WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теорія обліку та організація облікової діяльності (наукова робота) - Реферат

Теорія обліку та організація облікової діяльності (наукова робота) - Реферат

динамічного бухгалтерського обліку наступні:
а) принцип капіталу;
б) принцип фінансового результату;
в) принцип доходів;
г) принцип понесених витрат.
Щоб знати вартість підприємства, його майна в цілому, необхідно застосувати абсолютно інший вид обліку, а саме - актуарний.
4.4. Актуарний облік - це система, яка використовує метод подвійного запису і надає інформацію про зміну ринкової вартості підприємства.
Податковий облік. Після першої світової війни, не без опору підприємців, народились перші податки на доходи підприємств. З цього моменту податкові органи почали цікавитися тим, що є кращим джерелом інформації про фінансові результати платників податку, тобто бухгалтерським обліком.
Саме поняття податкового обліку з'явилося в нашій країні з прийняттям у 1997 році Закону України "Про податок на додану вартість" та Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". Дані правові акти, на жаль, не містять визначення податкового обліку, не формулюють його принципів, завдань, методів та цілей.
Податковий облік пов'язаний з веденням спеціальної податкової документації і складанням податкової звітності. Цілі та користувачі фінансового та податкового обліку - різні. Норми, встановлені в податковому обліку, можуть застосовуватись в бухгалтерському обліку тільки в тому випадку, якщо вони введені в національні стандарти бухгалтерського обліку. Порядок оподаткування встановлений Законом України "Про систему оподаткування" та "Про порядок встановлення ставок, податків і зборів (обов'язкових платежів), інших елементів податкових баз, а також пільг на оподаткування".
4.5. Креативний облік - термін, який часто перекладають як творчий облік. Раніше подібна "творчість" зводилася до вуалювання і викривлення облікових даних. Тепер креативний облік розглядається як результат облікової політики і втрачає свій негативний відтінок.
Креативний облік - це будь-який науковий метод. який не відповідає загальноприйнятій практиці або встановленим стандартам та принципам. Креативний облік є позитивним тоді, коли використовується без прямого порушення законодавства для відображення основних тенденцій у зміні вартості бізнесу і достовірної картини стану справ фірми, особливо, якщо не існує інших методів відображення в обліку нової операції.
Соціальний облік є окремим видом обліку, а, скоріше, розширенням меж традиційного бухгалтерського обліку. Це розширення представлено двома напрямками. Першийнапрямок пов'язаний з необхідністю збільшення складу показників бухгалтерської звітності в інтересах потреб користувачів. Другий - концентрує увагу на обліку соціальних витрат, основна частина яких пов'язана з екологією.
4.6. Статистичний бухгалтерський облік - це облік, основною метою якого є визначення того, чи дозволить реалізація (продаж) всіх активів підприємства на даний момент одержати суму, необхідну для сплати його кредиторської заборгованості.
Фундаментальна мета статичної бухгалтерії полягає у з'ясуванні, через певні проміжки часу, рівня покриття кредиторської заборгованості. Щоб досягнути цієї мети, необхідно щорічно виконувати наступні операції:
" провести інвентаризацію реальних активів, оцінивши їх за вартістю потенційного продажу;
" оцінити кредиторську заборгованість;
" визначити на момент інвентаризації величину власного капіталу (активи мінус кредиторська заборгованість);
" порівняти одержану суму власного капіталу з аналогічною сумою на дату, яка передує інвентаризації (за умови виправлення суми на величину вкладень або вилучень з капіталу) з тим, щоб визначити фінансовий результат звітного періоду.
Система статичного обліку дозволяє відносно правильно оцінити майновий стан підприємства, але з неминучим викривленням фінансового результату. Статичний облік необхідний для кредиторів і тих, хто цікавиться гарантіями повернення вкладених засобів. Саме така система поглядів необхідна аудиторам, але не керівнику фірми.
Стратегічним обліком називається певний спосіб відображення фінансових і облікових проблем підприємства. Стратегічний облік фокусується на певних ключових елементах діяльності підприємства, яка дає можливість створювати економічні цінності і називається "С-циклом". Модель "С-цикл" концентрується на чотирьох основних елементах стратегічного обліку: зобов'язаннях, потенційних можливостях (потенціалі), витратах і контролі.
Стратегічний облік - це фінансовий аналіз проблем, що пов'язані з чотирма факторами: зобов'язаннями, контролем, готівкою (витрати) та потенціалом (чотири "С" - commitment, control, cash (cost), capability).
З теорії "С-циклу" випливають принципи, на основі яких можна розглядати фінансові проблеми підприємств різних форм власності та господарювання.
Рис.11. "С-цикл"
Статистичний облік вивчає, контролює і узагальнює масові явища і процеси відтворення матеріальних благ та суспільних відносин в господарстві. При цьому статистика розглядає різні питання щодо виробництва і реалізації, грошей і товару, людей і машин. Ці відомості допомагають аналізувати результати різних процесів і прогнозувати їх подальший розвиток.
Статистичний облік передбачає інформацію про масові кількісно однорідні явища господарського та соціального стану підприємства. Хоча частина статистичної інформації використовується всередині підприємства, основні її користувачі - органи державного управління, громадські організації та бізнесмени на регіональному, народногосподарському і транснаціональному рівні.
4.7. Облік людський ресурсів. Сила будь-якого підприємства залежить від того кадрового потенціалу, який в ньому присутній. Проте людські ресурси є об'єктом тільки статистичного обліку.
Оперативний облік дає можливість швидко (звідси його назва - оперативний) отримати необхідну інформацію для найбільш ефективного управління підприємством та його структурними підрозділами для контролю за процесами і фактами господарського життя на окремих ділянках виробничої і фінансової діяльності, а також своєчасно виявляти будь-які недоліки в роботі.
Рис.12. Завдання оперативного обліку
Оперативний облік ґрунтується на первинних документах: нарядах, табелях, накладних, супровідних листах тощо. Дані використовуються для щоденного контролю та керівництва господарськими процесами безпосередньо під час їх здійснення.
Залежно від характеру об'єктів оперативного обліку використовують натуральні, трудові і грошові вимірники.

 
 

Цікаве

Загрузка...