. На екранi з"явиться бланк запиту реквiзитiв платiжного доручення.
4. Введiть номер i дату платiжного доручення.
5. Для вводу органiзацiї-отримувача програма виведе на екран список органiзацiй, з якого необхiдно видiлити потрiбну стрiчку i натиснути Enter.
6. Якщо в списку немає потрiбної органiзацiї, натиснiть Ins, введiть коротку назву i реквiзити органiзацiї (останнi вводяться як параметри субконто, перехiд в режим параметрiв субконто здiйснюється натисненням клавiши F5). Введiть потрiбнi реквiзити (назва органiзацiї, назва банку, номер розрахункового рахунка, iдентифiкацiйний код. Потiм натиснiть Esc для повернення в список органiзацiй i Enter для вибору введеної органiзацiї.
7. Введiть iншi реквiзити платiжного доручення: суму, змiст, проценти ПДВ або спецподатку, якщо

 
 

Цікаве

Загрузка...