WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Стандартні звіти - Реферат

Стандартні звіти - Реферат

вихід з перегляду.
Крім того, Ви можете використовувати клавіши:
" F4 - переключення режиму "гривні-копійки" (в режимі "гривні" суми виводяться без копійок, в режимі "копійки" - з копійками). В режимі "копійки" у великих сум можуть бути невидні старші розряди;
" F6 - переключення режиму "гривні-валюта". В режимі "гривні" суми приводяться в гривнях, при цьому в заголовку документа виводиться слово "Сума". В режимі "валюта" ці суми приводяться в валюті, при цьому в заголовку документа виводиться "В валюті".
" F8 - друк оборотів рахунка;
" Alt F10 - зміна параметрів програми.
Якщо в списку параметрів включено режим "Вивід підсумків без субрахунків", то в оборотах рахунка будуть тільки основні рахунки. Якщо ж цей параметр вимкнено, то стовбчики документа включають як основні рахунки, так і їх субрахунки. Дані по основних рахунках акумулюють дані по їх субрахунках.
Друк оборотів рахунка. Друк оборотів рахунка здійснюється аналогічно описаному вище друкові шахматки.
8.11. Карточка рахунку
В документ "Карточка рахунка" включаються всі операції з даним рахунком або операції по даному рахунку по конкретному об'єктові аналітичного обліку - назві матеріалів, організації-поставщикові і т.д. Крім того, в карточці рахунка відображаються залишки на початок і кінець періоду, обороти за період і залишки після кожної операції.
Вивід карточки рахунка можна виконати:
" вибравши пункт "Карточка рахунка" з групи "Звітність" головного меню;
" натиснувши клавішу F5 при перегляді Оборотно-сальдової відомості (див. розд.8.5).
При виборі пункту "Карточка рахунка" з групи "Звітність" головного меню на екран виводиться список рахунків. З нього слід вибрати потрібний і натиснути Enter. Для формування карточок по всіх рахунках натисніть клавішу F8 (цей процесможе тривати досить довго).
Якщо карточка рахунка була викликана натисненням F5 при перегляді Оборотно-сальдової відомості, то вона буде сформована для того рахунка, на якому було встановлено курсор перед натисненням F5.
Якщо для вибраного рахунка ведеться аналітичний облік, на екран виводиться відповідний список об'єктів аналітичного обліку. Ви можете:
" вивести карточку рахунка по конкретному субконто. Для цього слід вибрати клавішами і потрібне субконто і натиснути Enter. Якщо вибране субконто має підпорядковані, на екран виводиться список підпорядкованих субконто, і Ви можете вибрати з нього потрібне субконто або натиснути F8 для виводу карточки по всіх субконто з виведеного на екран списка;
" вивести карточку рахунка по субконто і всіх підпорядкованих йому субконто. Для цього слід вибрати клавішами потрібне субконто і натиснути Ctrl Enter;
" вивести карточку рахунка по всіх об'єктах аналітичного обліку, для цього натисніть клавішу F8.
Якщо по вибраному рахунку ведеться валютний облік, програма виведе на екран список валют. Ви можете вибрати валюту, що Вас цікавить і натиснути F8 для виводу карточки рахунка по операціях зі всіма валютами.
Потім програма виведе запит про період, за який виводиться карточка.
В цьому запиті Ви можете поміняти період, що відображається в карточці рахунка. Це може бути корисним, наприклад, для виводу касової книги за день без виконання тимчасового розрахунку за день. Для формування карточки за весь біжучий робочий період слід відразу натиснути Enter.
Після вибору напису "Виконати" програма сформує потрібний документ і виведе його на екран для перегляду. Документ містить дві графи: "Дата", "Субрахунок", "Операція" (опис операцій по даному рахунку), "Дебет" (рахунки і суми операцій по дебету вибраного рахунка), "Кредит" (рахунки і суми операцій по кредиту вибраного рахунка), "Біжуче сальдо" (Д- дебетове, К - кредитове) і "Дата" (для зручності дата приводиться і в правій і в лівій частинах документа). Для операцій, виражених в валюті, в карточці вказується назва валюти, сума в валюті і курс валюти, по якому була здійснена операція.
Ви можете переглядати виведений на екран документ, як описано в розд.2.9. Закінчивши перегляд, натисніть Esc. На екран буде виведено запит про друк документа:
Друк одного екземпляра - Enter, Відмова - Esc, кількість екземплярів -
Щоб роздрукувати документ, приведіть принтер в стан готовності і натисніть Enter, для відміни друку натисніть Esc. Для друку кількох екземплярів (від 2 до 9) натисніть на клавішу, що відповідає потрібній кількості.
Зауваження.
1. При виборі рахунка, що має субрахунок, в карточці будуть приведені і операції по субрахунках цього рахунка.
2. В карточці можуть приводитися параметри субконто, що беруть участь в операціях по рахунку. Число параметрів визначається значенням поля "Вивід параметрів субконто до" в запиті "Параметри". Якщо вивід параметрів субконто небажаний, введіть в поле "Вивід параметрів субконто до" в запиті "Параметри" нульове значення.
9.12. Оборотно-сальдова відомість по рахунку в розрізі субконто
Для рахунків, по яких ведеться аналітичний облік, Ви можете отримати розбивку оборотів і залишків по рахункові (які виводяться в Оборотно-сальдовій відомості, див. розд.8.5) по конкретних об'єктах аналітичного обліку. Відповідний документ називається "Оборотно-сальдова відомість по рахунку в розрізі субконто".
Для виводу цієї відомості необхідно при перегляді Оборотно-сальдової відомості встановити курсор на рахунок, що Вас цікавить і натиснути F3 або Enter. На екран буде виведено оборотно-сальдову відомість по даному рахунку.
Відомість представлена у вигляді списка по значеннях субконто. Кожна стрічка містить назву об'єкта аналітичного обліку, його ціну, залишок на початок періоду, дебетовий і кредитовий обороти і залишок на кінець періоду. В нижній частині списка виведені підсумкові дані: розгорнуте сальдо (окремі суми по дебетових і кредитових залишках), сальдо і сумарні обороти. Для субконто, по яких велись операції в валюті, окремими стрічками виводяться суми по кожній валюті і підсумкова сума. Список впорядковано по номерах субконто.
Перегляд відомості. Дану відомість можна переглядати, як будь-який інший список (див. розд.2.11). Ви можете використовувати клавіші:
" , - на одну стрічку вверх або вниз;
" PgUp і PgDn - на сторінку (розмір екрану) вверх або вниз;
" Home і End - на початок або кінець списка;
" Esc - вихід з перегляду.
Для пошуку даних в списку по коду субконто введіть з клавіатури код субконто (детальніше про це див. розд.2.11).
Крім того, Ви можете використовувати клавіши:
" F4 - переключення режиму "гривні-копійки";
" F6 -

 
 

Цікаве

Загрузка...