WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бух. Облік товарних надбавок і валового доходу в роздрібній торгівлі - Реферат

Бух. Облік товарних надбавок і валового доходу в роздрібній торгівлі - Реферат

від'ємний запис:
Дт 41-2 - Кт 42-2 - 100
Для того, щоб можна було скласти бухгалтерські проводки на списання з рахунку 41, субрахунок "ПДВ на товари, що не надійшли", нарахованих попередньо товарних надбавок в сумі ПДВ на ці товари, до бухгалтерських записів товарних надбавок в товарно-грошових звітах про надходження товарів: Дт 41-2 - Кт 42-2 "Товарні надбавки" необхідно ввести додаткову графу "ПДВ на передоплачені товари, що надійшли".
В тому разі, якщо за здійсненою передоплатою товарів постачальнику (оп. 1.3 прикладу 1) товари в місяці здійсненої передоплати не отримані, товарна надбавка, нарахована на суму сплаченого постачальнику ПДВ (Дт 41-2 - Кт 42-2 - 100) залишиться як сальдо на рахунку 41 "Товари", субрахунок "ПДВ на товари, що не надійшли" до надходження від постачальника передоплачених товарів.
Очевидно, що запис Дт 41-2 - Кт 42-2 (оп. 1.3) на збільшення вартості товарів на суму ПДВ у складі передоплат товарів постачальникам не потрібний. Але поки Інструкція діє, її треба виконувати. Трудно пояснити необхідність і економічну доцільність цього запису. В пункті 5 Інструкції слід було вказати, що до ПДВ в складі незбалансованих протягом звітного місяця авансових платежів (передоплат) це положення не відноситься, і в цьому разі вартість товарів на суму сплаченого ПДВ не збільшується. На думку автора, при передоплаті товарів постачальнику, що на підприємство не надійшли, нараховувати на суму сплаченого ПДВ товарну надбавку на товари недоцільно. Такий запис економічно не обгрунтований і на платежі до бюджету податку на додану вартість не впливає.
За Інструкцією з бухгалтерського обліку податку на додану вартість сума товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, визначається як сума залишку товарних надбавок на початок місяця і товарних надбавок за звітний місяць, зменшена на суму товарних надбавок, що припадають на залишок не реалізованих на кінець звітного місяця товарів. Товарні надбавки, нараховані на товари за звітний місяць, мають бути зменшені на суми товарних надбавок , списаних на зменшення в звітному місяці до визначення попереднього кінцевого сальдо на рахунку 42-2 . Без цього розрахунок буде не точний, не об'єктивний.
Суми товарних надбавок, що припадають на залишок не реалізованих товарів на кінець звітного місяця, визначаються як добуток вартості залишку нереалізованих товарів за обліковими продажними цінами на середній відсоток товарних надбавок за звітний місяць згідно з розрахунком.
Середній відсоток товарних надбавок визначається діленням суми товарних надбавок на залишок товарів на початок звітного місяця і товарних надбавок на придбані товари за звітний місяць за вирахуванням суми обороту по дебету рахунку 42-1 "Товарні надбавки" на інші списання товарів, помноженої на 100, на суму реалізованих у звітному місяці товарів і залишку товарів на кінець звітного місяця.
Змінився з 1.10.97 р. також порядок відображення в обліку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів. По-новому від'ємний запис способом сторно на визначену за розрахунком суму товарних надбавок (включаючи ПДВ), що відноситься до реалізованих товарів, наступний:
Дт 80 "Прибутки і збитки"
Кт 42-1(2, 3), "Товарні надбавки"
Обчислена за розрахунком сума реалізованих товарних надбавок розподіляється у порядку, що діяв раніше, тобто двома позитивними записами:
Дт 80 - Кт 68, субрахунок "3 податку на додану вартість"
Дт 80 - Кт 80, ст. "Реалізована торговельна націнка".
Отже, реалізовані товарні надбавки згідно з розрахунком за звітний місяць на рахунку 46 "Реалізація" не відображаються.
Нарахування товарних надбавок, списання їх на зменшення та відображення в обліку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, згідно з Інструкцією наглядно показано на загальній схемі бухгалтерського обліку товарних надбавок в роздрібній торгівлі ( рис. 1)
Рисунок 1
ЗАГАЛЬНА СХЕМА
бухгалтерського обліку товарних надбавок в роздрібній торгівлі
41 - 2 42 - 2 41 -2
3 1
2
80
4
68
5 5 80
80
6 6
.
Зміст записів за загальною схемою бухгалтерського обліку товарних надбавок в роздрібній торгівлі:
1. Нарахування товарних надбавок в сумі ПДВ на отримані товари та ПДВ від сум здійснених передоплат за товари постачальникам.
2. Нарахування торговельної націнки підприємства на покриття витрат обігу торгівлі та створення валового доходу або відображення в обліку отриманої від постачальника торговельної знижки.
3. Списання товарних надбавок у зв'язку з іншим (крім реалізації за готівку) вибуттям товарів.
4. Списання товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, згідно з розрахунком за звітний місяць способом червоного сторно.
5. Відображення в обліку податкового зобов'язання з ПДВ від обороту за готівку, розрахунковий період якого настав.
6. Відображення в обліку реалізованої торговельної націнки (валового доходу).
За теорією бухгалтерського обліку від'ємний (сторнувальний) запис у цьому разі (п. 5 Інструкції) застосовуватись не може. Крім того, розробники Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість не врахували, що й аналітичний облік повинен вестись правильно і раціонально. Інструкцією також не встановлено, як повинна обчислюватись сума ПДВ, що входить до реалізованих товарних надбавок за розрахунком їх на реалізовані товари. Очевидно, що вона має визначатись за даними підсумків касових апаратів і податкових накладних на товари, реалізовані за безготівковим розрахунком.
На наш погляд, запис на списання реалізованих товарних надбавок повинен бути зроблений на бухгалтерських рахунках позитивними числами в наступному порядку:
1. Дт 42-1(2, 3) "Товарні надбавки"
Кт 68, субрахунок "3 податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав" - на суму податку на додану вартість, що входить до товарних надбавок на реалізовані товари за підсумковими даними касових апаратів за звітний місяць, і
2. Дт 42-1(2, 3) "Товарні надбавки"
Кт 80 "Прибутки і збитки", ст. "Реалізована торговельна націнка" - на суму валового доходу згідно з розрахунком реалізованої торговельної націнки або одною складною бухгалтерською проводкою:
Дт 42-1(2, 3) - Кт 68 і Кт 80.
В цьому разі рівнозначні записи на бухгалтерських рахунках економічно обгрунтовані і зрозуміліші. Збільшення валового доходу не прийдеться записувати по дебету рахунка 80 "Прибутки і збитки", тобто створювати дохід за рахунок прибутку підприємства, що за економічним змістом цієї операції недопустимо.. Такий підхід до обліку реалізованих товарних надбавок має також важливе значення дляправильної організації аналітичного обліку.
Сума податку на додану вартість від суми товарів, реалізованих за безготівковим розрахунком покупцям -

 
 

Цікаве

Загрузка...