WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теорія обліку та організація облікової діяльності (наукова робота) - Реферат

Теорія обліку та організація облікової діяльності (наукова робота) - Реферат

документації з бухгалтерського обліку стандарт означає комплекс документально оформлених правил ведення обліку. Кожне з цих правил визначає термінологію, методи, способи, суть обліку при відображенні того чи іншого явища.
Стандарти обліку поділяються на два види: міжнародні та внутрішні (національні). Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку - стандарти, які розроблюються Комітетом міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (КМСБО) і рекомендовані до застосування. Внутрішні (національні) стандарти - нормативи з бухгалтерського обліку, які видаються для внутрішнього користування окремою країною.
Стандарти в основному відносяться до фінансового обліку та звітності. Порядок реєстрації та обробки інформації управлінської бухгалтерії визначається підприємством самостійно та не регламентується інструкціями і стандартами.
В кожній країні розробкою принципів та стандартів займаються спеціальні організації.
В Україні розробкою принципів та стандартів займається Міністерство фінансів.
Розробка та удосконалення стандартів є важливим елементом системи обліку та звітності в країнах з розвиненою економікою. По-перше, вони забезпечують зіставленість бухгалтерської документації, як між будь-якими підприємствами, так і за окремі звітні періоди; а, по-друге, стандарти є умовою доступності звітної інформації для різних її користувачів.
Основою стандартів та головною вимогою до фінансової звітності є правдиве відображення фінансового стану підприємства та його фінансових результатів у реальному часі.
Розробка положень (стандартів) з бухгалтерського обліку базується на загальноприйнятих методологічних принципах, передбачених міжнародними стандартами і особливостями національної системи бухгалтерського обліку.
3.2. Структура Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні має наступний вигляд:
" вступ;
" опис сутності;
" розкриття інформації, яка повинна обов'язково знайти відображення у звітності тапримітках до неї;
" необхідні пояснення (примітки), що регулюють процедуру практичного застосування окремих вимог;
" дата набуття чинності.
Кожне Положення присвячене окремій темі бухгалтерського обліку.
3.3.
Рис.7. Класифікація стандартів за економічним змістом
4. Види обліку
Для всебічного відображення складної і багатогранної діяльності окремих підприємств, організацій, а також всього процесу суспільного відтворення використовують різні види обліку, кожний з яких має свої конкретні об'єкти, завдання і особливості. Проте, всі вони діють не ізольовано, а взаємодоповнюють один одного, створюючи єдину систему господарського обліку.
Мета всіх видів обліку - забезпечити управлінські органи інформацією про стан розвитку процесу відтворення, а предмет - різні сторони цього процесу.
4.1. Бухгалтерський облік призначений для збору, реєстрації, обробки та передачі інформації про діяльність підприємствам зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Він є упорядкованою системою збирання, класифікації, реєстрації та узагальнення інформації в грошовому вимірнику про майно, капітал та зобов'язання підприємства та їх руш шляхом суцільного, безперервного і документального обліку всіх господарських операцій.
Розглянувши рисунок 8 можна ознайомитись з послідовністю обробки облікової інформації.
Рис. 8. Послідовність фази циклу обробки облікової інформації
Процес бухгалтерського обліку діяльності підприємства можна поділити на декілька стадій (етапів).
Рис. 9. Стадії процесу бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік охоплює всі сторони діяльності підприємства, об'єктами бухгалтерського обліку є майно, господарські операції та джерела формування майна.
Техніка ведення бухгалтерського обліку на підприємстві:
Рис. 10. Схема техніки ведення бухгалтерського обліку
В залежності від користувачів бухгалтерської інформації розрізняють наступні підсистеми (види) бухгалтерського обліку: управлінський облік та фінансовий облік.
4.2. Управлінський бухгалтерський облік спрямований на формування інформації для прийняття управлінських рішень внутрішнім користувачам. Він не регулюється загальноприйнятими принципами та організується підприємством самостійно, є його комерційною таємницею.
Управлінський облік забезпечує підготовку і аналіз бухгалтерської інформації, щоб допомогти керівництву в управлінні, плануванні і контролі діяльності підприємства, оскільки надає інформацію про формування собівартості, забезпечує даними про відхилення фактичних показників від прогнозних значень в оперативному порядку.
Основними завданнями управлінського бухгалтерського обліку є:
" облік витрат і калькулювання собівартості продукції;
" внутрішньо фірмове бухгалтерське планування на основі використання облікової методології, принципу подвійного запису та бухгалтерських рахунків.
Фінансовий бухгалтерський облік забезпечує бухгалтерське оформлення і реєстрацію господарських операцій, узагальнення інформації на рахунках і регістрах обліку, ведення зведеного обліку і складання фінансової звітності, забезпечує контроль за використанням ресурсів у процесі господарської діяльності, а також забезпечує інформацією зовнішніх і внутрішніх користувачів.
Порядок ведення фінансового бухгалтерського обліку суворо регламентується спеціальними загальноприйнятими принципами, положеннями, правилами і стандартами. Дотримання цих нормативних вказівок є обов'язковою вимогою при формуванні облікової інформації.
Фінансовий облік призначений давати інформацію про загальний фінансовий стан і загальну рентабельність підприємства.
Ці два види обліку різні. По-перше, вони формують інформацію для різних користувачів. По-друге, у фінансовому обліку витрати розглядаються в загальній сумі, тоді як управлінський облік відслідковує поведінку витрат (зміну витрат в залежності від обсягів діяльності) і тенденції змін витрат в залежності від рішень, які приймаються, здійснює контроль витрат.
4.3. Динамічний бухгалтерський облік - це система реєстрації фактів господарського життя, головною метою якого є вимірювання (безперервне або через близькі інтервали часу) ефективності господарської діяльності підприємства. Ефективність може вимірюватись по-різному в залежності від тієї чи іншої економічної системи. При цьому оцінка майнового стану підприємства викривляється.
Справжнім ідеологом динамічного обліку був видатний російський бухгалтер О.П.Рудановський.
Основні принципи

 
 

Цікаве

Загрузка...