WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Документація й інвентаризація - Курсова робота

Документація й інвентаризація - Курсова робота

доку-менти яких не надходять до держархівів
1 2 3 4 5
308 Бухгалтерські звіти й баланси організацій та пояснювальні записки до них:
а) зведені річні Постійно - * За відсутності річних - постійно
** За відсутності річних - 10 років
б) річні Постійно 10 років
в) квартальні 3 роки 3 роки**
309 Звіти з фінансування:
а) зведені річні Постійно - *3а відсутності річних - постійно
б) річні Постійно 10 років ** За відсутності річних - 10 років
в) квартальні 3 роки* 3 роки** *** За відсутності річних і кварталь-них - 10 років
г) місячні 1 рік*** 1 рік**** **** За відсутності річних і квартальних - 10 років
310 Передаточні, розділювальні, ліквідаційні баланси й додатки, пояснювальні записки до них Постійно 10 років
311 Протоколи засідань комісій з розгляду й затвердження звітів і балансів:
а) річні Постійно 10 років *3а відсутності річних - постійно
б) квартальні 3 роки* 3 роки** **3а відсутності річних -10 років
312 Аналітичні таблиці з розроблення й аналізу річних звітів і балансів Постійно 5 років
315 Первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і є підставою для бухгалтерських записів (касові, банківські документи, повідомлення банків і переказні вимоги, виписки банків, наряди на роботу, табелі, акти про приймання, здавання і списання майна й матеріалів, квитанції та накладні з обліку товарно-матеріальних цінностей, авансові звіти тощо) 3-роки* 3 роки* *3а умови завершення ревізій. Уразі виникнення суперечок, спорів, слідчих і судових справ зберігаються до винесення остаточного рішення
316 Особові рахунки:
а) робітників та службовців, студентів 75 років - "В" 75 років - "В"
б) одержувачів пенсій, і державної допомоги 5 років* 5 років* * Після завер-шення виплати допомоги і пенсій; для одноразової допомоги
317 Розрахункові (розрахунково-платіжні) відомості (в тому числі на машинних носіях) 5 років* 5 років* *3а відсутності особових рахун-ків - 75 років
318 Інвентарні картки та журнали обліку основних засобів 3 роки* 3 роки* *Після ліквідації основних засобів
319 Доручення на одержання грошових сум і товарно-матеріальних цінностей (у тому числі анульовані доручення) 3 роки 3 роки
320 Гарантійні листи 3 роки 3 роки
321 Облікові реєстри (Головна книга, журнали-ордери, розроблювальні таблиці тощо) 3 роки* 3 роки* *3а умови завер-шення ревізій. У разі виникнення спорів, розбіжнос-тей, слідчих і судових справ - зберігаються до винесення оста-точного рішення
322 Допоміжні й контрольні книги, журнали, картотеки, касові книги, оборотні відомості 3 роки* 1 рік* * За умови завершення ревізій. У разі виникнення спорів, розбіжностей, слідчих і судових справ - зберігаються до винесення остаточного рішення
323 Книги обліку депонованої заробітної плати, журнали реєстрації виконавчих листів 3 роки 3 роки
324 Журнали, книги реєстрації рахунків, касових ордерів, доручень, платіжних доручень тощо 3 роки 3 роки
325 Корінці, копії ордерів, рахунків, фактур, накладних, чекових книжок, асигнівок. квитанції 3 роки* 3 роки* *3а умови завершення ревізій. У разі виникнення спорів, розбіжностей, слідчих і судових справ - зберігаються до винесення остаточного рішення
327 Звіти, відомості про надходження, витрачання й залишки коштовних металів, алмазів і виробів з них 3 роки 3 роки
328 Відомості про використання кредитів:
а) річні 3 роки 3 роки
б) квартальні 1 рік 1 рік
329 Відомості про облік фондів, лімітів заробітної плати та контроль за їх розподілом, про розрахунки по перевитраті й заборгованості із заробітної плати, з коштів соціального страхування, про виплату відпускних і вихідної допомоги тощо 3 роки
330 Документи (протоколи засідань інвентаризаційних завершення комісій, інвентарні описи, акти, звіряльні відомості) 3 роки* 3 роки* *3а умови ревізій. У разі виникнення спорів, розбіжнос-тей слідчих і судових справ - зберігаються до винесення оста-точного рішення
331 Документи (копії звітів, витяги з протоколів, висновки) про виплату допомоги, пенсій, оплату листків непрацездатності з фонду соціального страхування Доки не мине потреба Доки не мине потреба
332 Виконавчі листи Доки не мине потреба Доки не мине потреба
333 Доручення-зобов'язання за товари, одержані в кредит, листування з оформлення доручень-зобов'язань Доки не мине потреба Доки не мине потреба
334 Довідки, що подаються до навчальних відпусток бухгалтерії на оплату одержання пільг з податків та інші Доки не мине потреба Доки не мине потреба
335 Документи (довідки, акти, зобов'язання, листування) по дебіторській заборгованості, розтратах, нестачах, розкраданнях Доки не мине потреба Доки не мине потреба
336 Документи (протоколи, акти, звіти) про переоцінку основних фондів Постійно До нової переоцінки
337 Паспорти будівель*, споруд*, обладнання 3 роки** 3 роки** *Паспорти будівель, споруд - пам'ятників архітектури, які перебувають під охороною держави, - постійно.
**Після ліквідації основних засобів
338 Документи (плани, звіти, листування) про проведення документальних ревізій і контрольно-ревізійної роботи 3 роки 3 роки
339 Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності організацій, документи (довідки, доповідні записки) до них 5 років 5 років* *3а умови завершення ревізій. У разі виникнення спорів, розбіжностей, слідчих і судових справ - зберігаються до винесення остаточного рішення
340 Листування про фінансово-господарську діяльність (про облік фондів, накладення і стягнення штрафів, приймання, здавання, списання матеріальних цінностей тощо) 3 роки 3 роки
341 Акти перевірок каси, правильності стягнення податків тощо 3 роки 3 роки
342 Договори, угоди (господарські, операційні, закінчення трудові тощо) 3 роки* 3 роки* *Після за строків дії договорів, угод за умови завершення ревізій
343 Договори про матеріальну відповідальність 5 років* 5 років* *Після звільнення матеріально відповідальної особи
344 Зразки підписів (матеріально відповідальних осіб) Доки не мине потреба Доки не мине потреба
345 Відомості про реєстрацію державних підприємств, установ, організацій, кооперативів, малих підприємств тощо 5 років* 5 років* *Після ліквідації підприємств, установ, організацій
346 Розрахункові відомості сплати внесків до різних фондів 3 роки 3 роки
Після закінчення встановлених строків документи, що мають особливоважливе значення, передаються на зберігання місцевому архіву, а інші документи за погодженням з Головним архівним управлінням підлягають знищенню або здаються у макулатуру, про що спеціальною комісією складається акт і робляться відповідні відмітки в архівній книзі.
7. Інвентаризація, її значення і види
Однією з основних вимог, що ставляться до бухгалтерського обліку, є достовірність його показників. Проте в процесі зберігання і відпуску товарно-матеріальних цінностей між фактичною наявністю і даними бухгалтерського обліку можуть виникнути розходження,

 
 

Цікаве

Загрузка...