WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Статистика основних і оборотних виробничих фондів - Реферат

Статистика основних і оборотних виробничих фондів - Реферат

баланси за рік, де по окремих видах відображають:
1. наявність основних фондів на початок року;
2. надходження у звітному році - всього та у тому числі:
а) введено в дію нових основних фондів;
б) інші надходження.
3. вибуло у звітному році - всього, та у тому числі:
а) ліквідовано основних фондів;
б) інше вибуття;
4. наявність основних фондів на кінець року.
Якщо до балансу основних фондів за балансовою вартістю у частині вибувших фондів додати графу "Сума зносу основних фондів", то за цими даними можна побудувати "Баланс основних фондів по вартості за вирахуванням зносу". У цьому "Балансі" основні фонди станом на початок року відображують за відповідальністю вартості без врахування зносу (за даними переоцінки); введені в дію нові основні фонди - за їх повною початковою вартістю ; вартість куплених та проданих основних фондів - за їх ринковою ціною; одержані або переданні іншим підприємствам основні фонди - за їх залишковою вартістю; ліквідовані або списані основні фонди - за їх ліквідаційною вартістю.
Баланси основних фондів складають у базисних ( постійних) та середньорічних цінах.
4. Дані балансів основних фондів ( по балансовій вартості та по вартості за вирахуванням зносу) використовують для розрахунку показників, які характеризують стан та відтворення основних фондів. До них належать коефіцієнти зносу та придатності основних фондів, а також коефіцієнти введення, оновлення та вибуття основних фондів.
Коефіцієнт зносу основних фондів визначають як на початок так і на кінець року, відношенням суми зносу основних фондів до їх балансової вартості, відповідно на початок або кінець року. Аналогічно визначають і коефіцієнт придатності основних фондів, але тут у чисельнику дробу виступає вартість основних фондів за вирахуванням зносу, тобто придатних основних фондів.
Для розрахунку коефіцієнтів введення та оновлення основних фондів застосовують такі формули:
Н
К0 = 100 ;
Нn
Н
К0 = 100.
Нn
Коефіцієнт вибуття основних фондів обчислюється за формулою:
В
Кв = 100 .
Н 1
де
К0 - коефіцієнт введення основних фондів;
К0 - коефіцієнт оновлення основних фондів;
Кв - коефіцієнт вибуття основних фондів;
Н - вартість ведення в дію основних фондів за рік;
Н - вартість введених в дію нових основних фондів за рік;
В - вартість основних фондів вибувших на протязі року;
Н1 та Нn - балансова вартість основних фондів , відповідно на початок та на кінець року.
Для характеристики використання основних фондів обчислюють такі показники, як фондовіддача, фондомісткість та фондоозброєність праці. Їх розрахунок здійснюється на основі обчислення середньорічної суми основних фондів. Якщо для розрахунку середньорічної вартості основних фондів використовують такі дані про наявність фондів на початок кожного місяця, то застосовують формулу середньорічної хронологічної:
Н1 Нn
2 + Н2 + Н3 +…+ 2 ,
Н =
12
де
Н1.2.3… - балансова вартість основних фондів на початок кожного місяця року;
Нn - балансова вартість основних фондів на початок наступного року.
Показник фондовіддачі обчислюють відношенням обсягу виробленої продукції до середньорічної вартості основних фондів.
Оберненим показником фондовіддачі є фондомісткість.
Для визначення показників фондовіддачі та фондомісткості використовують на рівні підприємств і галузей дані про виробництво продукції або валової добавленої вартості, а на рівні економіки в цілому обсяг валового внутрішнього продукту.
Показники фондоозброєності обчислюють відношенням середньорічних даних про основні фонди та середньоспискової чисельності працівників за рік.
Стан та рух основних фондів, виробництво продукції та середньоспискова чисельність працівників підприємства за рік
№ п/п Показники Тис. грн
1. Повна початкова вартість основних фондів 748,2
2. Сума зносу основних фондів на початок року 119,7
3. Одержано основних фондів від інших підприємств 34,5
3а. Залишкова вартість одержаних основних фондів
Від інших підприємств 17,25
4. Введено в експлуатацію закінчених об'єктів нового
Будівництва 107,7
5. Вартість капітального ремонту 33,4
6. Вибуло на протязі року зношених основних фондів
По повній вартості 157,3
6а Залишкова вартість вибувших основних фондів 77,3
7. Амортизаційні відрахування на повне відновлення
Основних фондів 75,0
8. Середньоспискова чисельність виробничого
Персоналу за рік, осіб 143
9. Вироблено продукції за рік 817,7
1. Повна початкова вартість основних фондів на кінець року
748, 2 + 34,5 + 107,7 - 157,3 = 733,1 тис. грн.
2. Середньорічна повна початкова вартість основних фондів
Н1 + Н2 748,2 + 733,1
Н = = = 740,65 тис. грн.
2 2
3. Повна початкова вартість за вирахуванням зносу
а) на початок року
748,2 - 119,7 = 628,5 тис. грн.
б) на кінець року
( 748,2 - 119,7 )+ 17,25 + 107,7 + 33,4 -75,0 - 77,3 = 634,55 тис. грн.
4. Коефіцієнт зносу:
а) на кінець року
119,7
100 = 16%;
748,2
б) на кінець року
( 733,1 - 634,55 )
100 = 13,4%.
733,1
5. Коефіцієнт придатності основних фондів:
а) на початок року
628,5
100 = 84,0%;
748,2
б) на кінець року
634,55
100 = 86,6%
733,1
6. Коефіцієнт введення основних фондів
( 34,5 + 107,7 )
100 + 19,4%.
733,1
7. Коефіцієнт оновлення основних фондів
107,7
100 = 14,7%.
733,1
8. Коефіцієнт вибуття основних фондів
157,3
100 = 21,0%.
748,2
9. Фондовіддача
817,7

 
 

Цікаве

Загрузка...