WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів (магістерська робота) - Реферат

Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів (магістерська робота) - Реферат

установам за договірними відпускними цінами з безготівковим розрахунком за товари..
Виходячи із вище викладеного, протягомзвітного року доходи та чистий дохід роздрібної торгівлі від реалізації товарів та інших операційних доходів від основної діяльності щомісячно відображається в обліку записами на синтетичних рахунках та відповідних субрахунках:
1. На суму проданих за готівку, відпущених і відвантажених (реалізованих) покупцям товарів за договірними відпускними цінами (доходу), включаючи податок на додану вартість та інших операційних доходів від основної діяльності (субсидії, гранти тощо) :
1.1. Дт 30 "Каса"
Дт 31 "Рахунки в банках" і 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" і ін.
Кт 702 "Дохід від реалізації товарів"
1.2. Дт 31 "Рахунки в банках" і ін.
Кт 71 "Інший операційний дохід"
2. На суму податку на додану вартість з роздрібного продажу товарів за даними касових апаратів на підставі розрахунку товарних надбавок (реалізованої торговельної націнки), що відносяться до реалізованих товарів:
Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"
Кт 641 "Розрахунки за податками" (ПДВ) - на суму податкового зобов'язання з ПДВ
3. На суму нарахованого податкового зобов'язання з ПДВ при передоплаті товарів покупцями при оптовому і дрібнооптовому відпуску товарів покупцям - платникам ПДВ:
Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"
Кт 643 "З податкових зобов'язань"
При нарахуванні податкового зобов'язання з ПДВ була складена бухгалтерська проводка: Дт 643 "З податкових зобов'язань" - Кт 641 "Розрахунки за податками", анал. рахунок "З податку на додану вартість".
4. На відображення в обліку податку на додану вартість при відпуску товарів покупцям - платникам ПДВ в рахунок наступної оплати:
Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"
Кт 641 "Розрахунки за податками", анал. рахунок "З податку на додану вартість"
У тому разі, коли підприємство, крім податку на додану вартість, сплачує акцизний збір та здійснює інші вирахування з доходу, то вони також відображаються за дебетом рахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" на зменшення отриманого доходу з кредиту рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" та інших.
На зменшення чистого доходу від роздрібної торгівлі, який визначається вирахуванням із суми доходу (виручки) податку на додану вартість та інших податків і зборів з обороту, в кінці року заключними записами списують фактичну собівартість реалізованих товарів, сальдо адміністративних витрат, витрати обігу, що відносяться до реалізованих, та сальдо інших операційних витрат.
Отриманий від основної діяльності чистий дохід зменшується протягом року на суму собівартості реалізованих товарів.
Фактична собівартість реалізованих покупцям товарів відображається протягом року на субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів" записами на бухгалтерських рахунках:
1. На облікову продажну вартість товарів, реалізованих за готівку та за безготівковим розрахунком:
Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"
Кт 282 "Товари в роздрібній торгівлі"
2. На суму витрат підприємства на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану, що відносяться до реалізованих товарів згідно з розрахунком за звітний місяць:
Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"
Кт 93 "Витрати обігу"
Сума витрат підприємства на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану, що відносяться до реалізованих за місяць товарів, визначається за розрахунком аналогічно як на оптових підприємствах (табл. )
3. На суму товарних надбавок, включаючи ПДВ, що відносяться згідно з розрахунком до реалізованих за місяць товарів:
Дт 292 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі"
Кт 902 "Собівартість реалізованих товарів"
На відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів роздрібної торгівлі за звітний рік необхідно скласти наступні заключні бухгалтерські проводки:
1 (2). На списання кінцевого сальдо чистого доходу від роздрібної торгівлі та іншого операційного доходу:
Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"
Дт 71 "Інший операційний дохід"
Кт 791 "Результат основної діяльності"
2 (3). На списання кінцевого сальдо собівартості реалізованих товарів :
Дт 791 "Результат основної діяльності"
Кт 902 "Собівартість реалізованих товарів"
3 (4). На списання кінцевого сальдо адміністративних витрат :
Дт 791 "Результат основної діяльності"
Кт 92 "Адміністративні витрати"
4 (5). На списання кінцевого сальдо витрат обігу підприємства (крім витрат, що списуються щомісячно за розрахунком на реалізовані товари):
Дт 791 "Результат основної діяльності"
Кт 93 "Витрати обігу"
5 (6). На списання кінцевого сальдо інших операційних витрат:
Дт 791 "Результат основної діяльності"
Кт 94 "Інші витрати операційної діяльності"
В дужках до порядкових номерів господарських операцій на відображення в обліку фінансових результатів вказаний порядковий номер запису за загальною схемою бухгалтерського обліку фінансових результатів виробничих підприємств (рис. 6).
Таким чином, за результатами вказаних вище записів на відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів від реалізації товарів в роздрібній торгівлі фінансовий результат від реалізації товарів визначають сальдуванням на субрахунку 791 "Результат основної діяльності" доходів і витрат як прибуток або збиток підприємства від здійснення ним господарської діяльності з реалізації товарів за звітний рік.
Розглянемо на прикладі порядок відображення в обліку фінансових результатів роздрібної торгівлі від
основної діяльності:
Приклад 3. На відображення в обліку фінансових результатів роздрібного торговельного підприємства від реалізації товарів за звітний рік:
1.1. Реалізовано товарів за готівковим розрахунком, включаючи ПДВ, на суму 685200 грн.
1.2. Реалізовано товарів дрібним оптом і оптом покупцям - платникам ПДВ за безготівковим розрахунком за договірними відпускними цінами, включаючи ПДВ, на суму 128300 грн.
в тому числі: - на умовах передоплати відпущених (відвантажених) товарів - 85800 грн.,
- в рахунок наступної оплати товарів та з оплатою товарів готівкою - 42500 грн.
Разом реалізовано товарів (валовий дохід роздрібної торгівлі) - 813500 грн.
2.1. Відображені в обліку щомісячно податкові зобов'язання з ПДВ від суми реалізації товарів за готівку за даними касових апаратів на підставі розрахунку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, - 114200 грн.
2.2. Нараховані щомісячно податкові зобов'язання з ПДВ від суми передоплат товарів покупцями - платниками ПДВ при оптовому і дрібнооптовому відпуску товарів - 14300 грн.
2.3. Відображені в обліку щомісячно податкові зобов'язання з ПДВ при відпуску товарів

 
 

Цікаве

Загрузка...