WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Статистика основних і оборотних виробничих фондів - Реферат

Статистика основних і оборотних виробничих фондів - Реферат

m0 q1
=
m0 q0 m0 q0 Iq m0 q0
Індекс кількості Індекс за- Індекс структури
окремих видів = гальної виробленої
виробленої кількості продукції
продукції виробленої
продукції
m1 q1
m0 q0
Індекс
затрат сировини m1 q1
m0 q1
Індекси питомих затрат сировини
по окремих видах продукції
де Iq - загальний індекс кількості однорідних видів виробленої продукції.
Виробництво продукції, питомі затрати сировини по плодоконсервному заводу
Продукція Вироблено кіль-
кість (туб) Затрати яблук на
одну тубу (кг) Загальні затрати
сировини ( т )
Базисна
q0 звітна
q1 базисні
m0 звітні
m1 базисні
m0q0 звітні
m1q1 умовні
m0q1
1. Сік з
яблук
натура-
льний 1273 1388 748,3 748,5 952,6 1088,9 1038,6
2. Яблука
морино-
вані 120 100 300,4 340,2 36,0 34,0 30,0
Разом 1393 1488 709,7 754,6 988,6 1122,9 1068,6
Розрахунок збільшення ( зменшення) затрат сировини
Чинники зміни затрат
Сировини Перевитрати (+), економія (-)
т %
Загальна економія
(перевитрати)
m1 q1 - m0 q0 1122, 9 - 988,6 = 134,3
(+ 100%)
у тому числі в результаті
1. Зміни обсягу виробленої
продукції по окремих видах 1068,6 - 988,6 = + 80
(+ 59,6%) + 100,0
m0 q1 - m0 q0
з них внаслідок зміни
а) загального обсягу
виробленої продукції
Iq m0 q0 - m0 q0 1488
988,6 - 988,6 = + 67,2
1393 + 84,0
б) структури виробленої
продукції
m0 q1 - Iq m0 q0 1488
988,6 = +12,8
1068,6 - 1393 + 16,0
2. Зміни питомих
затрат сировини
m1 q1 - m0 q1 1122,9 - 1068,6 = + 54,3
(+ 40,4%)
Важливе значення має також вивчення впливу різних чинників на економію (перевитрати) сировини у порівнянні з встановленими нормами . У цьому випадку потрібно замінити фактичні показники базисного періоду нормативними даними звітного періоду.
8. Дані про основні засоби подають підприємства усіх форм власності у "Балансі" за формою №1. Тут, на початок і кінець року, відображають інформацію про залишкову та первісну їх вартість і знос.
Малі підприємства подають аналогічну інформацію у звіті за формою №1-м "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва".
У звітах за формою №1 та №1-м міститься також інформація про виробничі запаси та інші оборотні активи.
Підприємства, організації установи всіх форм власності подають з піврічною періодичністю звіт за формою №3 - МТП "Звіт про залишки і витрати матеріалів", де показують рух використання матеріалів за звітний період, а також кількість реалізованих матеріалів населенню.
Дані про використання палива містять у формах звітів за формою №4 - МТП (місячна) "Звіт про залишки і використання палива та пально-мастильних матеріалів", за формою №4 - МТП (запас) "Звіт про запаси палива", та за формою №4- МТП ( квартальна) "Звіт про залишки і використання палива і пально-мастильних матеріалів".
У звіті за формою №11 - МТП "Звіт про результати використання палива, теплоенергії те електроенергії" підприємства, організації та установи звітують про кількість виробленої продукції (робіт), фактичні витрати палива в енергії на всю продукцію (роботи), і у тому числі на одиницю продукції (робіт) за звітний і попередній звітному періоди.
Підприємства, організації та установи всіх форм власності, які створюють, використовують або поставляють вторинну сировину подають звіт за формою №14 - МТП "Звіт про утворення, використання і поставку вторинної сировини і відходів виробництва". Звіт подається до статистичних органів з піврічною періодичністю.
Інформацію про оборотні виробничі фонди подають також підприємства і організації, що є юридичними особами, незалежно від видів економічної діяльності та форм власності (крім малих підприємств) у "Звіті про основні показники діяльності підприємства за рік" ( розділ 4 "Запаси"), де містяться дані про залишки виробничих запасів на початок і кінець року, та про вартість придбаних сировини, енергії, матеріалів, палива тощо на протязі року.
Малі підприємства подають до статистичних органів дані про наявність на початок і кінець року виробничих запасів у "Фінансовому звіті суб'єкта малого підприємництва" за формою №1-м.
Контрольні питання
1. Завдання статистики основних і оборотних виробничих фондів.
2. Суть і класифікація національного багатства.
3. Класифікація основних фондів.
4. Види оцінки основних фондів.
5. Суть амортизаційних відрахувань.
6. Баланси основних фондів.
7. Способи розрахунку показників стану основних фондів.
8. Способи розрахунку показників відтворення основних фондів.
9. Способи розрахунку показників використання основних фондів.
10. Взаємозв'язок показників фондовіддачі, фондоозброєності та продуктивності праці.
11. Розрахунок коефіцієнтів змінності устаткування та використання змінного режиму.
12.Способи розрахунку показників ефективності введення в дію об'єктів основних фондів.
13. Способи розрахунку ефективності введення в дію нових технологічних процесів.
14. Способи розрахунку показників використання оборотних виробничих фондів.
15. Суть показників "Питомі затратиелементів оборотних фондів".
16. Індексний метод аналізу зміни затрат матеріальних ресурсів.
17. Напишіть систему індексів для оцінки зміни затрат матеріальних ресурсів та поясніть їх економічний зміст.
18. Розрахунок індексу питомих затрат елементів оборотних фондів.
19. Розрахунок індексу середніх питомих затрат елементів оборотних фондів.
20. Джерела інформації про основні та оборотні виробничі фонди.
21. Поняття "Вироблені матеріальні активи".
22. Поняття " Вироблені нематеріальні активи".
23. Поняття " Невироблені матеріальні активи".
24. Поняття "Нефінансові активи".
25. Поняття " Фінансові активи".
26. Поняття "Нефінансові вироблені матеріальні активи".
27. Поняття "Нефінансові невироблені матеріальні активи".

 
 

Цікаве

Загрузка...