WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів (магістерська робота) - Реферат

Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів (магістерська робота) - Реферат

6).
Таким чином, за результатами вказаних вище записів на відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатіввід реалізації товарів оптово-збутовими, оптовими і посередницькими підприємствами фінансовий результат визначається сальдуванням на субрахунку 791 "Результат основної діяльності" доходів і витрат як прибуток або збиток підприємства від здійснення ним господарської діяльності з реалізації товарів за звітний рік.
Розглянемо на прикладі порядок відображення в обліку фінансових результатів оптово-збутових, оптових і посередницьких підприємств від основної діяльності:
Приклад 2. На відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів оптового підприємства від основної діяльності за звітний рік.
1.1. Реалізовано товарів за договірними відпускними цінами, включаючи ПДВ, на суму 780500 грн.
1.2. Нараховані податкові зобов'язання з ПДВ від суми реалізованих товарів (доходу) - 130083 грн.
Чистий дохід підприємства - 650417 грн.
2. Фактична собівартість товарів, реалізованих підприємством протягом року :
1.1. Купівельна вартість відвантажених товарів - 563167 грн.
1.2. Витрати підприємства на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану, що віднесені за щомісячними розрахунками до реалізованих товарів - 15250 грн.
Разом собівартість реалізованих товарів - 578417 грн.
3. Адміністративні витрати підприємства, що відносяться до реалізованих товарів - 10820 грн.
4. Витрати обігу підприємства - 44780 грн.
5. Інші витрати операційної діяльності підприємства - 3250 грн.
Разом витрати підприємства на реалізовані за рік товари - 637267 грн.
За даними прикладу 2 чистий дохід оптового підприємства від реалізації товарів і собівартість реалізованих товарів за звітний рік були відображені в обліку протягом року бухгалтерськими проводками:
- на відображення в обліку відвантажених покупцям товарів за договірними відпускними цінами, включаючи ПДВ - 780500 грн.:
Дт 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" і ін.
Кт 702 "Дохід від реалізації товарів" - 780500
- на нарахування податкових зобов'язань з ПДВ від суми реалізованих товарів - 130083 грн.:
Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"
Кт 641 "Розрахунки за податками" (ПДВ) - 35110
Кт 643 "З податкових зобов'язань" - 94973
Разом - 130083
Відображена в обліку собівартість реалізованих товарів:
- списана із підзвіту матеріально відповідальних осіб купівельна вартість реалізованих товарів - 563167 грн.:
Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"
Кт 281 "Товари на складах" - 563167
- списані за щомісячними розрахунками витрати підприємства на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану - 15250 грн.:
Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"
Кт 93 "Витрати обігу" - 15250
На відображення в обліку фінансових результатів оптового підприємства за звітний рік необхідно зробити в кінці року наступні заключні записи:
1. На списання кінцевого сальдо чистого доходу підприємства - 650417 грн.:
Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"
Кт 791 "Результат основної діяльності" - 650417
2. На списання кінцевого сальдо собівартості реалізованих товарів - 578417 грн.:
Дт 791 "Результат основної діяльності"
Кт 902 "Собівартість реалізованих товарів" - 578417
3. На списання кінцевого сальдо адміністративних витрат - 10820 грн.:
Дт 791 "Результат основної діяльності"
Кт 92 "Адміністративні витрати" - 10820
4. На списання суми витрат обігу підприємства за рік, крім витрат на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану , що залишаються за розрахунком на залишок товарів на кінець звітного року, - 44780 грн.:
Дт 791 "Результат основної діяльності"
Кт 93 "Витрати на збут" - 44780
5. На списання кінцевого сальдо інших операційних витрат - 3250 грн.:
Дт 791 "Результат основної діяльності"
Кт 94 "Інші витрати операційної діяльності" - 3250
Сальдуванням кредитового обороту субрахунку 791 "Результат основної діяльності" в сумі 650417 грн. і дебетового обороту в сумі 637267 грн. визначаємо, що фінансовий результат від основної діяльності оптового підприємства за звітний рік складає прибуток в сумі 13150 грн.
В тому разі, коли оптове підприємство здійснює, крім оптового продажу товарів, інші види господарської діяльності (роздрібну торгівлю, виробництво продукції тощо) бухгалтерські записи на відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів від їх здійснення будуть аналогічними. Але на субрахунок 791 "Результат основної діяльності" списуються чистий дохід та собівартість за видами діяльності з відповідних субрахунків до рахунків 70 "Доходи від реалізації" і 90 "Собівартість реалізації".
З метою інформаційного забезпечення аналізу фінансових результатів господарської діяльності до субрахунку 791 "Результат основної діяльності" необхідно виділити окремі аналітичні рахунки (статті) доходів і витрат за видами основної діяльності підприємства.
На підприємствах оптової і роздрібної торгівлі аналітичний облік до рахунку 93 "Витрати обігу" ведеться за встановленою номенклатурою статей витрат обігу. Особливість ведення аналітичного обліку витрат обігу в тому, що за станом на кінець будь-якого звітного періоду на статтях витрат на придбання товарів, на їх доставку та на доведення до придатного для реалізації стану мають залишатись суми названих витрат за розрахунком на залишок товарів. Названі витрати, що відносяться за розрахунком до реалізованих товарів, щомісячно списуються на збільшення собівартості реалізованих товарів (Дт 902 - Кт 93), тобто на зменшення сум вказаних витрат.
Синтетичний облік доходів, витрат і фінансових результатів
основної діяльності підприємств роздрібної торгівлі
Синтетичний облік фінансових результатів в роздрібній торгівлі ведеться аналогічно як на оптово-збутових, оптових і посередницьких підприємствах. Особливість обліку в роздрібній торгівлі визначається застосуванням продажних (роздрібних) цін на товари, які включають товарні надбавки, що складаються із сум податку на додану вартість і торговельної націнки підприємства на покриття витрат торгівлі та створення доходу. У зв'язку з цим для визначення собівартості реалізованих товарів роздрібними торговельними підприємствами необхідно додатково врахувати та відобразити в обліку товарні надбавки, що відносяться за щомісячними розрахунками до реалізованих товарів.
Особливістю визначення та відображення в обліку чистого доходу роздрібної торгівлі та собівартості реалізованих товарів є також те, що в сучасних умовах господарювання роздрібні торговельні підприємства поряд з продажем товарів населенню здійснюють також дрібнооптовий та оптовий відпуск товарів підприємствам і

 
 

Цікаве

Загрузка...