WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Документальні методичні прийоми та контргльно-аудиторські процедури - Реферат

Документальні методичні прийоми та контргльно-аудиторські процедури - Реферат

документами підконтрольного підприємства. Так, при проведенні аудиту на фабриці "Киянка" старшим аудитором виробничого об'єднання "Київтрикотаж" проведено взаємну перевірку розрахунків із Чернігівською прядильною фабрикою, що дало змогу виявити неоприбуткованого трикотажного полотна на 11 400 грн. (табл. 5.3). Разом з тим виявлено нетотожність обліку розрахунків постачальника - Чернігівської прядиль-
Таблиця 5.3
АКТ
взаємної вивірки розрахунків із дебіторами і кредиторами
20 квітня 19 __ р. м. Киїн
Проведено взаємну вивірку розрахунків старшим аудитором ВО "Київ-трикотаж" В. А. Борисенко між фабрикою "Киянка" і Чернігівською пря-дильною фабрикою станом на 19 квітня 19 __ р.
При перевірці розрахунків на рахунку "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" встановлено:
За даними бухгалтерського
обліку, грн.
№ пор.
Зміст записів
фабрики
"Киянка"
Чернігівської
прядильної
фабрики
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
1
Сальдо до вивірки розрахунків
175
258
Відпущено трикотажного полотна
100 м по 11,4 грн. за метр на загаль
ну суму 1140 грн. за дорученням
№ 118 від 10.02.19 р., виданим
фабрикою "Киянка" експедитору
В. С. Яровому
1140
2
Повернено Чернігівській прядиль
ній фабриці трикотажного полотна
через виробничий брак відповідно
до залізничної накладної № 08175
від 15.02.19 р. 115 м по 11 грн.
за метр на загальну суму 1115 грн.
1115
3
Часткова відмова від акцепту
через завищення цін на трикотаж
не полотно, відвантажене на адре
су фабрики "Киянка" по рахунку
№ 49 від 01.04.19 р. на суму
68,3 грн.
68,3
Всього
1140
1183,3
Сальдо після вивірки розрахунків 11 575 11 575
Сума прописом: Одинадцять тисяч п'ятсот сімдесят п'ять грн.
Старший аудитор ВО "Київтрикотаж" В. А. Борисенко
Головний бухгалтер фабрики "Киянка" К. І. Гарай
Головний бухгалтер Чернігівської
прядильної фабрики І. В. Сошко
ної фабрики. За виявленим фактом аудит встановлює, чи не є вони приховуванням крадіжок цінностей і хто несе відповідальність за завданий збиток.
Взаємний контроль операцій здійснюється аналогічно зустрічній перевірці документів, але при цьому досліджують документи по операціях, які здійснювалися на підприємстві, що контролюють. Контролю підлягають первинні документи, облікові регістри, машинограми. Наприклад, контролю-ють внутрішній відпуск матеріалів з одного цеху підприємства в інший, повернення матеріалів із цеху на склад та ін. При цьому перевіряють необхідність виконання господарської операції, чи не є вона результатом приховування нестачі цінностей або інших зловживань і порушень нормативно-правових актів.
Як приклад розглянемо контроль використання сировини на підприємстві громадського харчування. Спочатку складають контрольний розрахунок витрачання продуктів за нормами розкладки на випущені вироби за підконтрольний
Т а б л й ц я 5.4
Їдальня "Юність"
Контрольний розрахунок витрат продуктів згідно
з нормами розкладки на випущені вироби за період з 1 січня 19 __ р. по 31 березня 19 -- р.
період (табл. 5.4). Це дає змогу встановити за найменуванням витрати сировини згідно з нормами рецептур, відображених у калькуляції вартості страв. Потім на підставі звітін завідуючих виробництвом і первинних документів про переміщення сировини, а також її списання на виготовлення страв і кулінарних виробів способом оберненого калькулювання складають контрольну відомість фактичного використання сировини порівняно з нормами (табл. 5.5). Це дає змогу встановити недовкладення сировини у вироби або нееквівалентну заміну сировинного набору у корисливих цілях.
Аналітична перевірка документів поєднується з використанням обліково-обчислювальних і логічних процедур. При цьому аналітичне перевіряють правильність застосування цін на конкретні товари, матеріали, розрахунки природних втрат, створення різних фондів за допомогою обліково-обчис-лювальних процедур щодо перевірки арифметичних операцій (таксування, підбиття підсумків та ін.), відображених
Таблиця 5.5
Їдальня "Юність"
Контрольна відомість використання сировини у виробництві громадського харчування, складена способом оберненого калькулювання за період з 1 січня 19 __ р. по 31 березня 19 __ р.
у первинних документах, облікових регістрах і машинограмах.
Аналітична перевірка документів із застосуванням обліково-обчислювальних контрольно-аудиторських процедур доцільна там, де ведеться тільки вартісний облік товарно-матеріальних цінностей. Насамперед це стосується роздрібної торгівлі, коли необхідно встановити облік товарів за їх номенклатурою і асортиментом. При цьому застосовують методичний прийом відновлення натурально-вартісного обліку обороту товарно-матеріальних цінностей.
Розглянемо відновлення натурально-вартісного обліку товарів у магазині "Будинок радіо" за ревізійний період (табл. 5.6).
Виявлено, що у підзвіті матеріально відповідальної особи реалізовано на 5 шт. більше радіоприймачів "Олімпік" на суму 150 грн., що відображено в обліку надходження їх від постачальників, а наявність радіоприймачів "Меридіан" в кількості 2 шт. на суму 100 грн. не підтверджена прибутковими документами. Наведені дані дають підставу вважати, що має місце порушення Положення про поставку товарів народного споживання з корисливою метою, що необхідно перевірити у процесі аудиту із застосуванням інших контрольно-аудиторських процедур (зустрічної перевірки документів, контролю операцій, а також слідчим способом).
Логічний спосіб перевірки документів поєднують з процедурами нормативно-правового регулювання правильності відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку, обгрунтованості фондоутворюючих показників, додержання законодавства щодо операцій, відображених у документах. Цей спосіб широко застосовують при контролі цін на реалі-зовані товари, використанні машин і обладнання, а також у випадках, коли у документах немає даних про їхні техніко-експлуатаційні характеристики.
Отже, використання у фінансово-господарському контролі та аудиті документальних методичних прийомів дає змогу дати кількісну і якісну оцінку виявлених недоліків, встановити відповідальних за них осіб і виявити розмір матеріальної відповідальності.

 
 

Цікаве

Загрузка...