WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Типові операції - Реферат

Типові операції - Реферат

проводок типових операцій можуть нетільки запитуватися під час вводу типової операції або визначатися по сумі операції з допомогою коефіцієнтів, але і обчислюватися по довільних формулах.
Ввід формули. Для задання або коректування формули слід підвести курсор в другу стрічку графи "Коефіцієнти, Тип. зміст, Формула" і натиснути Enter. В нижній частині екрану з'явиться вікно з п'яти стрічок, в якому можна вводити і редагувати текст формули.
При заданні формули Ви можете використовувати ті ж клавіші редагування, що і при вводі полів запитів і списків (див. розд.2.12). Вікно розглядається як одна велика стрічка, так що Вам не потрібно натискати Enter для переносу частини формули на нову стрічку, якщо її текст не поміщається в одній стрічці. Закінчивши ввід, натисніть клавішу Enter. Натиснення Esc перерве редагування формули, при цьому зміни в текст формули внесені не будуть.
Формат формул. Формула може складатися з одного або кількох виразів або команд, розділених між собою крапкою з комою ";". Вирази в формулі розраховуються (а команди виконуються) почергово, тобто зліва направо. Кожний слідуючий вираз в формулі може використовувати результат розрахунку попереднього. В суму проводки заноситься результат, обчислений з допомогою останнього виразу в формулі.
Вирази складаються зі слідуючих елементів:
" чисел (при цьому у чисел з десятковою частиною ціла і десяткова частини повинні розділятися крапкою, а не комою, наприклад, "1.5", а не "1,5");
" знаків арифметичних виразів ( " + " - додавання, " - " - віднімання, " * " - множення, " / " - ділення);
" круглих дужок, які визначають порядок обчислення виразів;
" макроімен, які використовуються для посилання на суми попередніх проводок, суму операції, результат обчислення попереднього виразу в формулі, залишки і обороти по рахунках бухгалтерського обліку і т.д.;
" викликів функцій.
Команди починаються з символа "!". В формулах сум проводок використовуються тільки команди установки періоду розрахунку залишків і оборотів по рахунках (див. нижче).
Зауваження.
1. Довжина кожного виразу в формулі не може перевищувати 150 символів.
2. Відповідно з загальною практикою операції множення і ділення виконуються раніше, ніж операції додавання і віднімання, якщо інший порядок не встановлено дужками.
Функції. Для змін значень чисел і виразів можна використовувати функції:
Ц(вираз) - перетворює вираз в ціле число, відкидаючи від нього десяткову частину, наприклад, Ц(1.8) рівне 1, Ц(-1.9) рівне -1.
ОКР(вираз ) - округлює вираз до n знаків в десятковій частині, наприклад, ОКР(1.7) рівне 2.
Зауваження.
ОКР(1.5) рівне 2, ОКР(2.5) рівне 3, ОКР(1.051) рівне 1.1 і т.д. - в подібних "сумнівних" випадках округлення проводиться до більшого по абсолютній величині числа.
Умовний оператор. Різновидом функції є умовний оператор, який дозволяє в залежності від виконання або невиконання деякої умови вибрати один з двох варіантів розрахунку. Формат умовного оператора:
?(умовавираз1вираз2)
Якщо умова істинна, результатом обчислення умовного оператора буде вираз1, якщо умова фальшива - вираз2.
Умова може конструюватися з арифметичних виразів з допомогою операторів порівняння:
- більше;
= - більше або дорівнює;
= - дорівнює;
- не дорівнює.
Результати порівняння можуть комбінуватися з допомогою логічних операцій:
" НЕ - логічне заперечення (НЕ вираз істинний тоді і тільки тоді, коли вираз фальшивий);
" И- логічне "і" (вираз1 И вираз2 істинні тоді і тільки тоді, коли і вираз1, і вираз2 істинні);
" ИЛИ - логічне "або" (вираз1 ИЛИ вираз2 істинні тоді і тільки тоді, коли або вираз1, або вираз2, або обидва ці вирази істинні).
Зауваження.
1. При обчисленні умови спочатку обчислюються числові вирази, які використовуються в умові. Потім (якщо інший порядок не встановлений дужками) застосовуються оператори порівняння, потім застосовується логічне "НІ", потім - оператори "И", і останніми - оператори "ИЛИ". Якщо Ви не впевнені в порядку обчислення, використовуйте круглі дужки.
2. Умовні оператори можуть бути "вкладеними": і в умові, і в виразі1, і в виразі2 можуть використовуватися умовні оператори.
Приклади:
?(СКК46>0СКК46) - якщо СКК46 (кредитове сальдо по рахунку 46 на кінець періоду, див.нижче) більше нуля, то результат обчислення умовного оператора дорівнює значенню СКК46, в противному випадку - нулю;
?(Х<0Х*0.12) - якщо Х (значення попереднього виразу в даній формулі, див. нижче) менше нуля, то результат обчислення умовного оператора дорівнює нулю, в противному випадку - Х, помноженому на 0.12.
5.7. Макроімена і команди в формулах
Макроімена використовуються для посилань на результати обчислень попереднього виразу в формулі, на суму операції, на суми попердніх проводок, значення параметрів субконто і т.д. Найчастіше використовуються слідуючі макроімена:
" Х - результат попереднього виразу в даній формулі (якщо вираз є першим в формулі, то Х - сума операції, перетворена з допомогою коефіцієнтів);
" Х0 - сума операції (не перетворена з допомогою коефіцієнтів, тут 0 - цифра "нуль");
" Хn - сума проводки з номером n в даній типовій операції (ця проводка повинна знаходитися до біжучої проводки);
" Вn - сума в валюті з проводки з номером n даної типової операції (ця проводка не повинна знаходитися нижче біжучої);
" Нn - кількість з проводки з номером n в даній типовій операції (ця проводка не повинна знаходитися нижче біжучої).
Для посилань на ціни і параметри субконто використовуються макроімена:
" СЦnД - ціна субконто, вибраного в дебеті проводки з номером n;
" СЦnК - ціна субконто, вибраного в кредиті проводки з номером n;
" СНnД.m - значення параметра з номером m субконто, вибраного в дебеті проводки з номером n;
" СНnК.m - знач. параметра з номером m субконто, вибраного в кредиті проводки з номером n.
Для посилань на константи (див. розд.3.7) використовуються макроімена:
" Кn - константа з номером n (n - ціле число від 0 до 99999).
Зауваження.
В макроіменах використовуються тільки російські букви.
Приклади:
Х0 - сума операції (не перетворена з допомогою коефіцієнтів);
Х2 - сума проводки з номером 2;
Х - результат обчислення попереднього виразу в формулі (якщо вираз в формулі стоїть першим, то Х - сума операції, перетворена з допомогою коефіцієнтів);
Н1 - кількість з проводки з номером 1;
К1001 - значення константи з номером 1001;
СЦ2К - ціна субконто, використаного по кредиту проводки з номером 2;
СН2К.1 - значення першого парам. субконто, використаного по кредиту проводки з номером 2;
СН1Д.2 - значення другого парам. субконто, використаного по дебету проводки з номером 1.
Макроімена для підсумків по рахунках. З допомогою макроімен в формулах для підрахунку сум проводок можна посилатися на підсумки і

 
 

Цікаве

Загрузка...