WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Статистика основних і оборотних виробничих фондів - Реферат

Статистика основних і оборотних виробничих фондів - Реферат

реалізації продукції в звітному періоді;
D - число днів у періоді;
Ч 0 і Ч 1 - тривалість обороту оборотних фондів ( в днях ) відповідно у базисному та звітному періодах.
Питомі затрати елементів оборотних фондів - це середні витрати сировини, матеріалів у розрахунку на одиницю продукції. Їх визначають за формулою:
m = M/q ,
де
m - питомі затрати елементів оборотних фондів у розрахунку на одиницю продукції;
M - затрати елементів оборотних фондів на весь обсяг виробленої продукції ( даного виду);
q - обсяг виробництва даного виду продукції у натуральному вираженні.
Капітальні вкладення та собівартості річного випуску продукції при будівництві об'єкту
Варіанти Сума капітальних
вкладень, тис. грн Собівартість річного
випуску продукції,
тис. грн.
І 980 870
І І 890 845
І І І 850 885
Потрібно за даними визначити оптимальний варіант будівництва об'єкту, якщо термін окупності капітальних вкладень для даної галузі складає 5 років. Спочатку визначимо нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень:
1 1
Е н = = = 0,2.
Т 5
Отже, розрахунки по кожному варіанту будуть такими:
І варіант = 870 + 2 980 = 1066 тис. грн.
І І варіант = 845 + 2 890 = 1023 тис. грн.
І І І варіант = 885 + 2 850 = 1055 тис . грн.
З розрахунків видно, що найбільш оптимальним варіантом будівництва нового об'єкту є другий його варіант.
Формула приведених затрат є складовою частиною формули за допомогою якої можна обчислити річний економічний ефект від впровадження нової техніки або технологічних процесів у вартісному вираженні:
Е = [ С 1 - ( С 2 + Е н К 2 ) ] О1,
де
Е - економічна ефективність за рік, грн.
С 1 і С 2 - собівартість одиниці продукції, відповідно до впровадження і після впровадження нового технологічного процесу;
Е н - нормативний коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень;
К 2 - капітальні вкладення у розрахунку на одиницю випущеної продукції після впровадження нової техніки;
О 1 - річний випуск продукції після впровадження нової техніки.
Собівартість одиниці продукції до впровадження нового технологічного процесу склала 47 грн., а після впровадження 41 грн. Капітальні вкладення у розрахунку на одиницю випущеної продукції після впровадження нової техніки склали 17 грн., а річний випуск продукції склав 35000 одиниць при нормативному коефіцієнті ефективності 0,15. Отже, річний економічний ефект складе:
Е = [ 47 - ( 41 + 0,15 17 )] 35000 = 120,7 тис. грн.
Для порівняльної характеристики фактичної та планової суми річного економічного ефекту від впровадження нової техніки використовують також формулу:
Е = [ ( С 1 + Е н К 1 ) - ( С 2 + Е н К 2)] О пл
або
Е = [ ( С1 - С2 ) + Е н ( К 1 - К 2 ] О 1,
де
К 1 - капітальні вкладення у розрахунку на одиницю випущеної продукції до впровадження нової техніки;
О пл - плановий обсяг випуску продукції після впровадження нової техніки.
Планом передбачено випустити за рік 700 одиниць продукції, собівартість якої до впровадження нової технологічного процесу складала 145 грн., а після його впровадження - 140 грн. по плану, при фактичній собівартості 137 грн. Питомі капітальні вкладення до впровадження нового технологічного процесу складали 700 грн, а після впровадження - 570 грн., нормативному коефіцієнт економічної ефективності у розмірі 0,12 і фактичному обсягу випущеної продукції - 800 одиниць.
Отже, річний економічний ефект складе:
а) за планом
Е = [( 145 + 0,12 700) - ( 140 + 0,12 570)] 700= 14,4 тис. грн.
б) фактичний
Е = [ ( 145 + 0,12 700) - ( 137 + 0, 12 570 ) ] 800 = 18,9 тис. грн.
Проведені розрахунки свідчать про економічну доцільність введення нового технологічного процесу виробництва продукції.
7. Статистика використовує показники нормативних та фактично питомих затрат елементів оборотних фондів ( сировини, матеріалів тощо)для визначення впливу чинників, що формують економію ( перервати) в динаміці або в порівнянні зі встановленими нормами. Для цієї мети обчислюють індивідуальні та загальні індекси питомих витрат елементів оборотних фондів за такими формулами:
1) індивідуальний індекс
m1
іm = ;
m0
2) загальний індекс
m1 q1
І m = ,
m0 q1
де
m1 та m0 - питомі затрати матеріальних ресурсів, відповідно у звітному і базисному періодах;
q1 - кількість виробленої продукції у звітному періоді.
Різниця між чисельником та знаменником загального індексу питомих затрат елементів оборотних фондів характеризує розмір економії (перевитрати ) даного виду матеріальних ресурсів в результаті зниження ( збільшення ) питомих затрат у порівнянні з нормами або в динаміці.
Динаміку фізичного обсягу виробництва різнойменної продукції з одного виду сировини характеризує індекс фізичного обсягу виробництва продукції:
q 1 m 0
І q = .
q 0 m 0
Динаміку загальних затрат даного виду сировини при виробництві декількох видів продукції характеризує індекс затрат сировини, матеріалів, палива на весь випуск продукції:
q1 m1
І mq = .
q0 m0
Для характеристики динаміки питомих затрат сировини в середньому по однорідних видах виробленої продукції з одного виду сировини обчислюють індекси середніх затрат сировини за такою формулою:
m1 q1 m0 q0 m1
І m = : = ,
q1 q 0 m0
де
m та m0 - середні питомі витрати сировини по однорідних видах продукції, або однойменному виду продукції, виробленої різними підприємствами.
При виробництві декількох видів продукції з одного виду сировини
(елементів оборотних фондів ) розмір економії або перевитрати формуються такими чинниками як : фізичний обсяг виробленої продукції і питомих затрат сировини у розрахунку на одиницю продукції, так і структурою виробленої продукції.
Для оцінки чинників зміни затрат сировини потрібно використовувати таку систему індексів
m0 q1 I q m0 q0

 
 

Цікаве

Загрузка...