WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Три варіанти організації аналітичного обліку продукції підприємства - Реферат

Три варіанти організації аналітичного обліку продукції підприємства - Реферат

ТРИ ВАРІАНТИ ОРГАНІЗАЦІЇ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВАУ сучасних умовах можливі три варіанти організації аналітичного обліку продукції підприємства:
Перший варіант. Окремі види або групи однорідної продукції обліковуються за фактичною виробничою собівартістю, визначеною станом на кінець звітного місяця.
Застосування цього варіанта аналітичного обліку готової продукції доцільне в разі виготовлення підприємством незначної кількості видів (груп) продукції. Готова продукція оприбутковується наприкінці місяця підсумком за місяць, а звіт про наявність та рух готової продукції складають один раз загалом за місяць.
Другий варіант. Рух окремих видів (груп) продукції протягом місяця обліковують за фактичною виробничою собівартістю на початок місяця.
За застосуванням і визначенням фактичної виробничої собівартості готової продукції аналогічний першому варіанту. Рух окремих видів (груп) продукції протягом місяця обліковують за фактичною виробничою собівартістю на початок місяця у зв'язку з необхідністю складання та бух-галтерської обробки звітів і документів про рух готової продукції 2-4 рази за місяць.
Третій варіант. Облік готової продукції за обліковими розрахунково-відпускними (плановими) цінами.
Застосування облікових розрахунково-відпускних (планових) цін на готову продукцію доцільне на виробничих підприємствах, які здійснюють масовий випуск продукції широкого асортименту. У цьому разі випущена з виробництва готова продукція оприбутковується протягом місяця за розрахунково-відпускними (плановими) цінами. Готову продукцію обліковують за обліковими розрахунково-відпускними (плановими) цінами із застосуванням відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від вартості її за обліковими цінами.
Розгляньмо детально ці три варіанти організації аналітичного обліку готової продукції підприємства.
ТРЕТІЙ ВАРІАНТ
В Інструкції про застосування нового Плану рахунків зазначено, що в аналітичному обліку можливе відображення готової продукції за обліковими цінами із застосуванням відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від вартості її за обліковими цінами.
Інструкція не уточнює, які облікові ціни на готову продукцію маються на увазі, хоча застосовуватися можуть різні облікові ціни. На думку автора, застосування в бухгалтерському обліку готової продукції відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від вартості її за обліковими цінами можливе та доцільне тільки в разі використання для спрощення обліку готової продукції розрахунково-відпускних (без ПДВ) цін на продукцію або планових цін.
Застосування облікових розрахунково-відпускних (планових) цін на готову продукцію доцільне на виробничих підприємствах, які здійснюють масовий випуск продукції широкого асортименту. У цьому разі випущена з виробництва готова продукція оприбутковується протягом
місяця за розрахунково-відпускними (плановими) цінами. На облікову вартість випущеної з виробництва готової продукції складають бухгал-терське проведення:
Д-т 26 "Готова продукція";
К-т 23 "Виробництво".
РОЗРАХУНОК відхилень фактичної виробничої собівартості виготовленої продукції
від облікової її вартості за ________ 200_ р.
№ з/п Назва готової продукції Облікова вартість випущеної готової продукції Фактична виробнича собівартість готової продукції. Відхилення
гр. 4 - гр. 3 гр. 3 - гр. 4
1 Виріб "А" 41575 41620 45 -
2 Виріб "Б" 31428 30896 - 532
і т.д., інша продукція - - 309 12490
Разом 329386 316718 354 13022
Наприкінці місяця після визначення фактичної виробничої собівартості випущеної готової продукції складають розрахунок відхилень фактичної виробничої собівартості продукції від вартості випущеної і оприбуткованої продукції за розрахунково-відпускними цінами. При цьому фактичну виробничу собівартість з обліковою вартістю продукції порівнюють за кожним видом (групою) продукції і визначають відхилення: додатне (+) та від'ємне (-). Визначені за цим розрахунком відхилення відображають у бухгалтерському обліку таким самим бухгалтерським проведенням, як випуск із виробництва готової продукції за обліковими цінами, але суму від'ємних відхилень записують у синтетичному та аналітичному обліку від'ємним (червоним) сторнувальним записом:
1. Д-т 26 "Готова продукція"
К-т 23 "Виробництво" - на суму додатних (+) відхилень,
або
2. Д-т 26 "Готова продукція"
К-т 23 "Виробництво" - на суму від'ємних (-) відхилень.
Розрахунок відхилень фактичної собівартості продукції від вартості її за обліковими цінами складають за формою таблиці 6 після визначення наприкінці місяця фактичної собівартості випущеної з виробництва готової продукції.
Д-т 26 К-т 23- 354,00
Д-т 26 К-т 23- 13022.00
Разом- 12668,00
На встановлені за розрахунком суми відхилень фактичної виробничої собівартості випущеної продукції від вартості її за обліковими цінами за звітний місяць необхідно скласти два контирування:
1. Д-т 26 "Готова продукція"
К-т 23 "Виробництво" - 354
2. Д-т 26 "Готова продукція"
К-т 23 "Виробництво" - 13022
Разом- 12668
В основі такого розрахунку має бути за Інструкцією рівень (середній відсоток) відхилень виробничої собівартості готової продукції від її облікової вартості. Середній відсоток відхилень визначається за формулою:
Сума відхилень Сума відхилень Сума відхилень,
на початок + на випущену = списаних на
місяця продукцію зменшення
за звітний місяць за місяць, х 100
Сума вартості залишку Сума вартості готової
продукції + випущеної продукції
за обліковими цінами за обліковими цінами

 
 

Цікаве

Загрузка...