WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Статистика основних і оборотних виробничих фондів - Реферат

Статистика основних і оборотних виробничих фондів - Реферат


= 1,10 грн.
748,2
10. Фондомісткість
740,65
= 0,91 грн.
817,7
11. Фондоозброєність
740650
= 5179,38 грн.
143
12. Продуктивність праці
817700
= 5718,18 грн.
143
13. Взаємозв'язок між показниками фондовіддачі, фондоозброєності та продуктивності праці
1,104 5179,37 = 5718,18 грн.
Фондовіддача Фондоозброєність = Продуктивність праці
За місяць загальне число встановлених у цеху станкоднів становило 3800, у т. ч. відпрацьованих 1820, а число відпрацьованих станко- змін склало 4456. За цими даними коефіцієнт змінності фактично працюючого
4456 4456
устаткування складе = 2,45, а встановленого устаткування =1,17 .
1820 3800
При троьхзмінному режимі роботи коефіцієнт використання змінного режиму в даному прикладі складе:
а) фактично працюючого устаткування
2,45
= 0,82;
3
б) встановленого устаткування
1,17
= 0,39.
3
Приклад. Якщо за день з 60 одиниць устаткування працювало в одну зміну 14 одиниць, в дві зміни - 30 і в - 10 одиниць, то коефіцієнт змінності
14 1 + 30 2 + 10 3
встановленого устаткування складе = 1,73 зміни, а
60 1,73
коефіцієнт використання змінного режиму буде дорівнювати = 0,58.
3
Поряд з показниками стану, відтворення та використання основних фондів обчислюють також показники, що характеризують використання устаткування, до яких відносять коефіцієнт змінності працюючого та встановленого устаткування і коефіцієнт використання змінного режиму.
Розрахунок коефіцієнта змінності працюючого та встановленого устаткування проводять відношенням загального числа відпрацьованих станкозмін до загального числа відпрацьованих ( установлених) за даний період станкоднів.
Коефіцієнт використання змінного режиму обчислюють відношенням коефіцієнта змінності до числа зміни роботи підприємства за встановленим режимом.
Визначення, аналіз та оцінка показників стану, відтворення та використання основних фондів сприяє виявленню причин інтенсивного функціонування основного капіталу.
5. В умовах переходу України до ринкової економіки, який супроводжується значними структурними змінами в економіці, важливе значення має статистична оцінка ефективності введення в дію нових об'єктів основних фондів та технологічних процесів.
При виборі варіантів введення в дію нових об'єктів основних фондів користуються показниками:
1) методу термінів або коефіцієнтів окупності;
2) методу мінімуму приведених затрат.
Порівняльну економічну ефективність введення в дію об'єктів основних фондів визначають відношенням різниці затрат на капітальних вкладень за формулою
С 1 - С 2
Е = ,
К 2 - К 1
де
Е - коефіцієнт порівняльної ефективності капітальних вкладень;
С 1 і С 2 - собівартість річної товарної продукції за порівнювальними варіантами по однотипових об'єктах;
К 1 і К 2 - капітальні вкладення (одночасні затрати) за порівнювальними варіантами по однотипових об'єктах.
Термін окупності капітальних вкладень обчислюють за оберненою до коефіцієнта порівняльної ефективності формулою:
К 2 - К 1
Т = .
С 1 - С 2
Суми приведених затрат капітальних вкладень визначають за формулою:
П = С + Е Н К ,
де
П - сума приведених затрат капітальних вкладень;
С - собівартість річного випуску товарної продукції;
К - капітальні вкладення;
Е н - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень.
6. До складу оборотних виробничих фондів відносять запаси сировини, матеріалів, палива, напівфабрикатів (призначених до переробки) та незакінчене виробництво. Раціональне використання оборотних фондів має важливе значення у забезпеченні ефективності виробництва.
Оборотні фонди повністю споживають у виробничому процесі, і вся їх вартість переноситься на вартість виробленої продукції. Зменшення питомої ваги витрат елементів оборотних фондів, впровадження у виробництво нових технологічних процесів та режиму економіки - основа для зниження собівартості продукції та підвищення рентабельності виробництва.
Для характеристики використання оборотних виробничих фондів обчислюють показники тривалості (часу) їх обороту в днях та швидкості обороту в кількості раз, а також питомої ваги затрат елементів оборотних фондів у розрахунку на одиницю продукції.
Показники тривалості обороту оборотних виробничих фондів в днях визначають діленням середніх запасів на середній денний оборот по реалізації за формулою:
3 D
Ч = або .
О : D Ш
Швидкість, або число оборотів оборотних виробничих фондів обчислюють діленням обсягу реалізованої продукції на величину середніх запасів оборотних фондів. Розрахунок здійснюють за такою формулою:
О
Ш = або Ш = D/Ч,
3
де
Ч - тривалість ( час) обороту (в днях);
Ш - швидкість обороту ( число разів);
О - обсяг обороту по реалізації продукції;
3 - середній розмір запасів виробничих оборотних фондів;
D - число днів ( місяць 30, квартал 90 півріччя 180, рік 360 днів).
Між показниками тривалості обороту (в днях)та числом оборотів існує такий взаємозв'язок:
Ш Ч = D.
Аналізуючи оборотність оборотних фондів, статистика вивчає суму коштів, які вивільнені або залученні в результаті прискорення (уповільнення) оборотності за формулою
О1
( Ч 1 - Ч 0 ) ,
D
де
О1 - обсяг

 
 

Цікаве

Загрузка...