WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Характеристика бухгалтерських рахунків (документ. Огляд) - Реферат

Характеристика бухгалтерських рахунків (документ. Огляд) - Реферат

Кт 68 - (-) сума).
В аналітичному обліку до рахунку 33 "Капітальні вкладення" суми сплаченого ПДВ на будівельні матеріали, обладнання для установки і роботи, виконані сторонніми підприємствами і організаціями, необхідно виділити на окрему статтю затрат "Податок на добавлену вартість".
Аналогічно відображають при необхідності на дебеті рахунку 03 "Ремонт основних засобів" витрати на ремонти основних засобів, які списуються з кредиту цього рахунку після закінчення і приймання ремонтних робіт на дебет рахунків витрат виробництва (20, 26 і ін.), витрат обігу (44), або за рахунок створеного ремонтного фонду (пп. 4.175 - 4.176).
4.11. При наявності на підприємстві нематеріальних активів і зносу нематеріальних активів вони обліковуються:
- нематеріальні активи (рахунок 04) - на окремому аналітичному рахунку до рахунку 01 "Основні засоби";
- знос нематеріальних активів - на окремому аналітичному рахунку до рахунку 02 "Знос основних засобів".
У складі нематеріальних активів відображають придбані підприємством права користування землею, водою, іншими
значення, старіння і зношення, передані іншид підприємствам, організаціям і установам (п.п. 4.149, 4.167) Одночасно вартість матеріальних цінностей (матеріалів запасних частин і т. п.) від ліквідації основних засобі] приходуються на відповідні рахунки з кредита рахунку 87 анал. рахунок "Статутний фонд".
76, анал. рахунок "Розрахунки з органами Держстраху" -на суму втрат основних засобів від вогню, стихійного лиха і т п., що підлягає поверненню органами Держстраху. Рештг суми втрат відображається в обліку в указаному вищ< порядку, як ліквідація основних засобів.
81 "Використання прибутку" - на залишкову вартісті основних засобів, безоплатно переданих іншим підприємства" (організаціям).
У разі реалізації та іншого вибуття основних засобії фінансовий результат визначається, виходячи з їх продажно вартості, зменшеної на залишкову вартість і суму податку н< добавлену вартість з урахуванням витрат, пов'язаних ;
вибуттям основних засобів, і вартості матеріальних цінностей одержаних від вибуття їх.
Таким чином, ліквідація основних засобів і її результаті відображаються на аналітичному рахунку "Статутний фонд".
Малі підприємства, які використовують Рекомендації п< веденню бухгалтерського обліку і застосуванню облікових" регістрів на малих підприємствах (повідомлені листомд Міністерства фінансів України від 27.09.91 р. № 18-09), "o також спільні підприємства з іноземними інвестиціями й господарські товариства ліквідацію основних засобів" відображають на рахунку 46 "Реалізація" наступними" записами: ш
по дебету рахунку 46, на окремому аналітичному рахункуЦВ відображають з кредита рахунку 01 "Основні засоби "|| балансову вартість основних засобів, що ліквідуються, і різних рахунків - витрати по ліквідації основних засобів;
по кредиту рахунку 46 відображають у кореспонденції з дебетом рахунку 02 "Знос основних засобів" суму нарахованого зносу і рахунків обліку виробничих запасів вартість матеріальних цінностей, одержаних від ліквідації зсновних засобів в оцінці можливого використання або зеалізації.
(20, 26, 44 і ін.), і на дебет рахунку 81 "Використання прибутку" відносять решту суми орендної плати; по дебету рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом" відображають суму ПДВ. При цьому кредитують рахунок 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" - на загальну суму орендної плати, що підлягає перерахуванню орендодавцю (п. 4.168).
4.12.5. У тому випадку, коли орендна плата внесена авансом за наступний період, її відображають по дебету рахунку 31 "Витрати майбутніх періодів", (або за Рекомендаціями рахунку 76) з послідуючим списанням при настанні відповідного звітного періоду на рахунки витрат виробництва і обігу, використання прибутку та розрахунків з бюджетом по ПДВ (п. 4.132).
Майно, передане в оренду, продовжують обліковувати на рахунку 01 "Основні засоби".
В орендну плату не включається оплата послуг, які згідно з договором оренди зобов'язується надавати орендодавець, а також затрати на утримання орендованого майна і відрахування на його викуп.
Витрати, понесені орендарем на капітальний ремонт орендованих будівель (приміщень) нежитлового призначення, підлягають амортизації щомісячно рівними долями протягом строку дії договору оренди.
Рахунок 02 "Знос основних засобів"
4.13. На цьому пасивному рахунку відображають наявність і рух зносу основних засобів. Сума зносу діючих основних засобів відображається в обліку щомісячно на основі розрахунку їх амортизації на повне відновлення за встановленими нормами. Знос відображається також по основних засобах, одержаних безкоштовно, в тому числі від орендаря, по капітальних вкладеннях в орендовані основні засоби за даними, вказаними в актах прийомки. Сума зносу основних засобів, що були в експлуатації, придбані підприємством за плату, визначається за даними платіжних документів.
Сума зносу основних засобів житлового фонду визначається і відображається в обліку за нормами амортизації на повне відновлення (амортизаційний фонд на повне відновлення по житловому фонду не нараховується).
Вартість нематеріальних активів погашається віднесенням на витрати виробництва та обігу відрахувань за нормами, визначеними виходячи з встановленого терміну їх використання. Якщо неможливо визначити термін корисного використання нематеріальних активів, то норми зносу встановлюються з розрахунку на десять років, але не більше терміну діяльності підприємства. Знос нематеріальних активів обліковується і відображається в звітності окремо.
4.13. Сума зносу по окремих об'єктах основних засобів визначається при необхідності (при списанні, продажу, передачі, зміни норм амортизації і т. п.) на основі наявних облікових даних інвентарних карточок або аналітичних рахунків про первісну вартість об'єкта, часу його експлуатації, суми зносу, встановленої при переоцінці та діючих норм амортизації на повне відновлення.
Аналітичний облік зносу основних засобів ведеться окремо по групах: основних виробничих засобів, по галузях, основних невиробничих засобів та основних зособів житлового фонду на рахунках форми додатку 3.
Сальдо по рахунку 02 завжди кредитове і показує суму зносу власних основних засобів і закінчених капіталовкладень в орендовані основні засоби, нематеріальних активів.
4.14. Рахунок 02 "Знос основних засобів" кредитується по дебету рахунків:
87, анал. рахунок "Статутний фонд" - на суму щомісячного зносу основних засобів згідно з розрахункомамортизації на повне відновлення (п. 4.149).
01 "Основні засоби"- на суму зносу основних засобів, що надійшли за плату і безкоштовно.
4.15. Рахунок 02 "Знос основних засобів" дебетується по кредиту рахунку 87, анал. рахунок "Статутний фонд" - на суму зносу основних засобів, що вибули в зв'язку з ліквідацією та реалізацією внаслідок втрати виробничого значення, старіння і зношення (п.п. 4.9, 4.12, 4. 149).
Рахунок 05 "Матеріали"
4.16. На цьому рахунку обліковують наявність і рух матеріальних цінностей, які належать підприємству:
сировини, основних і допоміжних матеріалів, будівельних матеріалів, устаткування до установки, запасних частин,
оп

 
 

Цікаве

Загрузка...