WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Три варіанти організації аналітичного обліку продукції підприємства - Реферат

Три варіанти організації аналітичного обліку продукції підприємства - Реферат


на початок місяця
Сума відхилень на відвантажену (реалізовану) готову продукцію визначається множенням облікової вартості відвантаженої готової продукції на середній відсоток відхилень і діленням отриманого добутку на 100. Для розрахунку відхилень на відвантажену (реалізовану) готову продукцію ре-комендується складати спеціальний розрахунок за формою таблиці 7.
Д-т901 -К-т26- 5664,00
Д-т 947-К-т 26- 12,00
Разом- 5676,00
Розрахунок відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від вартості її за обліковими цінами, які відносяться до реалізова-ної продукції, складається наприкінці місяця. За розрахунком визначається та списується з рахунка 26 "Готова продукція", аналітичний рахунок "Відхилення виробничої собівартості продукції від облікової її вартості", сума відхилень, що відноситься до реалізованої продукції та іншого її вибуття. На субрахунку 901
"Собівартість реалізованої готової продукції" та інших рахунках виз-начається фактична виробнича собівартість реалізованої продукції та продукції, що вибула з інших причин, але прирівнюється дореалізованої продукції. Розрахунок складає бухгалтерія за даними аналітичного обліку відхилень та синтетичного обліку готової продукції.
РОЗРАХУНОК
на списання відхилень виробничої собівартості готової продукції
від її облікової вартості, які відносяться до реалізованої продукції
за _________200_ р.
№ п/п
Зміст
Сальдо на початок
МІСЯЦЯ
Надійшло за
МІСЯЦЬ
Разом (гр. 3 + гр 4) Сер від-соток від-хилень (п 2гр. 5 х ЮОп. 1 Ф 5) Вибуло продукції за місяць Списання відхилень (гр. 7, 8, 9 хгр 6) : 100
відван-тажено покупцям відпущено власній тор-гівлі Інше вибуття
на реа-лізовану продук-цію на продукцію для власної торгівлі на інше вибут-тя
1
Готова продукція 428310 316718 745028 X 322810 28115 748 X X X
2
Відхилення +642 -12668 -12026 1,614 X X X -5210 -454 -12
Відвантажена покупцям готова продукція, а також продукція, відпущена у власну роздрібну торгівлю, списана із підзвіту матеріально відповідальних осіб, відображається в бухгалтерському обліку проведенням:
Д-т 901 "Собівартість реалізованої готової продукції";
К-т 26 "Готова продукція" - за обліковими цінами на суму 350925 грн (322810 + 28115).
Згідно з розрахунком, на зменшення облікової вартості реалізованої готової продукції має бути віднесена від'ємна сума відхилень - 5664 фн (5210 + 454), для чого необхідно зробити від'ємний запис на рахунках способом червоного сторно:
Д-т 901 "Собівартість реалізованої готової продукції";
К-т 26 "Готова продукція", аналітичний рахунок "Відхилення виробничої собівартості продукції від облікової її вартості", - 5664.
У результаті цього запису на дебеті субрахун-ка 901 "Собівартість реалізованої готової продукції" буде відображено фактичну виробничу собі-вартість реалізованої готової продукції в сумі 345261 грн (350925 - 5664).
Якщо прийняти, що інше вибуття готової продукції - це сума природного убутку продукції, виявленого при інвентаризації, то сума відхилення, яка відноситься до облікової вартості цієї продукції, у сумі 12 грн має бути відображена в бухгалтерському обліку проведенням:
Д-т 949 "Інші витрати операційної діяльності";
К-т 26 "Готова продукція", аналітичний рахунок "Відхилення виробничої собівартості продукції від облікової її вартості", - 12.
Разом списано відхилень (-) 5676 грн.
В управлінському обліку з метою визначення рентабельності виготовлення та реалізації кожного виду (групи) готової продукції необхідний окремий аналітичний облік доходів і фактичної виробничої собівартості реалізованої продукції. У цьому разі за розрахунками відхилення списуються на окремі аналітичні рахунки реалізованої готової продукції.
Для аналітичного обліку названих вище відхилень до рахунка 26 "Готова продукція"
Третій варіант організації бухгалтерського обліку готової продукції доцільно застосовувати і в тому випадку, коли можливе застосування першого та другого варіантів аналітичного обліку готової продукції. Ви-ходячи з конкретних умов роботи головний бухгалтер (бухгалтер) підприємства самостійно вирішує, який із варіантів організації аналітичного обліку готової продукції доцільно застосовувати.
треба відкрити окремий загальний аналітичний рахунок "Відхилення виробничої собівартості продукції від облікової ЇЇ вартості". Якщо потрібно точніше визначити собівартість продукції, аналітичні рахунки відхилень можуть бути відкриті в розрізі окремих видів (груп) готової продукції.
Аналітичний кількісно-сумовий облік та складський кількісний облік готової продукції в цьому разі ведеться за обліковими розрахунково-відпускними (плановими) цінами.
З метою визначення фактичної виробничої собівартості реалізованої готової продукції на субрахунку 901 "Собівартість реалізованої готової продукції" списану на цей субрахунок суму реалізованої продукції за обліковими розрахунково-відпускними цінами необхідно ско-ригувати до фактичної виробничої собівартості. Для цього за спеціальним розрахунком необхідно визначити суму відхилень, яка припадає на відвантажену (відпущену) покупцям готову продукцію.
Враховуючи специфіку роботи підприємства, слід застосовувати такий спосіб аналітичного обліку готової продукції, який найкраще підходить для цього підприємства. При значній кількості видів (груп) готової продукції найбільш доцільним і раціональним є облік продукції за розрахунково-відпускними (плановими) цінами з окремим аналітичним обліком відхилень фактичної собівартості готової продукції від її облікової вартості.
Підприємства можуть застосовувати також інші методи оцінки готової продукції, передбачені П(С)БО9 "Запаси" (методи ФІФО, ЛІФО, нормативних затрат), але способи їх застосування Інструкція не розкриває.

 
 

Цікаве

Загрузка...