WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Стандартні звіти - Реферат

Стандартні звіти - Реферат

Esc. На екран буде виведено запит:
Друк одного екземпляра - Enter, Відмова - Esc, кількість екземплярів -
Щоб роздрукувати документ, приведіть принтер в стан готовності і натисніть Enter, для відміни - Esc. Для друку кількох екземплярів (від 2 до 9) натисніть клавішу, що відповідає кількості екземплярів.
Параметри виводу зведених проводок. Якщо в списокові параметрів включено режим "Вивід підсумків без субрахунків", то в спискові зведених проводок будуть тільки основні рахунки. Якщо ж цей параметр виключено, то зведені проводки включають як основні рахунки, так і субрахунки. Дані по основних рахунках акумулюють дані по їх субрахунках.
Для зміни режиму "Вивід підсумків без субрахунків" Ви можете при перегляді списку зведених проводок натиснути Alt F10.
8.8. Аналіз рахунка
Документ "Аналіз рахунка" містить обороти рахунка з іншими рахунками, обороти за розрахунковий період, залишки на початок і на кінець періоду. Таким чином, аналіз рахунка являє собою фрагмент Головної книги, що стосується одного рахунка.
Для отримання даного документа слід вибрати пункт "Аналіз рахунка" з групи "Звітність" головного меню. На екран буде виведено список рахунків, в якому слід виділити потрібний рахунок і натиснути Enter. Для отримання аналізу по всіх рахунках натисніть клавішу F8.
Після того, як Ви визначите для якого рахунка (чи рахунків) необхідно виконати аналіз, програма сформує відповідний документ і виведе йогодля перегляду на екран. Ви можете переглядати його, переміщаючись по ньому відповідними клавішами (див. розд.2.9). Якщо по вибраному рахунку ведеться валютний облік, програма сформує звіти по кожному виду валюти, по якому виконувались операції з даним рахунком.
Закінчивши перегляд, натисніть Esc. На екран буде виведено запит:
Друк одного екземпляра - Enter, Відмова - Esc, кількість екземплярів -
Щоб роздрукувати аналіз рахунка приведіть принтер в стан готовності і натисніть Enter, для відміни друку натисніть Esc. Для друку кількох екземплярів (від 2 до 9) натисніть клавішу, що відповідає потрібній кількості.
Зауваження.
1. Якщо Ви хочете, щоб в аналізі рахунка приводилися кореспонденції даного рахунка не тільки з рахунками, але і з субрахунками, необхідно виключити в запиті "Параметри" режим "Вивід підсумків без субрахунків".
2. Якщо режим "Вивід підсумків без субрахунків" вимкнено, то в документі приводиться кореспонденція як з основними рахунками, так і з їх субрахунками.
3. Більш детальні відомості про операції з рахунком можна отримати з документів "Аналіз рахунка по субконто" (див. розд.8.13), "Аналіз рахунка по датах" (див. розд.8.9) і "Карточка рахунка" (див. розд.8.11).
4. Аналіз рахунка можна викликати при перегляді шахматки по F7.
8.9. Аналіз рахунка по датах
Часто потрібно отримати обороти і залишки по рахунках на кожну дату деякого періоду. Це може бути потрібно, наприклад, для аналізу зміни в часі засобів або зобов'язань підприємства, для перевірки відповідності закладених в комп'ютер даних банківським випискам. Потрібну інформацію можна отримати з "Аналізу рахунка по датах".
Для отримання даного документа виберіть пункт "Аналіз рахунка по датах" з групи "Звітність" головного меню. На екран виводиться список рахунків з якого слід вибрати вибрати потрібний і натиснути Enter. Для виконання аналізу по всіх рахунках натисніть F8.
Якщо Ви вибрали аналіз одного рахунка і по цьому рахунку ведеться валютний облік, програма виведе на екран список валют. Ви можете:
" вибрати клавішами потрібну валюту і натиснути Enter - тоді програма виведе операції тільки по цій валюті (в валюті і гривневому еквіваленті);
" натиснути F8 - тоді програма виведе всі операції по рахунку вцілому в гривневому еквіваленті.
Після того, як Ви визначите рахунок, програма сформує документ і виведе його для перегляду. В документі для кожної дати періоду, протягом якої проводились операції з даним рахунком, приводяться залишки на початок і кінець дня, суми кореспонденцій з даним рахунком інших, обороти по дебету і кредиту рахунка за день.
Ви можете переглядати документ, як описано в розд.2.9.
Закінчивши перегляд, натисніть Esc. На екран буде виведено запит:
Друк олного екземпляра - Enter, Відмова - Esc, кількість екземплярів -
Щоб роздрукувати документ, приведіть принтер в стан готовності і натисніть Enter, для відміни друку натисніть Esc. Для друку кількох екземплярів (від 2 до 9) натисніть клавішу, що відповідає потрібній кількості.
Зауваження.
1. Якщо Ви хочете, щоб в аналізі рахунка по датах приводились кореспонденції даного рахунка не тільки з основними рахунками, але і з субрахунками, вимкніть в запиті "Параметри" режим "Вивід підсумків без субрахунків".
2. Якщо режим "Вивід підсумків без субрахунків" вимкнено, то в документі приводяться кореспонденції як з основними рахунками, так і їх субрахунками. Дані по основних рахунках акумулюють дані по субрахунках.
8.10. Обороти рахунку
Документ "Обороти рахунка" використовується для виводу оборотів і залишків за кожний місяць і/або квартал. Він може бути корисним при підведенні підсумків і складанні звітності.
Для отримання оборотів рахунка слід вибрати пункт "Обороти рахунка" в групі "Підсумки" головного меню. На екран буде виведено список рахунків, з якого слід вибрати потрібний і натиснути Enter. На екрані з'явиться запит.
В цьому запиті Ви можете встановити, чи повинні виводитися залишки на початок і кінець періоду, повний оборот за період і обороти з іншими рахунками по дебету і кредиту даного рахунка. З допомогою режимів, що розміщені під написом "Дані по періодах", Ви можете вказати, за які періоди виводяться дані по оборотах рахунка (за місяць, квартал, підсумкові дані або їх суміш). В полі справа від напису "Валюта" Ви можете вибрати валюту, по якій виводяться залишки і обороти (якщо валюта не вказана, виводяться гривневі залишки і обороти). В полі під написом "Обороти тільки по рахунках" можна перерахувати через кому з крапкою ";" рахунки, обороти по яких Ви хочете отримати - це зменшить об'єм даних, що виводяться.
Заповнивши поля запиту, виділіть напис "Виконати" і натисніть Enter. В нижній частині екрану з'явиться таблиця оборотів рахунку.
Перегляд оборотів рахунка. Ви можете переглядати виведені на екран обороти рахунка, переміщаючись по документу з допомогою клавіш:
" Р,Т- вліво і вправо;
" , - вверх і вниз;
" Ctrl Home - на лівий край;
" Ctrl End - на правий край;
" Ctrl-Р - "листання" вліво;
" Ctrl-Т - "листання" вправо;
" Esc -

 
 

Цікаве

Загрузка...